PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yedek subaylık hizmeti karşılığı kıdem tazminatıipbak
29-04-2004, 08:39:27
MERHABALAR.Muazzaf askerlikte geçen ve borçlanılan hizmet karşılı işci emeklilik nedeniyle görevden ayrılması halınde borçlanılan bu süre karşılığı iş kanununun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatı almaktadır.Keza borçlanılan yedek subay okul döneminede kıdem tazminatı ödenmektedir. Benim sorum, Yedek Subaylık hizmetine ödenecek kıdem tazminatının miktarı.Çalışanın ayrıldığı tarihteki kıdem tazminatı tavanımı dikkate alınarak ödenecek, yoksa bu sürede T.C. Emekli sandığına kesenek kesildiğinden, ayrıldığı tarihteki derece ve kademesi dikkate alınarak bulunacak emekli ikramiyesi oranını geçmemek üzere kıdem tazminatı adı altında ödememi yapılacak.Kısacası yedek subaylık hizmetini borçlanılan askerlik hizmeti gibimi değetlendireceğim yoksa memuriyette geçen hizmet gibimi değerlendireceğim. Bu konu ile ilgili yargıtay kararı varmı.Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.AÇIL cevap

İPBAK

Av.Fırat Bayındır
01-05-2004, 09:15:47
1475 sayılı İş K.14. maddesindeki hizmet birleştirmeleri, sadece kamu kuruluşlarında işçi olarak çalışırken emekli olmak isteyenleri kapsar. Yani iş akdi işçi tarafından emeklilik nedeniyle sona erdirilmiş olmalıdır. Bunun dışında hangi nedenle olursa olsun iş akdi kıdem tazminatını almayı gerektirecek bir şekilde sonlanırsa örneğin işveren kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek işe son verirse, askerlikte geçen süreler kıdem tazminatına dahil edilmez. Askerliğinizi yedek subay olarak yapmış iseniz zaten emekli sandığına keseneğiz yapıldığından askerlik borçlanması söz konusu olmaz. Kıdem tazminatınız ise 506 sayılı SSK tabi olarak çalıştığınız son kamu kuruluşundan emeklilik nedeniyle ayrılma talep tarihinde almakta olduğunuz son ücret üzerinden, kamuda işçi olarak geçen hizmet sürelerinize yedek subaylık süreniz eklenmek suretiyle bulunacak kıdem süreniz üzerinden son işvereniniz tarafından ödenir. Ancak bir yargıtay kararında ( 9.Hukuk D. 7.4.1986 t. E. 2945 K. 3807) "Borçlanılan veya tabi olunan sosyal güvenlik kurumu Emekli Sandığı olduğu takdirde, muvazzaf askerlik süresine ilişkin kıdem tazminatının EMEKLİ AYLIĞININ BAŞLANGIÇ TARİHİNDE EMEKLİ SANDIĞI K. YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ( BİR HİZMET YILI İÇİN ÖDENECEK EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN) ÖNGÖRÜLEN MİKTARDAN FAZLA OLMAMASI GEREKİR" Böylece örneğin 25 yıllık kamuda geçen işçilik sürenize yedek subaylık hizmet süreniz eklenerek tazminat hesabınız yapılacak ancak yedek subaylık sürenize ilişkin kıdem tazminatı hesabı emekli sandığının yedek subaylık süreniz için ödeyebileceği miktarı geçemeyecektir.


ceteris paribus