PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdam cezası ve infazcommodore1tr
25-04-2004, 13:54:59
Bayan X işlediği bir suçtan dolayı ölüm cezasına mahkum edilmiştir. Yargıtay kararı onamıştır. TBMM kararı kabul etmiş hukuki prosedür tamamlanmıştır.
İnfaz savcılığı infaz gününü yasalar gereği tespit etmiştir. İnfaz öncesi yapılan sağlık yoklamasında Bayan X in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştır... İnfaz ertesi gün doğuma 6 ay var... Kararınız ne olur ?

bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

kocalhuseyin
26-04-2004, 16:20:52
Böyle bir olay olması mümkün değil. Çünkü idam cezasının nasıl yerine getirileceği kanunda açıkça anlatılmış. İlgili maddeler aşağıda TCK ve CİK

'Madde 12 - (Değişik: 9/7/1953 -6123/1 md.)
İdam cezası, buna mahküm olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izale-
sidir.
İdam cezası, mahkümun mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. Mahkümlar birkaç kişi olursa birbirinin karşısında asılmazlar. Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedikçe idam cezası infaz olunmaz.
İdam cezası hükmolunan kimse hakkında mahkümiyet ilamı Temyiz Mahkemesince tasdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvip edildikten sonra icra mahallinde, mahkeme heyetinden bir zat ile Cumhuriyet Müddeiumumisi, tabip ve zabıt katibi ve hapishaneler idaresi memurlarından biri hazır oldukları halde mahkumun huzurunda hüküm okunması suretiyle infaz olunur.
Mahkümun mensup olduğu dinin ruhani sıfatını haiz bir zat ile mahkümun müdafii dahi cezanın infazında hazır bulunabilirler.
İdam cezasına mahküm olan, ana veya baba kaatili ise icra mahalline yalınayak, başı açık ve siyah bir gömlek giydirilerek götürülür ve hüküm bu suretle infaz olunur.
Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılmadan gömülmek üzere mirasçılarına verilir. Mirasçıları olmadığı veya kabul etmediği takdirde belediye tarafından gömdürülür.
İdam cezasının infazı sureti hakkında bir zabıt varakası tutulur. Zabıt va-
rakası orada memur olarak bulunan zatlar tarafından imza edilir.'


'Ölüm cezası ve yerine getirilmesi:
Madde 2 - (Değişik: 3/5/1973 - 1712/1 md.)
Ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir.
Ölüm cezası, hükümlünün mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde infaz olunamaz.
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ölüm
cezası infaz olunmaz.
Ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisince infazına karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dahilinde infaz olunur.
Askeri suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının
infazına ilişkin hükümler saklıdır.'


Av. Hüseyin KOÇAL
İstanbul Barosu

commodore1tr
01-05-2004, 09:53:22
teşekkür ederim verdiğiniz yanıta da ben senaryoyu vicdanım el vermemiş yanlış kurmuşummm.
soru aslında şu:
Bayan X yapılan sağlık kontrolunden sonra idan kararı infaz ediliyor. Ancak infazdan sonra itiraz üzerine yapılan otopside 3 aylık hamile olduğu ve infazla doğmamış ceninin de öldüğü tespit ediliyor... ??? ne yaparsınız?

bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

kocalhuseyin
02-05-2004, 17:19:00
Sorumlular hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulabilir. İnfazdan önce muayeneyi yapan doktorlar öncelikle sorumludurlar. Meydana gelme ihtimali çok az olan bir olay.

Av. Hüseyin KOÇAL
İstanbul Barosu