PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tazminat Hakkınecromancer
17-04-2004, 21:54:56
Herkese merhabalar...

Benim değerli hukukçu arkadaşlarımdan öğrenmek istediğim bir konu var.

Bir kişi çalıştığı kurumun başka bir şehirde bulunan merkezine görevli olarak çağırılıyor. Yaklaşık bir haftalık görev sonunda geriye dönüleceği gün şahıs kalp krizi geçirerek vefat ediyor. (Kalp krizi geçirilerek vefat edilen gününde harcırahı alınmış ve görevli gözüküyor) Benim öğrenmek istediğim bu bir iş kazası mıdır? Eğer öyle ise vefat eden şahsın ailesi kuruma yönelik herhangi bir maddi tazminat davası açabilir mi? Teşekürler

Saygılarımla

Av.Fatih Karaca
18-04-2004, 15:07:08
Sayın necromancer,

Anlattığınız olaydaki ölen kişi, hizmet akdi ile çalışan bir işçi mi yoksa Emekli Sandığı Kanunu’na tabi bir çalışan mı olduğu hususu açık değildir. Ancak, kişinin işçi olduğunu varsayarak kısaca bilgi vereyim.

İş kazası, bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılan bir işçinin, işveren tarafından, (anlattığınız olaya göre) görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanda meydana gelen ve işçinin ölümüne sebep olan olaydır.

Meslek hastalığı ise, işçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

İş kazası veya meslek hastalığı yüzünden ölüm hallerinde, hak sahiplerine aylık bağlanır.

Ancak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre, iş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Sosyal Sigortalar Kurumunca hak sahiplerine yapılan her türlü giderlerin tutarları ile bağlanırsa gelirlerin hesaplanacak sermaye değerleri toplamı, (hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere) Sosyal Sigortalar Kurumunca işverene ödettirilir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazasının veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine rücu edilemez.

DeFacto