PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimihasandurucasu
05-04-2015, 21:52:42
AKTÜERYA HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ


http://bausem.bahcesehir.edu.tr/


Programın Amacı:
Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.Kimin İçin ?
Avukatlar
Hakimler
İş Müfettişleri ve Uzmanları
Yeminli Mali Müşavirler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
İş güvenliği Uzmanları


Programda Ne Var ?

Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri

Kusur Sorumluluğu
Kusursuz Sorumluluk
Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
Tazminatın Belirlenmesi
Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Tazminatın Belirlenmesi
Haksız Fiillerde Zamanaşımı
Rücu Talebinde Zamanaşımı

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
Masraf Kalemleri
Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları

Destekten Yoksun Kalma Kavramı
Destekten Yoksun Kalanlar
Hayat Sigortaları Matematiği
Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
Beklenen Yaşam Süresi
Türkiye Hayat Tabloları
Hayat Annüiteleri
Zararın Hesabı
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı

Uygulama Eğitimi

Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
Bilirkişi Raporunun Hazırlanması
Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalı
Bilirkişi Raporunun Hazırlanması

BELGE
Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

Av.Basri Gungoren
19-04-2015, 13:42:33
70 puan alanlara katılım belgesi verilmesi uygulaması yanlış. Onun yerine sertifika verilmeli.