PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdari yargı, iptal davasıPARADOX700
15-04-2004, 14:24:45
SSK BAKIRKÖY DOĞUMEVİNDEN 06.11.2002 TEBELLÜĞ EDEREK ANKARAYA NAKLİM OLDU TAYİN TALEP FORMUMDA İŞARETLEMEDİĞİM HALDE HARCIRAH İSTEMEDİĞİM BİLDİRİLEREK BANA HARCIRAH ÖDENMEDİ VE YAZMADIĞIM BİR HASTANEYE GÖNDERİLDİM 22.11.2004TARİHİNDE YENİ YERİME BAŞLADIM. YAKLAŞIK 6 - 7 AY SONRA KURUMA BAŞVURARAK ÖDENMEYEN HARCIRAHIMI İSTEDİM 07.2003 AYI İÇERİSİNDE RED CEVABI ALARAK 60 GÜNÜ GEÇİRMEDEN İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURDUM SONUÇ OLARAK 29.12.2003TARİHLİ 2003/662 KARARLA (12.04.2004 TARİHİNDE SONUÇ BANA ULAŞTI) İDARİ DAVALARDA KURUMA BAŞVURUNUN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE OLMASI GEREKTİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK DAVAYI KAYBETTİM. BU DAVA İLE İLGİLİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE HAKKIM OLAN MİKTARDAN MAHRUM BIRAKILDIĞIM İÇİN İTİRAZ ETMEK İSTİYORUM. BU KONU İLE İLGİLİ BANA YARDIM EDERMİSİNİZ?


SALİH

Av.Fatih Karaca
16-04-2004, 08:05:55
Sayın Atmaca,

İdareden harcırahınızı talep etmek için neden 6-7 ay gibi uzun bir süre beklediniz anlayamadım. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 nci maddesine göre, dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış vergi mahkemelerinde otuz gündür. Dolayısıyla siz dava açma süresini geçirmişsiniz.

Bahsettiğiniz altmış günlük süre, 10 uncu maddesinde düzenlenen idari makamlara başvuru halinde sözkonusudur. 2577 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.

Buradan da anlaşılacağı üzere, 10 uncu maddeye göre idari makamlara başvuru yapılabilmesi için, öncelikle ilgililer hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin bulunmaması gerekir. Sizin hakkınızda idari davaya konu edilebilecek bir idari işlem mevcut olduğundan, 10 uncu maddeye göre başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

Ancak 11 inci maddeye göre, idari dava açma süresi içinde, üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması istenebilir ise de, bu talep de idari dava açma süresi içinde istenebileceği cihetle bu süreyi geçirmiş bulunduğunuzdan üst makamlara başvuru hakkınız da bulunmamaktadır. İfadelerinizden de anlaşıldığı kadarıyla, Mahkeme davanızı bu gerekçe ile reddetmişdir.

Bütün bunlara rağmen sözkonusu karara karşı temyiz veya itiraz yoluna başvurmak istiyorsanız, kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, Danıştay'a (karar tek hakim tarafından verilmiş ise bölge idare mahkemesine itiraz yoluna;) temyiz yoluna başvurabilirsiniz.

Ancak (yukarıda bahsettiğim sebeplerle) süreyi geçirmiş olduğunuzdan, bir netice elde edebileceğinizi sanmıyorum.

DeFacto