PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı (28 Mart 2015) - Başkent Üniversitesihasandurucasu
12-03-2015, 11:53:54
www.aktuerbilirkisi.net

AKTÜERYA HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


İletişim için: 0312 988 1260 - 0542 624 9040


PROGRAMIN TANITIMI VE İÇERİĞİ
Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Süresi:
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı’nın toplam süresinin 24 saat olması, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grup halinde yapılması planlanmaktadır.

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)
Başkent Üniversitesi mezun ve mensupları için 900 TL (KDV Dahil)
5 kişi ve üzeri grup kayıtlarında 1.000 TL (KDV Dahil)

Katılım Koşulu:
Lisans mezunu olmak.

Programın Hedef Kitlesi:
- Avukatlar
- Hakimler
- İş Müfettişleri ve Uzmanları
- Yeminli Mali Müşavirler
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
- İş güvenliği Uzmanları

Eğitmenler:
Eğitim, TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline Kayıtlı Aktüerler ve üniversitelerin Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.


İçerik:
Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
• Kusur Sorumluluğu
• Kusursuz Sorumluluk
• Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
• Tazminatın Belirlenmesi
• Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Tazminatın Belirlenmesi
• Haksız Fiillerde Zamanaşımı
• Rücu Talebinde Zamanaşımı
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
• Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
• İndirim Nedenleri
• Tazminatın Hesabı
Destekten Yoksun Kalma Zararları
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
• Hayat Sigortaları Matematiği
• Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
• Beklenen Yaşam Süresi
• Türkiye Hayat Tabloları
• Hayat Annüiteleri
• Zararın Hesabı
• İndirim Nedenleri
• Tazminatın Hesabı
Uygulama Eğitimi
• Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
• Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar

Av.Basri Gungoren
12-03-2015, 13:50:38
Bari hukuki.net promosyon kodunu söyleyenlere de gurup indirimi tanımlamayı teklif etseydiniz de buradaki tanıtımınız sayesinde gelenlere bir jest yapmış olurdunuz.

hasandurucasu
12-03-2015, 15:02:37
Haklısınız Basri Bey. hukuki.net'te görüp aradım diyenlere eğitim ücretini 1.100 TL yapacağız.