PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Başkent Üniversitesi Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı (9 - 18 Mart 2015)hasandurucasu
15-02-2015, 00:25:08
Başkent Üniversitesi - Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı (09-18 Mart 2015)


www.aktuerbilirkisi.net


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
AKTÜERYA HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim için: 0542 624 9040

PROGRAMIN TANITIMI VE İÇERİĞİ
Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İş Göremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Süresi:
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı’nın toplam süresinin 24 saat olması, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grup halinde yapılması planlanmaktadır.

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)

Katılım Koşulu:
Lisans mezunu olmak.

Programın Hedef Kitlesi:
İş Güvenliği Uzmanları
Avukatlar
Hakimler
İş Müfettişleri ve Uzmanları
Yeminli Mali Müşavirler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Eğitmenler:
Eğitim, TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline Kayıtlı Aktüerler ve üniversitelerin Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.

Eğitim İçeriği:
Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

Sorumluluk Hukukunun Genel Esasları
Akdi Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
Masraf Kalemleri
Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları
Destekten Yoksun Kalma Kavramı
Destekten Yoksun Kalanlar
Hayat Sigortaları Matematiği
Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
Beklenen Yaşam Süresi
Türkiye Hayat Tabloları
Hayat Annüiteleri
Zararın Hesabı
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı

Uygulama Eğitimi
Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar

Av.Basri Gungoren
15-02-2015, 17:45:04
Hesaplama öğrenmek açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum ama eğitim ücreti biraz fazla gibi. Genelde biz avukatlar tahmini bir rakam üzerinden dava açıyoruz, sonra bilirkişi raporu daha fazla çıkarsa davayı ıslah ederek sonuca gidiyoruz. Fazla talepte bulunmak, karşı tarafın avukatına ödenecek avukatlık ücreti anlamına geleceğinden fazlaca abartmadan dava açıyoruz.