PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Başkent Üniversitesi Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programıhasandurucasu
12-02-2015, 22:41:30
aktuerbilirkisi.net

TELEFON: 312 988 1260

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

AKTÜERYA HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
PROGRAMIN TANITIMI VE İÇERİĞİ

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalmaveİşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.


Programın Süresi:

Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı’nın toplam süresinin 24 saat olması, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grup halinde yapılması planlanmaktadır.


Program Ücreti:

1.200 TL (KDV Dahil)


Katılım Koşulu:

Lisans mezunu olmak.


Programın Hedef Kitlesi:


- Avukatlar

- Hakimler

- İş Müfettişleri ve Uzmanları

-İş Güvenliği Uzmanları

- Yeminli Mali Müşavirler

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Eğitmenler:

Eğitim, TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline Kayıtlı Aktüerler ve üniversitelerin Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

Sorumluluk Hukukunun Genel Esasları


Akdi Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar


Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
Masraf Kalemleri
Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı
Destekten Yoksun Kalma Zararları


Destekten Yoksun Kalma Kavramı
Destekten Yoksun Kalanlar
Hayat Sigortaları Matematiği
Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
Beklenen Yaşam Süresi
Türkiye Hayat Tabloları
Hayat Annüiteleri
Zararın Hesabı
İndirim Nedenleri
Tazminatın Hesabı
Uygulama Eğitimi


Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar

litigation
13-02-2015, 00:06:54
Avukatlar bilirkişilik yapmayacaklarına göre böyle bir program ne işimize yarayacak ki?