PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 671 sayılı kanuncommodore1tr
13-04-2004, 21:30:25
Şimdi sizi 671 sayılı şapka kanununa muhalefetten şikayet etsem....

bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

Av.Fatih Karaca
17-04-2004, 15:47:36
Kanunların ancak kanun koyucunun iradesi ile kalkabilmesi ilkesi gereğince, metrûkiyetin kanunu yürürlükten kaldıran bir sebep teşkil etmeyeceği kabûl edilse bile, hukukumuzda, “671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun” gibi metrûkiyete uğramış bir çok kanunumuz vardır.

Bu kanunlar, zaman içinde çeşitli sebeplerle uygulanma kabiliyetini kaybettiklerinden zımnen ilgâ olmakta ve bir süre sonra da kanun koyucu tarafından yürürlükten kaldırılmaktadır. Meselâ, 3517 sayılı Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair Kanun da 671 sayılı Kanun gibi metrukiyete uğramış kanunlarımızdan birisidir.

Diğer tarafdan, Anayasa’nın 11 inci maddesindeki, “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” hükmü gereğince, bu gibi kanunların yine Anayasa ile zımnen ilgâ olduğu iddia edilebilir ise de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sembolize eden bu kanunlardan, gerek 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun ve gerekse diğer inkılâp kanunları, yine Anayasa’nın 174 üncü maddesi ile koruma altına alınmıştır.

Bu sebeplerle, 671 sayılı sayılı Kanun'un yürülükte olmadığı söylenemese bile, bu kanuna muhalefetten de söz edilemez.

DeFacto