PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Özürlülerin kamu alanlarından yararlanması,genelgeAv.Dilek Kuzulu Yüksel
13-07-2006, 16:27:52
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi'' başlıklı bir genelge yayınladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, özürlü vatandaşların toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genelgede, bu amaçlarla yürürlüğe konulan 5378 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceğinin belirtildiği anımsatıldı.

Aynı kanunun geçici 3'üncü maddesinde de büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen genelgede, bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık sürenin 7 Temmuz 2005 tarihinde başladığı anımsatıldı.

Genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir.'' Genelgede, çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgilerin Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebileceği belirtildi.

internethaber