PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Miras Hukukuazmi
07-04-2004, 16:46:24
Anne iki evlilik yapmıştır 1. eşi vefat edince 2. evliliğini yapar 2 eşte vefat eder. 5 yıl sonrada anne vefat etmiştir.

Anne 2. eşinden kendisine kalan mirası mülkü, veraset paylaşımı esnasında 2. eşten olan çocuklarına kendi üzerine devralmadan devreder.

MK na göre, veraset paylaşımında Eşe kocasından mal ve mülkün 1/4 ü kalmaktadır. 1 eşten olan çocuğa da anneye kalan mirasın annenin çocuk sayısına bölümü kadar mal yine MK 439, 444 (Değişik: 14/11/1990 - 3678/10 md.)603,603.2-6, 586 işletildiğinde annenin 1. çocuğun hakları için başka hangi Medeni Kanun maddeleri işletilebilir.

Av.Fatih Karaca
08-04-2004, 07:50:51
Sayın Azmi bey,
1-Öncelikle bahsettiğiniz maddeler, sanırım 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na değil; 743 sayılı (mülga) Türk Kanunu Medenisi'ne ait.
2- Diğer tarafdan, "Anne 2. eşinden kendisine kalan mirası, veraset paylaşımı esnasında 2. eşten olan çocuklarına kendi üzerine devralmadan devreder" ne demek? (buradaki üzerine devralmamaktan kastettiğiniz nedir? Kişi mirası redd mi etmiş?)
3-Devretmekten kastettiğiniz nedir? (bağışlamış mı?, satmış mı? yani hukuki vasıflandırma nedir?)
Bu hususlar açıklığa kavuşmadan sorunuza sağlıklı bir cevap vermenin mümkün olmadığını düşünüyorum.
Saygılarımla.

DeFacto