PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Askerlik sebebiyle atamanın iptalimuratbahceli
01-07-2006, 12:51:11
26-30 Aralık 2005 tarihinde KPSS/2 Ek yerleştirme sonucunda Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Teşkilatı İcra Memuru kadrosuna yerleştirmem yapıldı.Ancak o tarihte askerde idim.Başvuruda bunu belirten dilekçeyi ve askerlik bitiş tarihinin yasada belirtilen 2 aylık süreyi aşacağı için atamamın askerlik sonrasına kadar durdurulmasını istediğim dilekçeyi ibraz ettim.
Kurum 12-05-2006 bir yazı göndererek atamaları yapılacak adaylarda:'' Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak'' şartı aranmakta olduğu ve bu nedenle;başvuru tarihi itibariyle söz konusu koşulları taşımadığım anlaşıldığından,atamamın gerçekleştirilemediği belirtmiştir.

Askerliğim 20-05-2006'da bitti.Kuruma dilekçe vererek atama iptalinin tekrar görüşülmesini istedim.İdare davası açmaya da hazırlanıyorum.

Şunu öğrenmek istiyorum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63'üncü maddesi''Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62'nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir." diyor.Ben bu 1 yıl hak mahrumiyetine tabi mi oluyorum yoksa askerlik engeli yasada bahsedilen ''belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler'' dışında mı düşünülmektedir?Herhangibir kuruma atanmam halinde bu atama iptal edilebilir mi?
Teşekkür ederim.

omercelikkol
06-07-2006, 08:44:55
1 yıllık süre sizin için geçerli değil çünkü askerlik mazeretiniz var. eğer hiçbir neden olmadan göreve başlamamış olsaydınız 1 yıl süreyle memurluğa başvuramazdınız.

muratbahceli
06-07-2006, 11:37:46
ömer bey ilginiz için teşekkür ederim