PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdarî Yargı Uzmanı AranıyorGülcan Yılmaz
05-04-2004, 22:21:09
Yurtdışında 1996-2001 yılları arası, 5 yıllığına öğretmen olarak geçici görev aldım. Geçici görevdeyken, MEB'ce Ağrı İli müfettişliğine 2000'de yeniden atandım.MEB, müfettişlerle ilgili yönetmeliğe göre temmuz 2000'e kadar, yeniden atandığım göreve başlamamı istedi. Geçici görevim devam ettiği için bu göreve başlayamadım. Geçici görevim bitince yurtiçi göreve döndüm ve 657 s.DMK.nun 62.ve63.mad. göre, yeniden atandığım Ağrı İli müfettişlik görevine başlamak istedim. MEB,temmuz 2000'de geçici görevi bırakıp Ağrı'da müfettişliğe başlamadın diye -yönetmeliğe dayanarak- isteğimi reddetti. İdare Mah. başvurdum. Kazandım. MEB.temyizen Danıştay'a başvurdu. Danıştay, İdare Mah. kararını bozdu. Dosyayı İd.Mah.iade etti. İd.Mah. ilk verdiği kararda direnmedi ve Danıştay'ın kararı yönünde karar verdi. Karar, bana 07.01.2004'te tebliğ edildi. Bundan sonra ne yapabilirim ? şeklindeki soruma cevap veren DeFacto'ya teşekkür ederim.

30 günlük sürede karar düzeltme için karşı temyizen Danıştay'a başvurmadım.Çünkü danıştığım avukat arkadaş bana bu yolun olduğunu söylemedi. Ben de elimdeki idare hukuku kitaplarından ne yapabileceğimi anlayamamıştım.
MEB, 657 s.DMK.nun durumumla ilgili 62.ve 63. mad. rağmen, müfettişlerle ilgili yönetmelik maddesini esas alarak hakkımı kaybettirdi. Bu hak kaybım kanuna rağmen, Danıştay kararıyla gerçekleşti. 657 s. DMK.62. ve 63. mad. değişmedi. Ank.6.İd. Mah. önce verdiği kararın tersine -Danıştay'ın müdahalesiyle- başka bir karar vermiş oldu. Durumum, İYUK'nun 53. mad. 1/h hükmüne uygun mudur ? Yani yargılamanın yenilenmesini isteyebilir miyim ? Yoksa o hakkım da mı zamanaşımına uğradı ? Teşekkürler !

ahaltuner
06-04-2004, 09:46:08
Sayın Yılmaz,İYUK 53.MADDENEN 1/h bendindeki yazılı sebep için zamanaşımı 10 yıldır.Ancak sizin durumunuz bu benddeki duruma uymuyor gibi.Çünkü burada tarafları ,konusu ,sebebi aynı olan bir dava hakkında birbirine aykırı iki adet karar verilip kesinleşmiş olacak diye biliyorum.Ama yinede araştırıp daha kapsamlı bir cevap vermeye çalışacağım..

ahmet