PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yorumunla içtihat - Memnu hakların iadesitaxi
30-03-2004, 08:33:36
02.12.2000 tarihinde 4616 sayılı af kanunu çıktı.Bu kanun hernekadar şartla tahliye adı altında çıkmışsa da Anayasa Mahkemesi'nin 2001/4 E. 2001/332 K. 18 07 2001 tarihli kararı ile toplu özel af niteliğinde olduğu açıkça belirlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin kararları ve hatta gerekçeleri bağlayıcıdır.(AY. 153)

PROBLEM:[u]Memnu Hakların İadesi</u>
---Alınan ceza 12 sene 6 ay-suç tarihi 17.12.1997-tutuklanma tarihi-18.12.1997-tahliye tarihi 23.12.2000-suç:495 vd.bihakkın tahliye tarihi 18.05.2010

TCK 122.MADDESİNE GÖRE CEZANIN ÇEKİLDİĞİ TARİHTEN(Bihakkın tahliye tarihinden itibaren)VEYA CEZANIN AF İLE ORTADAN KALKTIĞI TARİHTEN İTİBAREN 3 SENE SONRA MEMNU HAKLARIN İADESİ İSTENEBİLİR!!!

BU KONU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR MAHKEME KARARI YOKTUR.NEDENİ İSE HAKİMLERİN KLASİK YORUM ANLAYIŞINDAN KURTULAMAMALARI VE İLK UYGULAYAN OLMAKTAN KAÇINMALARIDIR. BAŞVURDUĞUMUZ HAKİMLER ÇIKAN 4616 SAYILI KANUNUN ŞARTLA TAHLİYE KANUNU OLDUĞUNU VE ŞARTLA TAHLİYE KANUNUNA DAYANILARAK MEMNU HAKLARIN İADESİNİN ANCAK BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNDEN 3 SENE GEÇMEKLE İSTANEBİLECEĞİNİ BELİRTMEKTEDİRLER .BU ANLAMDA HAKİMLERE KARAR ALMALARINDA DESTEK OLACAK YORUM VE BİLGİLERE İHTİYACIM VARDIR.

BU VERİLERE GÖRE MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ALINABİLİRMİ?

admin
30-03-2004, 10:50:33
Üstadım Konu hakkındaki TCK. değişikliği bilgisi aşağıdadır. Yalnız 1987 yılından önce işlenen suçlara ilişkin olup, sorunuza yanıt değildir.

Kanun No. 5106
Kabul Tarihi : 4.3.2004


MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1.- 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartlı salıverilenlerin Türk Ceza Kanununun 122 ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan koşullar aranmaksızın; talep halinde mahkemelerce memnu haklarının iadesine karar verilir.
5106 sk. Tam metni (http://www.hukuki.net/kanun/5106.15.text.asp)http://www.hukuki.net