PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yargılanmanın Yenilenmesi İsteğiGülcan Yılmaz
27-03-2004, 13:52:59
Yurtdışında öğretmen olarak geçici görevdeyken, MEB'ca 2000'de yeniden Ağrı İline müfettiş olarak atandım. Yurtdışı geçici görevim 2001'de bitti. Yurtiçi göreve döndüm ve 657 Sayılı DMK.'nun 62.ve 63. mad. istinaden yeniden atandığım Ağrı ili müfettişlik görevine başlamak istedim. MEB, müfettişlerle ilgili yönetmelik hükümlerini, 657 Sayılı DMK.hükümlerinden daha üstün sayarak, temmuz 2000'e kadar süre tanıdım, yeniden atadığım göreve bu süre içinde başlamadın deyip reddetmişti. İdare Mah.başvurdum. Davayı kazandım. Ancak, MEB temyizen Danıştay'a başvurdu. Danıştay, İdare Mah. kararını bozdu. Dosyayı İdare Mah. geri gönderdi. İdare Mah. eski kararında direnmeyerek, Danıştay'ın kararı yönünde yeniden karar verdi. Karar, bana 07.01.2004 tarihinde tebliğ edildi.
Hukukinette, sorumu yanıtlayan DeFacto'ya çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiye göre, 30 gün içinde karşı temyiz isteme hakkım olduğunu ve zamanaşımı nedeniyle bu hakkı kaybettiğimi anladım.
Durumumu ilgilendiren konuda 657 Sayılı DMK'nun 62. ve 63. maddeleri değişmedi. MEB'in müfettişlerle ilgili yönetmelik maddeleri de değişmedi. MEB 657 Sayılı DMK hükümlerine karşı, yönetmelik maddeleriyle hakkımı kaybettirmiş durumdadır. Durumum, 2577 Sayılı İYUK'nun yargının yenilenmesiyle ilgili 53.maddesinin 1.bend (h)'taki hükmüne uygun mudur ?
Kısaca, yargılanmanın yenilenmesini isteyebilir miyim ? Eğer hakkım varsa bu hakkım da mı, zaman aşımına uğradı ? Teşekkürler !

kocalhuseyin
27-03-2004, 18:16:20
Birbiri ile çelişen tarafları, konusu ve sebebi aynı olan iki mahkeme kararı bulunmadığı için (h) fıkrasına dayanarak yargılamanın yenilenmesini isteyemezsiniz. Kanaatimce burada ilgili son karar danıştayın incelemesinden geçmeden kesinleştiği için ancak kanun yararına bozulabilir.(Md. 51/1)
İyi çalışmalar.

Av. Hüseyin KOÇAL
İstanbul Barosu

Av.Fatih Karaca
03-04-2004, 15:20:04
Sayın Gülcan Yılmaz,
657 sayılı Kanun'un 62 ve 63. maddeleri genel olarak devlet memurlarının "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle" atamalarını düzenliyor. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 29 uncu maddesi ise, Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevine atanmayı düzenliyor. Atamalar ile ilgili olarak bir konuda özel bir düzenleme yok ise 657 nin genel düzenlemesine bakılır. Ancak özel bir düzenleme var ise bu özel düzenleme uygulanır. Bir kariyer mesleği olan müfettişliğe atanmay idare özel olarak düzenlemiş. Bu düzenlemeye rağmen 657 sayılı Kanun'un 62 ve 63 üncü maddelerine göre atanma talebinde bulunamazsınız. Ancak açmış olduğun davada Söz konusu Yönetmeliğin atanmaya dair hükümlerinin üst hukuk normlarına aykırı olduğundan bahisle iptalini talep etmiş olsaydın ve Danıştay da bunu yerinde görse idi bu takdirde hem yönetmelik hükümleri hemde senin hakkında uygulanan işlem iptal edilebilirdi. anca bu saatten sonra yönetmelik hükümlerinin de iptalini talep edemezsin.

DeFacto