PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Temyizen Danıştayca verilen karara karşıGülcan Yılmaz
25-03-2004, 18:10:40
Yurtdışında geçici görevdeyken, MEB'ca 2000'de yeniden başka göreve atandım. Geçici görevim 2001'de bitti. Yurda dönünce 657 Sayılı DMK. 62. ve 63. md.lerine göre, yeniden atandığım göreve başlamak istedim. MEB, reddetti. Ank. 6.İd.Mah.dava açtım. Kazandım. MEB. temyizen Danıştay'a başvurdu. Danıştay temyizi kabul edip, 6.İd.Mah. kararını bozdu. Dosyayı 6.İd. Mah.iade etti. 6.İd.Mah.önceki kararında direnmedi. Danıştay'ın kararına uygun yeniden karar verdi. Bu aşamadan sonra ne yapmalıyım ?

Sorumu yanıtlayan ahaltuner'e teşekkür ederim. Ama henüz sorum cevap beklemeye devam ediyor.
Çünkü ;
Danıştay en yüksek İdarî Mahkeme. Kanuna aykırı karar verdi. Bu durumda yani, temyizen Danıştay'ın verdiği nihaî karar sonrası, İYUK'na göre ; itiraz, kararın düzeltilmesi ve yargının yenilenmesi seçenekleri var. Sorum : Zamanaşımını dikkate alarak (Kararın elime ulaşmasından sonra 1,5 ay geçti) hangi seçeneğe göre hareket etmem gerekiyor ? Hangi mahkemeye ne gibi bir dilekçe ile başvurmalıyım ?

Av.Fatih Karaca
26-03-2004, 10:40:37
Sayın Gülcan Yılmaz,
Anlattıklarınızdan anlayabildiğim kadarıyla, İdare Mahkemesi, Danıştayın bozma kararına uyarak davayı reddetmiş. Bu karara karşı 2577 s.K.un 46 ncı maddesi uyarınca ancak 30 gün içinde Danıştay'da teyiz yoluna başvurabilirsiniz. Bu 30 günlük süre zamanaşımı değil hakdüşümü süresidir. Ancak bu süreyi geçirdiğiniz anlaşılıyor. Bu durumda Mahkeme kararı kesinleşmiş olduğundan yapabileceğiniz bir şey bulunmamakta. Kararın düzeltilmesi yolu, temyiz kararlarına karşı başvurulabilen bir yol olup, siz temyiz yoluna başvurmadığınıza göre bu yolu kullanmanıza imkan yok. Yargılamanın yenilenmesi yolu ise, 2577 s. K.un 53 üncü maddesinde sayılan sebeplerden birisinin mevcudiyeti halinde sözkonusu olabilir. Saygılarımla.

DeFacto