PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Karşılıksız Çek ve Bankanın Garanti Sorumluluğuadmin
13-11-2002, 17:36:33
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının;
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanun’a İlişkin Tebliği (Sıra No: 8);
Madde 1 — 3167 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verdiği yetkiye istinaden, süresinde ibraz edilen ancak karşılığı bulunmayan veya yetersiz kalan çekler için muhatap bankanın keşidecinin dışındaki hamile ödemek zorunda olduğu tutar altmışmilyon lira olarak belirlenmiştir.
Madde 2 — Bu Tebliğ 2 Aralık 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

13.11.2002 tarih ve 24935 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 8. nolu tebliği gereğince bankaların karşılıksız çekten doğan garanti sorumlulukları 02.12.2002 tarihinden itibaren 60.000.000.TL. olarak belirlenmiştir. Ancak kanımızca, bu miktar çok düşük olup, karşılıksız çek keşide edilmesini engellemek, bankaların daha seçici olmalarını temin etmek için miktarın daha fazla olması gerektiğini düşünmekteyiz. Karşılıksız çek keşidesini asgariye indirmek için mümkün olmayacak mıdır?

erolkara
18-11-2002, 14:18:14
Türkiye'de A.Ş ler içinde sadece banka kuruluşlarına devlet tarafından teminat verme , bankacıları kalkındırma , bankaların yaptıkları her işlemde riske girmeden faaliyet sürdürme anlayışı devam ettikçe çekler , senetler adi bir kağıt olur. Kredi kart işlemleri bazen canınızı yakar. Hiç sözleşmede olmadan tek taraflı karar değiştirip önceden bedava denilip daha sonra işlem ücreti adı altında paralarınız kesilir. Ve buna kimsenin gıkı çıkmaz.
Memelekette onca hukukçu vardır , bu tür soygun ya da haksızlığa karşı duvar olmaz.
Neden çek veren banka aynı oranda risk taşımaz. Çek karşılığnı ödemeyle sorumlu tutulamaz.
Neden bankalar tek taraflı sözleşme yapar.
Neden hem paranızı işletir hem de aynı bankanın bir başka şubesinden çektiğiniz zaman kendi paranızdan havale ücreti alır..
Neden neden neden

EROL KARA