PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sendikal haklar kimler için geçerli?MESUT BİRGÜN
26-05-2006, 14:27:33
Ben İhracatçılar Birliğinde çalışıyorum. Kuruluş ve işleyişleri 93/4614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiş bulunan İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu'nun 6'ncı maddesinde bağlı kuruluşlar arasında sayılmaktadır.

Belirli netelikleri haiz firmaların yapacakları başvuruya istinaden Müsteşarlığın teklifi üzerine Bakanlık onayı ile kurulan Birlikler, kuruluşuna dair tebliğin Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip tüzel kişilik kazanır ve genel sekreterin atanmasından sonra faaliyete geçer. Genel Kurulu ile Yönetim ve Denetim Kurulları üye firmalar tarafından oluşturulurken, Birlik Genel Sekreterliklerinde Genel Sekreter Yönetim Kurulunun önerisiyle DTM tarafından atanır. Personel ise Genel Sekretere bağlıdır ve personel yönetmeliğine göre işe alınır.

Tüm personel SSK'lı olup, çeşitli kamusal görevleri bulunmalarına karşın herhangi bir kamusal güvenceye sahip değildir. Bu durumda personelin sendikakal hakları nasıl düzenlenebilecektir? Bu konu biraz muallakta gibi duruyor. Özellikle son günlerde aynı değil ama benzer durumdaki İMKB personelinin (tamamı SSK'lı) sendikalaşma hareketi üzerine İMKB yönetimi, personelin işçi değil memur olduğunu ileri sürerek iş mahkemesine itaraz davası açmıştır. Bu çerçevede biz İhracatçı Birlikleri personelinin hangi sendikal hakları bulunmaktadır? Kısacası bizler memur olmadığımızı biliyoruz ancak işçi miyiz veya işçiler gibi sendikal haklarımız var mı bilmiyoruz. Bu konuda hukukçu üyelerin görüşlerini ve yardımlarını bekliyorum.

Av.Abbas Bilgili
31-05-2006, 16:58:52
Kanımca siz işçisiniz ve işçi sendikasına üye olmak durumundasınız. Öncelikle işyerinizin faaliyet olarak hangi iş koluna girdiğini öğrenmeniz ve o işkolundaki bir sendikayı işyerinde örgütlemeniz gerekir. İşkollarının neler olduğu İş Kolları Tüzüğü'nde sayılmıştır. Sizin iş kolunuzun 17 nolu iş kolu olan "ticaret, büro, eğitim, güzel sanatlar ve kooperetif iş kolu" olduğunu tahmin ediyorum. Sizin değindiğiniz İMKB personeli de aynı iş kolundaki en fazla üyeye sahip Tez. Koop. İş Sendikası'na üye olmuştu. Sizin de belirttiğiniz üzere işverenin itirazı üzerine konu mahkemede.
Bir sendikanın işverenle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayabilmesi için yetkili olması gerekir. Yetki için iki ön koşul vardır;
1) İlgili sendikanın ülke genelinde aynı iş kolundaki kayıtlı işçilerin en az %10'unu üye yapmış olması,
2) İşyerindeki işçilerin en az %50'sini üye yapmış olmak gerekir.
Bu iki koşulu taşımayan sendika yetki alamaz. 17 nolu işkolunda en fazla üye Tez. Koop. İş Sendikası'ndadır. İrtibata geçersenzi size yardımcı olacaklardır. Kolay gelsin. selamlar.