PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Kişisel Verilerin Silinmesi Talebisawyer40
08-12-2012, 01:34:58
Merhaba,

İlgili ceza kanunu maddesi şöyle diyor;

Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

5651 sayılı kanuna göre ;

Erişim sağlayıcı;

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,

Yer Sağlayıcı ilgili yönetmeliğe göre ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071024-12.htm )

c) Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.

+++++++

Bu kanun ve yönetmelikler ışığında üyesi olduğumuz,yazışmalar yaptığımız bir web sitesinden (örneğin bir forum ) ve internete erişimi sağlayan şirketten (örneğin ttnet) ip adresimiz,log kayıtları gibi bilgilerin silinmesini talep edebilir miyiz? Böyle bir talepte bu kayıtları silmek zorundalar mı? Bu talep ne zaman yapılırsa geçerli olur?

İlgili web sitesindeki yazışmalarda suç unsuru olsun yahut olmasın.