PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdari Yargı, Mal Bildirimi







tzngr
06-11-2002, 21:41:27
Bir kamu kurumunda 657 `ye tabi memur olarak görev yapmaktayım.
22.06.2001 tarihinde aldığım bir arsayı-tapunun adıma vekaleten bir başka kişi tarafından alınması sebebiyle haberim olmadığından- 28.01.2002 tarihinde ek beyan ile mal bildirimimde beyan ettim.Ancak kurumum geç bildirimde bulunduğum iddiası ile 28.03.2002 tarihinde savunmamı alarak 3628 sayılı kanuna muhalefet ettiğim gerekçesi ile bana önce kademe ilerlemesinin durdurulması,daha sonra iyi sicilimden dolayı bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası verdi.Bu karar karşısında beyanı kendi iradem dahilinde yaptığımı ileri sürerek,idari yargıda dava açtım.İdari yargının bana gönderdiği kurum savunmasında kurumum"memur, beyanını kendiliğinden verdiği için 3628 sayılı yasa yönünden bir işlem yapılamayacağını kabul ediyor,ancak cezanın 657 sayılı yasaya göre verildiğini savunuyor."Bu durumda ek savunmamı vermeden önce idari yargıyı bilen bir hukukçudan şunu öğrenmek istiyorum;Bana gönderilen ilk savunma yazısı 28.03.2002 tarihli,oysa ben 28.01.2002 tarihinde ek beyanımı verdim.657 say.yasanın 127.mad.ceza verme yetkisini bir ay olarak düzenlemiştir,yani zamanaşımı sözkonusu değilmidir?.Acaba ben yanılıyor veya yanlış yorumluyor olabilirmiyim?Diğer bir sorum;Bana gönderilen 28.03.2002 tarihli savunma isteminde sadece 3628 sayılı yasaya göre savunmam istenmekte idi,oysa kurum daha sonra idari yargıya verdiği ek savunmasıda cezayı 3628 sayılı yasaya göre değil,657 say.yasaya göre verdiğini belrtmektedir.Bu durumda kurumun savunmasına karşı vereceğim ek savunmamı ne üzerine kurmalıyım?
Saygılarımla.

GEÇ KALMIŞ ADALET,ADALET DEĞİLDİR.

barcuk
14-01-2010, 11:34:32
konu açılalı epeyce olmuş. ancak her zaman karşılaşılabilecek bir sorun. umarım cevaplanır :)