PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Nüfus Hizmetleri Kanunuadmin
30-04-2006, 15:03:57
Aile kütüklerinde, din hanesinin kişinin isteği ile doldurulmasına ve evlilik dışı doğan çocukların baba soyadını almasına olanak sağlayan 5490 sayılı yasa, 29.4.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Nüfus Hizmetleri (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=156) Yasası, özetle şu hükümleri içeriyor:


18'İNDE DEĞİŞEBİLİR

Nüfus cüzdanındaki din hanesinin boş bırakılması, değiştirilmesi ya da silinmesi kişinin isteğiyle yapılacak. Ebeveynler çocuklarının din hanesini boş bırakabilecek; 18 yaşını dolduranlar din hanesini değiştirebilecekler.

ÇOCUKLARA SOYADI

Evlilik dışı çocuğa annesinin soyadının verilmesi uygulaması son buldu. Evlilik dışı doğan ve babaları tarafından kabul edilen çocuklar, babalarının soyadlarını alabilecekler.

EĞİTİM DESTEĞİ

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan eğitim kampanyalarına destek olmak amacıyla, doğum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarını kayıt altına aldırmayan vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek ve bu kişilere 50 YTL lik ceza kesilmeyecek.

TEK SEÇMEN KARTI

Yerleşim yeri adresi birden fazla olsa da bir kişiye sadece bir seçmen bilgi kartı gönderilecek. Bu değişiklikle mükerrer seçmen tartışması sona erecek. Kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartı gibi tüm tanıtıcı belgelerin yanı sıra vergi kimlik kartında da kimlik numarasının kullanılması zorunlu olacak.

50 YTL CEZA

Nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren 2 ay içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere 50 YTL para cezası verilecek. Adres bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 250, gerçeğe aykırı adres bildirenlere 500 YTL ceza uygulanacak.

YABANCI EVLİLİKLERİ

Sahte evliliklerin önlenmesi için muhtarların yabancıları evlendirme yetkisi de kaldırıldı. Bu tür evliliklerde yetki sadece il ve ilçe belediye başkanları ile evlendirme memurlukları ile nüfus müdürlüklerinde olacak.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Özel hayatın gizliliği gereği, bir kişinin nüfus kaydı hakkında üçüncü kişilerin bilgi almaları engellendi.

YABANCIYA KİMLİK NO

Türkiye'de kaydı bulunan yabancılar da kimlik numarası alacak. Adres değişiklikleri, 20 gün içinde bildirilecek.

5490 sayılı yeni Nüfus Hizmetleri Kanunu (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=156)

senerd
30-04-2006, 23:51:50
Yeni çıkan bu kanunda ikametgah bildirim zorunluluğu, cezai durumu muhtarın sorumluluğu, gibi konular hakkında ne gibi yaptırımlar getirmektedir?

4JJustice
01-05-2006, 19:05:15
18'İNDE DEĞİŞEBİLİR
Nüfus cüzdanındaki din hanesinin boş bırakılması, değiştirilmesi ya da silinmesi kişinin isteğiyle yapılacak. Ebeveynler çocuklarının din hanesini boş bırakabilecek; 18 yaşını dolduranlar din hanesini değiştirebilecekler.

Çevreme bakıyorum da...Sağımdaki türbanlı arkadaşım okula türbanla gelemiyor,arkamda oturan Hristiyan arkadaşım ve solumda oturan Alevi arkadaşlarım dinlerini -tam anlamıyla- yaşayamıyor,Önümde oturan Kürt arkadaşım -bir zamanlar-Kürtçe kursuna gidemiyor(idi).Eee bu ülkede -farklılık anlamında- başka bir azınlık kaldı mı?Bu ve benzeri kitleleri topladığında karşına Türkiye çıkmıyor mu?Eşitliği hak ve özgürlükleri genişleterek sağlamak hak ve özgürlükleri yok ederek görmezden gelerek sağlamaktan daha asil ve insancıl bir yol.
AB'nin karın doyuranlarından daha değerli nitelikteki bir yardımı,kazandırımı...

EĞİTİM DESTEĞİ
Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan eğitim kampanyalarına destek olmak amacıyla, doğum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarını kayıt altına aldırmayan vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek ve bu kişilere 50 YTL lik ceza kesilmeyecek.
Eğitime destek vermekle ne alakası olduğunu biri bana anlatabilir mi?Ben kavrayamadım,yoksa bu bir şaka mı???

METUS
03-05-2006, 19:44:53
Gerçekten bu nüfus kanunudaki değişiklikler yerli yerince olmuş ancak vatandaşın nüfüs cüzdanı veya evlilik cüzdanını kaybetmesi halindeki ceza bence pek caydırıcı olamış kaldı ki insanlarımız bu konuda çok duyarsız davranarak hem kamuyu hem de kendilerini hem de 3.kişileri mağdur ediyorlar..

AKOZ
04-05-2006, 16:34:55
nüfus cüzdanının yitirilmesi sadece kaybetmekle mi oluyor. anlayamadım. benim 2 kere çantam çalındı şimdi hırsız çantamı aldı diye ben 50 ytl ceza mı ödeyeceğim anlam veremedim.

ya da kaybolmasın diye kimliksiz mi dolaşacağım yollarda nasıl kanun anlamadım doğrusu.

ikametgah olarak da 2 adet evi olan kendini hangi ikamette gösterecek
ikisinde birden mi yok sa hiçbirinden mi

sahte evilikler muhtardan alınmış yabancılar için yerlililerin yaptığı sahte evraklarla yapılan evlilikleri ne olacak

din konusunda diyelim ki aile din hanesini boş bıraktı çocuğunun
doğal afet sırasında yaşamın kaybında çocuk hangi dinin gereklerine göre işlem yapılabilecek. bir de nufustaki boş bırakma çocuğun toplumda nasıl değerlendirilecek sizce

taus715
10-05-2006, 08:12:47
#61692;kanunun 5 inci maddesi ile; Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikâmet tezkeresi alan yabancıların bağımsız bir kütüğe kayıt edilerek bu kişilerin her türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmaktadır.

#61692kanunun 8 inci maddesi ile; ikamet adresi aile kütüklerinde bulunması gereken bilgiler arasına dahil edilmekte, ayrıca sahteciliğin önlenmesi açısından kişinin fotoğrafının da elektronik ortamda tutulması öngörülmektedir.

#61692; 11 inci maddesi ile; nüfus kaydının ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlât edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle nüfus kaydının üzerinde işlem yapılamaz hale geleceği belirtilmekte, kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında ise kaydın yeniden açılacağına hükmedilmektedir.

#61692; 12 nci maddesi ile; Çocuk Esirgeme Kurumlarında barındırılan ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almakla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri görevlendirilmektedir.

#61692; 15 inci maddesi ile; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının doğum bildirimlerini kargo veya taahhütlü mektup ile yapabilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

#61692 19 uncu maddesi ile; zihinsel özürlü olup da bulunmuş onsekiz yaşından büyük kişileri, mahkemece tayin edilecek olan kayyımları bildirmekle yükümlü kılınmış ve bildirimin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile nüfus müdürlüğüne yapılması zorunlu tutulmuştur.

#61692 22 nci maddesi ile; Bakanlığın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkili kılınmaktadır.

# 27 nci maddesi ile; işlemlerde sürenin uzamasını önlemek açısından boşanma veya evliliğin iptaline ilişkin kararlarda yer verilmesi zorunlu olan hususlar belirlenerek tek tek sayılmaktadır.

#61692; 01/01/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 321 inci maddesi uyarınca tanınan çocuk ana hanesine ve ananın soyadı ile tescil edilmektedir. Tasarının 28 inci maddesi ile; tanınan çocukların babalarının hanesine, baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilmelerine imkan tanınarak uygulamada bu konuda ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

#61692; Mevcut iç hukukumuzda mahkeme dışında herhangi bir makam tarafından verilen yabancıyı evlat edinme ile ilgili bir kararın Türkiye#8217;de tanınması mümkün değildir. Tasarının 30 uncu maddesi ile; evlât edinme olaylarına ilişkin yabancı adli veya idari makamlarca verilen ve o ülkenin hukukuna göre kesinleşmiş olan veya kesin hüküm gibi sonuç doğuran karar ve belgelerin Türkiye#8217;de icra olunabilmesi için yetkili Türk mahkemesinin tenfiz veya tanıma kararı vermesi şart olarak getirilmekte ve bu konudaki yasal boşluk doldurulmaktadır.

#61692 35 inci maddesi ile; aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin taleplerin kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilmesi, değiştirilmesi, boş bırakılması veya silinmesi öngörülmektedir.

36 ncı maddesi ile; mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerine ilişkin davalarda uyulacak esaslar belirlenmekte ve aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin açılacak davalar bir kere ile sınırlandırılmaktadır.

41 inci maddesi ile; doğum bildirimlerinin kanunî süresi içinde yapılması halinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaması öngörülmektedir. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının posta yolu ile adreslerine gönderilmesi öngörülmüştür.

48 inci maddesi ile; adres bilgilerinin tutulması ve güncellenmesine ilişkin işlemler nüfus olayı kapsamı içine alınarak, bu konudaki eksiklik ve karmaşanın giderilmesi amaçlanmıştır.

52 nci maddesi ile; nüfus sayımında veya tespitinde, aile ve hayati istatistiklerin oluşturulmasında MERNİS veri tabanındaki bilgilerin kullanılması esası getirilmiştir.

#61692; Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşım Sisteminde yer alan bilgilerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki cetvellerde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere ücret karşılığında verileceği öngörülmüştür.

68 nci maddesi ile; idari para cezaları Kabahatler Kanununa uyumlu hale getirilerek; nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine 25 YTL., kişilere 50 YTL. idari para cezası verilmesi, adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 250 YTL., gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL. idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.

Geçici 1 inci maddesi ile kurumların Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanmak zorunda oldukları belirlenmiştir.
MERNİS ve Adres Paylaşımı Sistemi gibi projelerde fiilen yer alan nüfus personeline fazla mesai ödenmesi öngörülmüştür

taus715
10-05-2006, 12:38:12
kanunun 68 maddesinin 3 fıkrasında ceza uygulanmıyacak haller sayılmış bu halerin içinde gasp ve hırsızlık da bulunmaktadır.

taus715
10-05-2006, 12:44:50
Yeni kanunda en önemli maddelerden birisi ad soyadı düzeltmesi gibi davaların bir defa açılacağıdır.

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
16-05-2006, 19:50:28
İçişleri'nden "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" genelgesi

Aziz Nesin'in ünlü "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" romanına da konu olan yeni doğanların nüfusa kaydedilmemesi sorununa, İçişleri Bakanlığı farklı bir çözüm buldu.

Bakanlık, haber almaları durumunda Nüfus Müdürlüklerini ebevynleri zorla getirtmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na nüfusa kaydı olmayanlar hakkında bir genelge gönderdi.

Genelgede, nufüsa zamanında yapılmayan kayıtların eğitim, güvenlik, vatandaşlık ve yabancılar hukuku açısından büyük sorunlara yol açtığı belirtildi. 29 Nisan 2006'da Nüfus Hizmetleri Yasası'nda yapılan değişiklikle okul müdürlerine süresi içinde bildirilmeyen çocukların varlığını tespit etmeleri durumunda nüfus müdürlüklerine bildirimde bulunma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede şöyle denildi:

ZORLA KAYIT DÖNEMİ

"Nüfus müdürlükleri, süresi içerisinde bildirilmemiş çocukların veya nüfusa tescil edilmemiş erginlerin varlığını heber aldıkları takdirde, erginlerin kendilerini, çocukların veli, vasi veya kayyımlarını, bunların bulunmaması halinde, büyük ana, büyük baba veya kardeşlerini ya da çocukları yanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana davet etmeye yetkilidir. İlgililer de bu davet üzerine 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevlidir. Verilen süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde mülki idare amirinin göreceği lüzum üzerine kolluk kuvvetlerince bunların zorla getirilmesi için gereken işlem yapılarak çocuğun aile kütüklerine tescilini sağlayacaklardır."

KAYITLARI ÖZENDİRMEK İÇİN PARA CEZASI KALDIRILDI

Genelgede, Nüfus Hizmetleri Yasası ile süresi içinde nüfusa kayıtları özendirmek için cüzdan bedeli ve adrese ilişkin çalışmalar sonuçlanıncaya kadar para cezasının alınmamasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu durumun Nüfus Müdürlüklerince köy ve mahalle muhtarlarına bildirilmesi istendi. Ayrıca konuyla ilgili olarak denetimlerin artırılması istendi.

Milliyet

taus715
18-05-2006, 13:57:26
Adres uygulaması ile ilgili olarak Kanun un geçiçi 2 inci maddesi ile bir defaya mahsus hazırlık uygulaması yapılması öngörülmüştür.

Öngörülen hazırlığın birinci aşamasında;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve ilgili diğer kuruluşlarca, doksan gün (üç ay) içerisinde adres standardı belirlenecektir.

İkinci aşamada;

Belediye ve il özel idarelerince numaralama çalışmalarında görev alacak personelin eğitimi ile Türkiye genelinde adres numaralama ve levhalama çalışmaları üçyüzaltmış gün (on iki ay) içerisinde gerçekleştirilecektir.

Numaralama çalışmaları ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumunca ulusal adres veri tabanının oluşturulmasına ilişkin teknik hazırlıklar ikmal edilecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce numaralama işlemleri ile ilgili olarak alan taraması yapılarak gerekli düzeltmeler doksan gün (üç ay) içinde tamamlanacaktır.

Üçüncü aşamada;

Türkiye İstatistik Kurumunca kişilerin yerleşim yeri adreslerinin tespitine ilişkin çalışmalar başlatılacaktır. Bu bağlamda personele gerekli eğitim verildikten sonra, alandaki uygulama çalışmaları doksan gün (üç ay) içerisinde tamamlanacaktır. Bu çalışma aynı zamanda ülke nüfusunun sayımı veya tespiti anlamına da gelmektedir. Ancak, geçmişte yapıldığı şekilde kişilerin eve kapatılması yerine uygun olduğu zamanlarda konutunda ziyaret edilerek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esası üzerinden ikamet adreslerinin tespiti yapılacaktır.

Dördüncü aşamada;

Alan uygulamasından sonra kişilerin ikamet adresleri altmış gün (iki ay) süreyle muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır. Askı süresince yapılacak itirazlar değerlendirilerek hatalı bilgiler düzeltilecektir.

Kısaca özetleyecek olursak; adres standardının doksan gün (üç ay) içerisinde belirlenmesinden sonra:

Belediye ve il özel idarelerince numaralama ve levhalama çalışmaları ile personelin eğitilmesi üçyüzaltmış gün (oniki ay),
Numaralama ve levhalama çalışmalarının alanda kontrolü doksan gün (üç ay),
Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilecek olan alan uygulaması doksan gün (üç ay) ,
Elde edilen kayıtların mahalle ve köy muhtarlıklarında askıya çıkarılması altmış gün (iki ay),

olmak üzere altıyüzdoksan gün (yirmiüç ay) sonunda hazırlık çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca adrese ilişkin bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecektir.

Genel uygulamada kişilerin yerleşim yeri (ikamet) adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler ilçe nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklerimize ve adrese bağlı olarak hizmet alınan herhangi bir kuruma yirmi gün içinde yazılı olarak beyan edilebilecektir. Beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilecektir.

kanunda güncelliğinin sağlanması konusunda geniş sorumluluk verilmektedir. Ayrıca altyapısını tamamlamış olan muhtarlıkların Kimlik Paylaşımı Sisteminin bütünlüğü içerisinde adres bilgilerine erişebilmelerine de imkân sağlanmıştır.

kanunda yerleşim yeri adresi dışında kalan yazlık, ikinci konut gibi diğer adreslerin de tutulması öngörülerek #8220;yerleşim yeri adresinin, kişilere diğer adreslerinde hizmet verilmesini engellemeyeceği; diğer adreslerin kayıtlarda bulunmamasının bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmayacağı#8221; hüküm altına alınmıştır.

kanun; işyeri, konut, cami, park, bahçe gibi adrese ilişkin her türlü bileşenlerin Ulusal adres veri tabanında yer almasını öngörmektedir. Bu bilgileri tüzel kişiler ücret karşılığında alabileceklerdir.