PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İmar HukukuSayfalar : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Apartman Yönetimi Kanunu hk
 2. şahsi parseli topluma mal etme
 3. kamulaştırmasız el atma
 4. imar durumunu öğrenme
 5. Milli Emlak'a ait sahillerin işgalinde kime ve hangi tür davalar açılır?
 6. 16. maddeyle işgal
 7. Belediye encümen kararı ve imar planı
 8. Tapumuzu vermiyorlar
 9. Avukatım satış yapabilir mi?
 10. Uyap kaydi
 11. Tapuda hisse ortaklığı sorunu
 12. belediye yapı kullanım izni
 13. Patika yol
 14. Avukat süre aşımı
 15. belediye ruhsatlı arsama yol açmıyor
 16. binalar arasına örülmüş duvar
 17. İlçe Belediyesinin meclis kararına istinaden onay için tereddüte düşmesi
 18. 4706 Sayılı Kanun Hk.
 19. İmar uygulaması sonrası arsama yeni pay sahibi
 20. Hazine Arazisi Kullanımı
 21. Arsa Sorunu
 22. İskansız binada projede olmayan bahçe kapısı
 23. İmar Planı Değişikliği ve Kamulaştırma
 24. Ortaklığın giderilmesi davasında!!!
 25. İmarsız parsellenmiş arsalar için imar izni ve yol sorunu
 26. Bodrum kat otopark dükkana ait olabilir mi?
 27. Satış Sonrası Hak Talebi
 28. arsa tapulu dubleks evimizin kapı sorunu
 29. hisseli tapu üzerinde bulunan büyük hak ihlali çözümü için soru
 30. İdari Mahkeme askı süresi
 31. usul yönünden süre
 32. belediyeyi mahkemeye vermek istiyoruz
 33. Erken açılmış idari dava
 34. imar planı-yıkım ihtarı-kamulaştırmasız el atma
 35. Yürütmenin durdurulmaması
 36. Kamu yararı kararı
 37. Şuan ki Haklarımı koruyabilir miyim?
 38. müteahhit firmanın sözleşme şartlarını yerine getirmemesi
 39. Kamu yararı kararının etkisi
 40. mahkeme aşamaları
 41. AİHM hangi davalara bakar?
 42. imar planı
 43. inşaata başladılar
 44. Tapu kaydım verilmiyor
 45. Muhatabım kim?
 46. Devlet parselimi bulamıyor
 47. katakülleye gidecek olan gece kondu hk.
 48. Tapu imar davası
 49. Çok şükür yürütmeyi durdurduk
 50. İmar kirliliği
 51. Belediye ve savcı görevini yapmıyor!
 52. izalei Şuyu Prosedürü Nasıldır.
 53. İzale-i Şuyu Davası'na İtiraz
 54. Kentsel dönüşüm Mağduriyeti
 55. Yeşil Alan olarak belediyenin el koyduğu arsa?
 56. Arsamın Yola Bakan Kısmına İki Tane Sokak Aydınlatma Direği Konmuş
 57. Yeşil alan olarak belirlenen arsamıza belediye 7 yıldır hiç bir şey yapmadı, ne yapabiliriz.
 58. Müşterek sorunu
 59. Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti
 60. Kamulaştırma konusunda yeniden dava açabilirmiyiz.
 61. Kiraladığım Çatı Katı Kaçak Çıktı
 62. gecekondu tasfiyesi hk.
 63. İptal davası ve sonrası
 64. 3194 imar kanunu 18.madde
 65. Komşum Arsama girmiş
 66. Osb Kamulaştırma
 67. Kentsel Dönüşümde Parsel Birleştirmede Oran, Zorlama ve Tehdit
 68. 3083 Sayılı Kanun Hakkında
 69. Taşlık ve Kayalık Arazi
 70. konu iptali
 71. Kentsel sit alanindaki sahsi arazimizde bulunan tekerlekli konteyner kaldırılabilir mi
 72. Yapı kullanma izin belgesi iptal edilmis binada önceden alınan işyeri açma ruhsatı olan işyerinin hukuki durumu
 73. Belediyenin İskanı Geciktirmesi
 74. İskan sonrası komşu arazisindeki binanın durumu
 75. rahmetli babamın satın aldığı tarlalar hakkında
 76. İmara aykırılık balkonun odaya dahil edilmesi.
 77. müteahhit anlaşmazlığı
 78. Bilgi takibi
 79. Lahmacuncunun Borusu
 80. İmarsızlaştırma daki usülsüzlük
 81. Sitenin bir bölümünün imarsız olması
 82. Tapulu arazinin orman yapılması
 83. Kamulaştirma bedel tesbiti ve tescili davasi
 84. Arsamın tamamından yol geçiyor.
 85. 18. Madde uygulaması sonucunda evimiz Milli Emlak'a devrolan parselde kaldı.
 86. İmar Hukuku Kitap Önerisi( Uygulamaya Yönelik)
 87. Bahçemize izinsiz dökülen bir kamyon kum!
 88. hisseli arazilerde ortaklığın giderilmesi
 89. Aynı imar planının iptal sonrası tekrar edilmesi
 90. Herkese eşit adalet!!!!
 91. nazım imar planı 2. derece yol
 92. Kredi Çıkmayan Kat İrtifaklı Daire
 93. İmara aykırı bina sorunu
 94. Yeşil alan ile ilgili bir soru.
 95. kararın gecikmesi
 96. Plansız alanlarda belediye sınırları dışında kalan İmar değişikliği ile ilgili
 97. Fabrika Alanı Olarak İnşaat İzni Olan Parsellenmiş Arsamın İçinden Belediyenin Atık Su Gideri Geçiyor
 98. Belediye Yol İtirazım Sonrası Park Koydu
 99. 32 sene önce yapılan cekme kata belediye tutatnak tuttu
 100. Tarla kullanım hakkı.