PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare Hukuku







Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. İptal Edilen Trafik Cezasına İtiraz Yolu Var mı?
 2. Yürütmeyi durdurma kararı ardından izlenecek yol nedir?
 3. Yerel İdare Mahkemesini kararına itirazımı Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay'a sevk etti.
 4. Memurluktan çıkarılma erteli ceza
 5. Üniversiteler arası denklik hakkında, emsal karar olabilir mi?
 6. Dava lehime sonuçlandı fakat 30 gün süreyi aştım ne olur
 7. Todaie yüksek lisan programına idare izin vermeyebilir mi?
 8. Ruhsatsız diye belediye dükkanımı mühürledi
 9. Kanunların yürürlük ve Uygulama Tarihi
 10. Polis Okulu İlişik Kesilme
 11. Maaş kesimi cezasına verilen red kararı
 12. Disiplin cezalarında zaman aşımı
 13. Üniversite'de Harf Notuna İtiraz Hk.
 14. Kararı yanlış yorumlayan idare yersiz ödemeleri geri isteyebilir mi?
 15. Yeni Büyükşehir Yasa Tasarısı
 16. Prime Esas Kazançların SGK ya Bildirilmemesi
 17. Buna nasıl itiraz etmeli(Görevde yükselme eğitimi)
 18. Yürütme ve İdarenin Hukuk Devleti İlkesine Bağlılığı?
 19. İdare mahkemesi ve danıştay kararı
 20. Öğretim görevlisine İl Müdür Yardımcılığı için muvafakat verilmemesi
 21. Yaş şartı için Milli Eğitim Bakanlığını Mahkemeye vermek
 22. Atama iptali
 23. Tek hakim kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz yerine Danıştay'da temyize gidilirse ne olur?
 24. Danıştay idari dava dairesi bir soru
 25. Düzenleyici Metin Yayınlandıktan 3 yıl sonra mağdur oldum. Bu nedenle Direkt Danıştayda Düzenleyici metine dava açabilir miyim?
 26. Danıştayda Dava Devam Ederken Ek dilekçe Sunulur mu?
 27. İnternet bağlantısı kesilebilir mi?
 28. Sınavda sorulan hatalı sorular için dava sonucu
 29. Devam eden idari davaya yeni belge eklemek
 30. Hukmun aÇiklamasi gerİye birakilmasi memurİyete etkİsİ ÖĞretmen
 31. İdare kaybettiği iptal davasında çalışana gecikme faizi öder mi?
 32. İdari Sorunlarda Polisin Tutanak Tutma Yetkisi var mıdır?
 33. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve DURUŞMA İSTEMLİ İPTAL DAVASI ?
 34. Üniversite Bütünleme Sınavları ile ilgili idareye nasıl dava açarım?
 35. Bakanlık içinde bir Genel Müdürlüğe bağlı bir taşra biriminin aynı Bakanlığın başka bir Genel Müdürlüğüne bağlanması nasıl olur?
 36. Muvafakat belgesinin geriye dönük verilmesi
 37. Bozma Kararı Üzerine Yeniden İncelenen Dosyada Verilen Karara İtiraz Edilir mi?
 38. Kadromu iptal ederler mi?
 39. İdari davalarda dava masrafı ne kadar olur
 40. Mahkeme kararı gereği geri atama yapılırsa
 41. ÖSYM DGS Yönetmeliği Hukukimidir?
 42. İşkur'a Dava Açmak
 43. İdarİ yargida ÇaliŞmaya ara verme sÜrelerİ hakkinda
 44. Temyiz dilekçesinde "tebliğ tarihi" nin bulunması zorunlu mudur?
 45. Bölge idare Mahkemesinde Kazanmış olduğum Dava ve Danıştay Kararı
 46. Aday memurken aldığım 4 günlük maaş kesim cezasından dolayı memuriyetten ilişiğim kesildi. Ne yapmam gerekiyor?
 47. İdari davada süre hakkında
 48. Bölge İdare Mahkemesi Kararının İdare Mahkemesi tarafından tekrar incelenmesi mümkün mü?
 49. Habersİz tayİn edİlme.
 50. Yürütme Danıştayın karanı uygulamazsa..?
 51. Keyfi Uygulamaya Karşı Tazminat Talebi
 52. Ünİversİteme dava acmak İstİyorum.
 53. Üniversite Senatosunun Kabul Ettiği Yönetmelik İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açmamız Mümkün Müdür? Nasıl Bir Yol İzlemenmelidir?
 54. Yedek Subaylık Hakkı kaybı-Adli para cezası ertelemesi
 55. Üniversite verdiği diplomayı iptal edebilir mi?
 56. Bir dosya Danıştay'da kaç kere temyiz edilebilir?
 57. Üniversite yüksek lisans yazılı mülakatında haksız uygulamalar
 58. Bozma kararına uyarak verilen RED kararını Temyizde eski dosya numaraları yazılır mı ?
 59. Yürütmenin durdurulması talebinin reddi neyi ifade eder?
 60. Hagb memuriyete engel mi
 61. Kaybedilmiş idari davada avukat vekalet ücreti
 62. Devam eden davada üzerinde değişiklik yapılabilir mi?
 63. Karar için hakimde olan dava
 64. Üç Farklı Birimde Görevlendirilme
 65. Ankara 6.idare mahkemesinde dosya 2 senedir açık konumda bekliyor
 66. ilişik kesmeme
 67. Yürütmeyi Durdurma Talepli Temyiz Dilekçesinde Maddi Zararların
 68. Davanın tebliğ tarihi
 69. Yök'ün Bütünleme kararı ile ilgili karmasık bir konu
 70. İkametgah problemi hakkında- sydv personel alımları
 71. İdare mahkemesine başvuru yapma
 72. Okulun açmadığı ders sebebiyle ilişik kesilme durumum hakkında
 73. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı
 74. Adli davadan berat eden kişinin idare mahkemesinden meslekten men edilmesi
 75. Kazanılmış Tazminat Davasını Devlet'ten Tahsil Edememek Hakkında
 76. İdare Mahkemesİ müdür yardimcisi olarak atanabİleceğİm okulu yd reddİnİ verdİ.....hiçbir gerekçe yazmadan.
 77. Sınıf öğretmenlerinin Yan alanla ingilizce, edebiyat, matematik öğretmeni yaptırılmasını iptal için direk danıştaya başvurabilirmiyiz?
 78. Adli ve İdari soruşturma?
 79. Müdür Yardımcılığından İstifa
 80. Müdürlük Sınavını Kazanmama Rağmen Belediye Başkanının Atamama Yetkisi Var mıdır?
 81. İngilizce Öğretmenliği'ne kaynak alan mezunu olmayıp İngilizce Öğretmenliği Sertifikası almış olmak kazanılmış hak mıdır?
 82. Eğitim hakkından dolayı tayin
 83. Ne olacak bizim halimiz?
 84. İdari soruşturmalarda zaman aşımı uygulaması
 85. Sorgusuz sualsiz memurluktan çıkarıldım
 86. Hakkında soruşturma izni verilen Belediye Başkanının akibeti ne olur?
 87. Belediye'nin İşgaliye bedeli karşılığında dükkanımın önünü yan komşuya vermesi
 88. Konusuz kalan mahkemenin akibeti nedir
 89. Bimerden Yapılan İhbar?
 90. İdare mahkemesine verilecek dilekçe hakkında bilgi
 91. İsteğe baglı gecici görevlendirmede yolluk alınır mı?
 92. İdari bir işlemin uygunluğunun denetlenmesi için dava açılabilir mi?
 93. Yönetmeliğe Aykırı Norm Kadro Düzenlemesi Sonucu İdari Dava
 94. Aynı ilgi; farklı iki karar
 95. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı...
 96. Sorumsuz müteahhit imar planına uymuyor inşaat perişan
 97. Emsal Olabilecek Nitelikteki Kararı Temin Edebilmek
 98. Memura af
 99. A kadrodan sözleşmeli pozisyona geçiş
 100. Üniversite Yönetmelik değişikliği ve dava açma süresi