PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare HukukuSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Polis Meslek Yüksek Okulundan ayrılmam ve etkileri
 2. Eşimin görev yeri değiştirilmek isteniyor
 3. Aynı anda lisans+önlisans+yüksek lisans yapılabilir mi?
 4. Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek
 5. Ara karar hakkında
 6. Savcılık görüşüne sunulmak üzre beklemede ne anlama geliyor?
 7. Yedek Polisken Terhis Edildim Şimdi Geri Askere Gitmem Gerekiyor Tazminat Davası Açmak İstiyorum
 8. Okullarda cep telefonuna el koyma
 9. İdare Mahkemesinin İPTAL KARARI?
 10. Muvafakat davasında yürütmeyi durdurma kararından sonraki süreç
 11. Tazminatın ele alinma süresi
 12. Kamu Tüzel Kişiliği
 13. Öncelikli atanma
 14. Askerlik sebebiyle göreve başlayamama, sonrasında işe iade davası ve tazminat davası
 15. Uyarı cezası A grubu kadroya atanmaya engel midir?
 16. Yürütmeyi durduma ve tayin isteme durumu
 17. Devam Eden İdari Davada Delil Tespiti
 18. Babamın yüz kızartıcı suçu güvenlik soruşturmamı etkiler mi?
 19. Belediyeye borçlu olmadığının tespiti davasında görevli mahkeme?
 20. İşyeri Ruhsatı
 21. Kamu görevine yeniden girebilmek
 22. ÖSYM aynı tarihte yerleştirilen farklı tarihlerde görevlendirilen personel
 23. Aleyhe yapılan idari düzenleme
 24. Danıştay Kararı
 25. İş güvenliği uzmanlığı sorularının iptali için dava açımı
 26. 6 ay 23Sicil notu, fiilen çalışma şartı
 27. İtfaiye iptal davası
 28. İnfaz koruma memurları için istenilen güvenlik soruşturulması
 29. Naklen atamada sicil notu
 30. Mahkeme tarafından istenen evrakları gönderen memur adli ve idari soruşturmaya uğrayabilir mi?
 31. Polis meslek yüksek okulu
 32. Kazanılmış Hak
 33. Uyarma cezasına itiraz
 34. Kpss ile tercih ettiğim müdürlük kapalı olduğu için başka müdürlükte görev almam hak kaybı değilmidir??
 35. 2547 sayılı kanun 13/b-4 e göre görevlendirme
 36. Üniversitede yanlış hesaptan dolayı mağduriyet
 37. Maaş kesim cezası danıştay reddettikten sonra idare tekrar başka bir ceza verebilir mi?
 38. İare mahkemesi, danıştay ve konusuz kalma
 39. Sınav kağıtları kaybolduğu için sınav tekrarlanmasına itiraz
 40. Atama ve görev vermede idarenin takdir yetkisi
 41. Sicil
 42. Öğretim görevlisi giriş sınavının iptali ve yd
 43. Kvyo kararında Dava Masrafı ve Durumu
 44. Danıştaydaki temyiz sürecindeki davamdan vazgeçme
 45. KKK Astsubaylık sözlü mülakatına itiraz
 46. 657 ye Göre Zamanaşımı Sorunu
 47. TSK denetimi
 48. Üniversitede yönetmelik değişiklileri
 49. İzmir'deki Kentsel Dönüşüm Uygulaması
 50. 33/a Kadrosundaki ÖYP Araştırma Görevlilerinin İşten Çıkarılması
 51. Karar Düzeltme ve mülakat sınavı
 52. İptal Edilen İşlemin Yenilenmesi
 53. İptali istenen bir yönetmelik maddesinin karar öncesi başka bir yönetmelik ile madde numarasının değiştirilmesi
 54. Amirlerini şikayet eden memurun görev yerinin değiştirilmesi
 55. İdari dava açmak istiyorum ama süresi uygun mu?
 56. Uyarma Cezası ve Bir Mahkeme Kararı.
 57. İdare Hukukunda Haksız Tahrik
 58. Kademe durdurma cezası
 59. İdarenin yüksek sınav puanını yok sayması
 60. Danıştay Karar Sonucu Bozma
 61. İETT'ye verilmeyen İstanbul Kart ile ilgili dava
 62. Kazanılan davanın Danıştay'da iptal edilmesi sonucunda aynı mahkemede davanın görülmesi; AMA davacının haberdar olamaması durumunda yapabilecekleri..
 63. İdare Mahkemesi'nde süre yönünden reddedilen davada süre çelişkisi
 64. Naklen Atama için dilekçem karşı kurumdan geldi fakat kurumum uygun görmedi...
 65. Danıştay'da savcılık görüşü hangi safhada alınır?
 66. İdarenin keyfi uygulamasından dolayı davanın kaybedilmesi
 67. İdare Takdir Yetkisi Kullanıp Daha Sonra Bunu Açık Hata Diyerek Atama İşlemini Geri Alabilir mi?
 68. YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?
 69. Devletin icra memuru hatası
 70. Alkolsüz içecekler tebliği
 71. Disiplin Amiri hatalı, somut belgesi bana sunulan bir suç isnadı yok, olay zamanı belirtilmemiş?
 72. Yasadan önce müracaatta idare mah. masrafın ödenmesi
 73. Üst kurum dİye geÇİcİ gÖrev yolluĞumu vermedİler
 74. Soruşturması sona ermiş bir olay hakkında mahkeme kararı dolayısıyla yeni bir soruşturma başlatılabilir mi?
 75. Özel hukuk sözleşmeleri veya imtiyaz sözleşmeleri ile bir kamu hizmetinin özel kişiye gördürülmesi ve 3.kişi (yararlanan-usager) ile ilişki
 76. İdare ,mahkemece yapılan lisans intibakımı iptal etti..
 77. Geçici görevlendirme işlemine karşı açılan dava devam ederken geçici görevlendirme sona ererse ne olur?
 78. İki dava kazandım, Ancak idare geçmiş dönem hukuki hakkımı ne şekilde iade etmeli?
 79. Hasım düzeltme
 80. Eş özrü ve aile bütünlüğü dikkate alınmadan yapılan atama işlemine karşı dava dilekçesi
 81. Danıştaydaki dosyam...
 82. Hafta sonu görevlendirme
 83. Memuriyetten çıkarıldım,yürütmenin durdurulması talepli dilekçe örneği
 84. Bilirkişi
 85. Resmi Evrakta Düzeltme Nasıl Gerçekleştirilir?
 86. Fazla mesai yaptığımı nasıl ispatlayacağım?
 87. Promosyon hakkımı nasıl alabilirim.
 88. İptal edilen Yönetmeliğin yürürlükten kaldırdığı Yönetmelik kendiliğinden tekrar yürürlüğe girer mi?
 89. Danıştaydaki dosyamda Tetkik Hakimine Esastan - İtirazdan Gitti nedir?
 90. Mardin Valiliği/MEB'de Norm Kadro Atama İptali/Dava konusu olabilir mi?
 91. Bölge idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını bozması
 92. AYM 2011 Ekim 66.Soru Açıklaması Nasıldır?
 93. Yine İlginç bİr konu sonucunu merak edİyorum
 94. İçtİhat ariyorum
 95. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınması
 96. Bilgi edinme başvurusuna verilen cevaba karşı iptal davası açılabilir mi?
 97. Kik'in iptal kararının iptaline rağmen idarenin ihaleyi iptal etmesi
 98. Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?
 99. Okul İdaresini dava edebilir miyim?
 100. Denkliği Kaldırılan Sınav Sonucu Hakkında