PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare HukukuSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 1. Yönetici atamalarının iptali için Danıştay'a açılan 2. dava
 2. Eş durunundan kurum değişikliyi
 3. İYUK madde 13
 4. Şağlık Bakanlığı Eşdurumu
 5. Sicil notuna itiraz
 6. Okul müdürlerine rotasyon
 7. İdari mahkemenin danıştay da onanan kararı
 8. Cevaba cevap dilekçesi
 9. Kurum Değişikliği
 10. Doğalgaza yapılan fahiş zamlar idare mahkemesine verilebilir mi?
 11. Maddi Hata
 12. Yemek ihalesi ve ihaleye fesat karıştırma davası
 13. Emeklilik iptali
 14. ispark'a yönetmeliğin durdurulması davası açabilir miyiz?
 15. Doğalgaza yapılan zamlar iptal edilebilir mi?
 16. İdari iş ve eylemin geri alınması
 17. İdari Mahkemede, Belediyece Onaylanmayan, Zemin Etüdü ile ilgili davam
 18. Adaylık dönemi ve kaldırılması
 19. İdari dava dosyanın temyizi için; danıştaya duruşma istemli dilekçe yazabilir miyiz?
 20. Yapılan sınav için iptal davasımı yoksa yürütmeyi durdurma kararımı
 21. İsteğim dışında başka kuruma nakil
 22. Anayasaya aykırılık
 23. Okuldan atılma
 24. Görevde yükselme sınavını kazanmak
 25. Atama Sakat Denilerek Müdürlük Kadrosu Geri Alınabilir mi?
 26. Lojmandan tahliye kararı cıkarmı ?
 27. idare savunma yollamaz ise?
 28. Danıştay'da Dava Açma Ücreti
 29. Teminatın dava yolu ile istenmesi
 30. İdarenin itiraza cevap süresi
 31. Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde, Üniversiteden Sınav kağıdı talebi
 32. Yürütmeyi Durdurma Davası Açma
 33. Üniversite sınav notu ve ''Lan'' hakareti
 34. 4/bli Çalışanın Durumu
 35. İdareye Tam Yargı Davası
 36. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması
 37. Geriye dönük kararlar
 38. Memurun işten çıkarma davasında nihai karar
 39. Alan değişikliği
 40. Dilekçeme cevap verilmedi
 41. Bilirkisi ucretini yatiramama durumu
 42. Memnu Hakların İadesi Kararı ve Memuriyet
 43. YÖK'ün Formasyon Kararına İtiraz Etmek İstiyorum
 44. Sicil notu-bilgi edinme
 45. Üniversite Notu
 46. İdari bir davada, çok kişiyi ilgilendiren karar temyize başvuramamış diğer kişiler için emsal teşkil eder mi?
 47. Kamu İhale Kurumu Kararına Karşı Dava
 48. İdarenin keyfi soruşturma açması
 49. Toplu taşıma araçlarında reklam yasağı
 50. Üniversite Öğrenci İşlerini Şikayet?
 51. Özelleştirme iptali
 52. Alt öğrenimden sınava girerek atanan memurun, kendi isteği ile görevinden ayrılması
 53. Bilgi edinme kurulu ilke kararı?
 54. KPSS'ye girmeyen milli sporcuların sınavsız atanmasının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum
 55. 1 aydır yanmayan sokak lambaları hakkında
 56. YÖK Açık Yüksek Öğretim Yönetmeliği 5. Madde
 57. İmar Kanunu 42. maddesi hakkında 17.12.2009 tarihinden sonra Danıştay Kararı
 58. Mera uyuşmazlığı hangi mahkemede görülür?
 59. Müdürlük ataması
 60. Görevlendirme ve vekaleten atamalarda 6 ayı geçerse
 61. Görevde Yükselme ile atanan kişinin yerine eski görevlisi mahkeme kararıyla iade edilirse,yeni atananın durumu ne olur?
 62. Askerlik ve Memuriyet
 63. Danıştay'a Yürütmeyi Durdurma Davası
 64. Yurtdışındayım idari mahkemenin kararına nasıl itiraz ederim
 65. Türkçe Ezan
 66. Çekilen mail sonucunda soruşturma
 67. Süt izni verilmiyor
 68. Davayı Kendim Açtım, Avukatlık ücreti alabilir miyim?
 69. Belediye Başkanı Tahsildar Makbuzunu imza edebilirmi?
 70. Üniversiteye dava açma
 71. İdare mahkemesi kararı gereği
 72. Üniversitede sınav sonucuna itiraz ve disiplin soruşturması
 73. Emsal
 74. İl içi ususüz atama
 75. Öğretmenin kurum değiştirmesi hakkında
 76. Disiplin cezası memurluğa engel mi?
 77. Atamanın İptali Ya da Geri Alınması Farklı İşlemler midir?
 78. Zabıt katipliği iptali emsal kararı niçin yok?
 79. Dilekçe vekilin ağzından mı yoksa vekaleti verenin ağzından mı olmalı?
 80. Mühendis kökenli müdür yardımcısı hangi hukuki dayanağa istinaden araştırmacı olarak atanır?
 81. İdari Dava Mahkeme Ücreti
 82. Bölge İdare Mahkemesine Dava Açmak
 83. Muvafakat varilmemesi hakkında?
 84. Harç rezaletinin getirdiği mağduriyet
 85. Fakülte Yönetimine Dava Açmak İstiyorum
 86. Belediye su fiyat tarifesinde eşitsizlik
 87. Burs kapsamı değişikliği
 88. Dava Konusuz Kaldığında
 89. Özür grubu atamaları (eşimim yanına tayin isteyemedim)
 90. İdare Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz
 91. Yönetmeliğin geçici maddesine rağmen doktoradan atılıyorum
 92. Yürütmenin durdurulmasının reddi
 93. Maddi hata davası
 94. 2009-1 mart sözleşmeli öğretmen iptaline ilişkin
 95. Disiplin soruşturması, çakışan evraklar sizce dava kazanılırmı
 96. Herkese yazılan ceza emniyet müdürüne yazılınca hem sürgün hem soruşturma
 97. Kanuna aykırılığı mahkeme tarafından tespit edilmiş temyizde usul yönünden bozulan kararlar
 98. Yükseköğretim kanunu disiplin yönetmeliğinde kınama cezasına itiraz
 99. Lisans mezunlarının önlisans düzeyinden sınava girememesi
 100. Davacı Adres değişikliği