PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Çocuk Esirgeme Kurumunun Acacaği Davada İzlenecek Yöntem • Koruma Kararinin Kaldirilmasi"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Muhatabin Adresinde Bulunmamasi • Tebligat İşleminde Uygulancak Yöntem •Geçersiz Tebligat"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "İskan Ruhsatı Bulunmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı "
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Akdinin Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği "
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlat Edinme • Evlat Edinmede İzlenecek Yöntem • Evlat Edinme Karari Verilmeden Önce Araştirilacak HUSUSLAR"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Yunan Uyruklu Kişiye Ait Taşinmaz • Mirasçilarin Haklari"
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Mirasin İntikali • Mirasçilik Sifati Kesinleşmeden Tenkis Uygulanamayacaği • Gerekçeli Kararin"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadinin Lehine Maddi Tazminat • Boşanmada Kusur • Manevi Tazminat"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumluluk"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma Davasi • Tedbir Nafakasinin Artirilmasi • Eşlerin Parasal Katkilari • Yargicin Müdahalesi"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği Koşulu*"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "İki Yil Süreli Kira Sözleşmesi • Üç Yil Endeks Uygulamasina İlişkin Kuraldan Söz Edilemeyeceği"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Paydaşlar Arasinda Ecrimisil • İntifadan Men Koşulu • Kanit Yöntemi"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Baskin Kamu Yararinin Bulunmadiği Durumlarda, Kamu Görevlilerinin Hakli Beklentilerinin Zedelenmemesi Gerektiği Hakkinda"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa Konseyi’nin 25.7.1985 Tarihli Direktifi’ne Göre Üreticinin Sorumluluğunun Şartlari Ve Tüketicinin Korunmasi Mevzuati İle Mukayesesi "
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Kocanın tam kusurlu olması - Davalının kusurunun bulunmaması - Boşanmaya karar verilmesinin hatalı olması"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Tedbir nafakası istemi - Kadının herhangi bir işinin ve gelirinin olmaması - Uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gereği"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "M. Zahid Sobaci Türk İdari Teşkilatindaki “Adalar”: Bağimsiz İdari Otoriteler "
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Yrd. Doç. Dr. Fatma Tülay Karakaş Bedensel Bütünlüğü İhlâl Edilen Ev Kadininin Çalişma Gücünün Kaybi Nedeniyle Tazmin Talebi "
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Yrd. Doç. Dr. Gürsel Kaplan Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Sorunu Danıştay Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Çerçevesinde "
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "İsim tashihi davası - Davacının dava açmakta hukuki yararı ve sıfatı bulunmadığı kişiler "
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Soyadının nüfus kayıtlarına uygun şekilde düzeltilmesi istemi - Kamu düzenine ilişkin dava - Ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılması gereği"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "İsim tashihi davası - Nüfus zabıta ve kooperatiften araştırma yapılması gereği - Şahit beyanlarına dayalı eksik soruşturmayla hüküm kurulması"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "İsim tashihi davası - Tapu kütüğünde bulunması zorunlu olmayan nüfus bilgisinin düzeltilmesinin istenememesi - Düzeltimi gerektirir bir hata yapılmışsa hatanın idarece düzeltilmesi gereği - Hükmün düzeltilerek onanması"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "İsim düzeltilmesi davası - Kayıtlardaki her iki şahsın aynı kişi olması - Davacının resmi mercilerde kullandığı ve tanınıp bilindiği adının nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmesi gereği"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Vardiyalı çalışma fazla çalışma "
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Fazla çalışma denkleştirme vardiya"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Mevsimlik İşçi • İzin Ücreti • İzin Ücreti Alacağinin Toplu"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Davasi • Tazminat Ve Dört Aylik Ücretin"
 32. Vergi borcu nedeni ile yurt disi cikisa yasak Anayasa'ya aykırı bulunmuş mu ?
 33. TSK Sağlık Yönetmeliği
 34. Aort anevrizması
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Tanik Anlatiminin Zaman Kapsaminda Değeri • Ücret Uyuşmazliği • Meslek Kuruluşundan Ücret Araştirmasi Yapilmasi • İzin Ücretine Uygulanan Faiz"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Süresinde Yapilmayan Zamanaşimi Defi • Fazla Çalişmanin Aylik Sabit Ücrete Dahil Edilmesi • İşyerinde İkramiye Uygulamasinin Kaldirilmasi"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: İşe iade davası ıslah edilerek kıdem ve fazla mesai alacağı davasına dönüştürlebilir
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyeri belgelerine dayanılarak saptanan hafta tatili ücreti alacağından takdiri indirim yapılması isabetsizdir"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "işveren vekili konumunda bulunduğu dikkate alınarak “işe iade” davası açamayacağı"
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik"
 46. 5188 İdarİ Ve Adlİ Para Cezalari
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Davasi Sonucu Verilen Tazminattan Vergi Kesilmesi Av. EYÜP ERASLAN"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "Hasta Hakları Yönetmeliği "
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "Antrenörler, Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik"
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "Yarış Atı Sahipleri Ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Doping Muayene Yönetmeliği"
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği"
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik"
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Gıda Kodeksi Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği"
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Tanık Koruma Kanunu Tasarısı"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Protokol"
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7. Protokol"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12. Protokol"
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 13. Protokol"
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2008"
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun - 5718 Sayılı kanun"
 65. Askeri Hastaneden "B45/f16 sınıfı görevini yapamaz" sağlık raporuna ilişkin
 66. Adalet Bakanlığı'nın Yol Haritası
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu - Sürücü ve araç yönünden özel koşulun aranmaması - Sahte sürücü belgesi kullanılması"
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçu - Posta tekeline aykırı davranmaktan ibaret eylem - İdari para cezasının en büyük mülki amir tarafından verileceği - Soruşturma zamanı"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçu - Sanığa yüklenen suçun sabit olup olmadığı sorunu"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "İtirazın iptali davası - Dava konusu yapılan faturanın kapalı olarak düzenlenmesi - Faturanın kapalı olarak düzenlenmesi bedelinin tahsil olunduğu karinesinin aksinin davacı yanca kanıtlanması gereği - İspat külfetinin tayininde
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Alacak davası - Tarafların tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre çözümlemelerini öngörmüş olması - Karar tarihinden sonraki dönem için fazi yürütülmemesine karar verilmiş olması"
 73. Asliye Hukuk Mahkemesine Mektupla İfade Verilebilir mi?
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379)"
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Pasaport Kanunu"
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "İşkolu tespit kararının iptali istemi - İşverenlerin işyerleri ile ilgili ayrı tespitlerin yapılması gereği - İşyerleri ile ilgili olarak dava içerisinde karar verilmesinin mümkün olmaması - Mahkeme kararının bozularak ortadan ka
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "HUKUKİ AÇIDAN AKREDİTİF VE UYGULAMA SORUNLARI"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU"
 82. Vakıflar Kanunu'na ilişkin tartışmalar devam ediyor
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun"
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu "
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Yaş Tashihi Davası - Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescil edilemeyeceği"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Tazminat Davası - Dava dışı inşaatı üstlenen firma ile sözleşmenin feshi nedeni ile inşaatın zamanında yapılmadığı - İhtar - Davalının temerrüde düştüğü tarihten itibaren davacının kira tazminatını istemeye hakkı olduğu"
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "Tazminat Davası - Sigortalıya ödenen tazminatın son taksidinin ödenmesi gereken tarihte zanamaşımı süresinin dolması - Ödeme planı borcunun ikrarı - Davacı aleyhine zamanaşımı süresinin geçmemesi"
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Reşit olmayan mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkiye girme suçu - Anayasa Mahkemesi kararıyla suçun takibi şikayete bağlı suça dönüştüğü - Mağdurenin şikayetçi olmadığı - Sanığın hukuki durumunun yeniden tayini gereği"
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Şikayet davası - Takip konusu bonoda çift imza bulunması - Çift imzanın sahibi kişinin şikayetçi şirketin münferit temsilcisi olması - İmzalardan bir tanesinin şahıs adına diğerinin de şirket adına atıldığının kabulü gereği"
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka Davası - Davacının eşinden dayak yediği için kardeşinin yanına sığındığı - Davacının ayrı yaşamakta haklı olduğu - Uygun bir nafakaya hükmedilmesi gereği"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "İtirazın iptali davası - Davacı şirketin kiracı sıfatı kalmadığı - Davalının yeni kiracı hakkında kira tespiti davası açtığı - Davacının kiracılığının devam etmediği - Mecurun tahliye ve teslim edildiği - Depozito alacağı yönünde
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "Ecrimisil davası - Davacıların taksim sözleşmesi uyarınca aldıklarını iade edinceye kadar davalı kullanımının iyi niyetli kabul edileceği - Savunma üzerinde durulması gereği - Faizin başlama tarihinin hükümde gösterileceği"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Alacak davası - TMSF tarafından el konulan bankada bulunan faiz alacağına uygulanan kesintinin ödenmesi istemi - Davacının davalı bankanın düştüğü müzayakadan yarar sağlamış olması - Gabinin objektif ve subjektif unsurlarının ger
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "İŞYERİNDE CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞMENİN YASAKLANMASI "
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyerinde sigara içilmesi yasağı"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe iade davası - Tazminat istemi - İş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayabması - İşçinin mesai saatinde işverene ait bilgisayardan internete girerek bahis oynaması "
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Ayıplı Mal-Satıcıya Ayıplı Mal Hakkında Derhal İhbar Yapılmamış Olması Halinde"
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "Eser Sözleşmesine Aykırı Ayıplı Mal Teslimi Halinde İstenecek Tazminatın On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması "
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Eser Sözleşmesi-Gizli Ayıp"