PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (Güncel)"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Gemiadamları Yönetmeliği (Güncel)"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Astsubay Sicil Yönetmeliği (Güncel)"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Subay Sicil Yönetmeliği (Güncel)"
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Boşanma davasının devamı süresince hakimin kendiliğinden alması gerekli olan tedbirler "
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı "
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Nafaka talebi - Tedbir nafakasının geçerlilik tarihi - Velayetin anneye verilmesi"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka davası - İştirak ve yoksulluk nafakası - Nafaka miktarının hakkaniyete uygun olması gereği - Düzelterek onama"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Akdinin Zam Döneminden Kısa Süre Önce Feshi-Kötüniyet"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Ceza Yasasında Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Sınırlamalı Bir Şekilde Sayılmış Olması"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Ayıp İhbarı-Şekle Bağlı Olmaması-Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi "
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Uzun Süreli Zilyedlik Sonucu Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirmesi - Mera Niteliğindeki Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Meralar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerdendir - Özel Mülkiyete Geçirilemez/Zamanaşımı Suretiyle İktisap Edilemez"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Yetkisiz İcra Müdürlüğüne Yapılan Takip Talebinin Süresi İçinde Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Halinde Alacağın Takip Konusu Yapılan Kısmı için Zamanaşımını Kesmesi"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvurunun Zamanaşımını Kesmesi"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Yetkisiz İcra Dairesindeki Takibin de Zamanaşımını Keseceği "
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Kısmi Dava-Dava Edilmeyen Kısım İçin Zamanaşımının Kesilip Kesilmeyeceği"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap - 20 Yıllık Sürenin Dolmadan Dava Açılması Halinde Zamanaşımı Süresinin Kesileceği ve Baştan İşlemeye Başlayacağı "
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Borçlu Borcunu İkrar Ettiği ve Özellikle Borca Mahsuben Bir Miktar Ödeme Yaptığı Rehin veya Kefalet Verdiği Takdirde Zamanaşımının Kesileceği "
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Basin Yoluyla Yargiya Müdahale “Ifade Ve Örgütlenme Özgürlüğü” Av. Özlem Koçak Süren(*)"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "Olağanüstü Kazanim Zamanaşimi • Zilyetlik • Çekişme • Kiyas • Zamanaşiminin Kesilmesi • İtiraz Ve Defi Arasindaki Ayrim"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Üst Düzeyde Görev Yapan Personel • Fazla Çalişma Ücreti*"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda Delillerin Takdiri • Kidem Ve İhbar Tazminati*"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamu Kurumu • Haksiz Eylem • Davada Görev• Usuli Kazanilmiş Hak"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Davadaki Talep Hakkinda Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Karar Verilememesi • Davanin Konusuz Kalmasi Durumu • Tespit Hükmünde Karar*"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamulaştirma Bedeli • Kamu Alacaklarina Uygulanacak En Yüksek Faiz •Uygulanacak Faizin Saptanmasinda Kesinleşme Koşulu"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "İnşaat Sözleşmesi • Enkazin Müteahhide Ait Olacağinin Kararlaştirilmasi • Ölen Kişinin Mirasçilarina Açilan Davada Husumetin Yöneltilmesi Biçimi • Eda Davasi Yerine Tespit Davasi Acilamayacaiği Kurali"
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Limit İpoteği • Eşler Arasinda Adi Ortaklik İlişkisi • Kadin Tarafidan Verilen İpotek • Kadinin Koca Lehine Gerçekleştirdiği İşlemler*"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Oğrenciyi Borçlandiran Yüklenim Senedi •Borcun Kapsaminin Saptanmasi"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Belediye Halinde Bulunan Dükkan • Tahsis Hakkinin Haczi"
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargi yolu itirazi • idari sözleşme • idari yarginin görev alani"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Cezai Şart • Fahiş Ölçüde Oluşturulan Cezai Şart • Takdiri İndirim*"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçinin Ücret Alacagi • İşverenin İspat Yukumlulugü*"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimlerine İlişkin Davalar - Zamanaşımı"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Fiili ayrılık - Ret kararının kesinleştiği tarihten sonra üç yıllık sürenin geçmiş olması"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlat edinme davası - Erginlerin ve kısıtlıların ne şekilde evlat edinilebileceği "
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi tazminat davası - Yoksılluk nafakası istemi - Eşine hakaret eden kadına ağır kusurlu olması sebebiyle tazminat ve nafakaya hüküm verilemeyeceği"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka davası - Yoksulluk nafakası - Yoksulluğa düşmenin tespit edilmesi "
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Derdestlik ilk itirazı "
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Nafaka ve tazminat istemi - Az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilmesi gereği "
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Mahkeme hükmünün hukuki varlık kazanabilmesi için tefhim edilmesi gereği - Gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak 15 gün içinde yazılması gereği"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Yoksulluk nafakası talebi - Boşanma - Kadının kusursuz olması - Hakkaniyet ilkesi - Kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmesi gereği"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "Erişim Ve Arabağlantı Yönetmeliği"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigortacılık Kanunu"
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadının kusurlu olması - Manevi tazminata yer olmaması"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "Mera Kanunu"
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Eşine hakaret eden ve aracına tekme atan kadının da kusurlu olması - Manevi tazminat koşullarının oluşmaması"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Davacı kocanın kusursuz olması - Manevi tazminata hükmedilmesi gereği"
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Dava tarihinden itibaren kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gereği "
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Hakkaniyet ilkesi ile uygun tazminat belirlenmesi gereği "
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma ve ayrılık davası - Tüm tedbirleri almaya görevli mahkeme davaya bakan mahkeme olması gereği"
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma ilamının kesinleşmeden infaz edilememesi - Gecikme faizinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanması gereği"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Eşyanın iadesi istemi - Eşyaların kişisel mal olduğu iddiası - Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılması gereği"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka ve tazminat istemi - Tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak karar verilmesi gereği"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olması - Davanın nisbi harca tabi olması - Dava konusu altınların davalı koca tarafından davacı k
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Boşanmaya neden olan olaylarda başka kadınla ilişkiye giren kocanın ağır kusurlu olduğunun anlaşılması"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: Kişisel ilişki kurulması istemi - Velayetin anneye verilmesi - Çocuğun menfaatine uygun düzenleme
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gereği - Tanık beyanlarının inandırıcılıktan uzak olması"
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir hadisenin olmaması - Manevi tazminat isteminin reddi gereği"
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Ziynet ve eşyalara ilişkin iade talebi - Davaya Aile Mahkemesinde bakılması gereği"
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Tazminat davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat talep eden davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olduğunun kabul edilememesi - Velayetin babaya verilmesinin doğru görülmemesi"
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme "
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Kocanın açtığı davanın reddedilmiş olması - Kısa beraberliğin evlilik birliğinin yeniden kurulduğu anlamına gelmemesi"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Sedef hastalığının bulaşıcı nitelikte olmaması - Boşanma isteminin reddi gereği"
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Hükmün boşanma kısmının kesinleşmiş olması - Aile konutunun şerhi gereği"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Maddi tazminat istemi - Ziynet alacağı katkı payı ve dolar olarak verilen paraya ilişkin istem - Ayrı harç ödenmesi gereği"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: ICRA VE IFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Eşit kusurlu davacı yararına maddi ve manevi tazminat verilememesi - Ziynetlerle ilgili usulüne uygun harç verilerek açılmış bir davanın bulunmaması"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararının tenfizi istemi - Tarafların boşanma ve ferileri konusunda anlaşmış olmaları - Bazı edimlerin yerine getirilmediği yönündeki definin tenfiz isteminin reddi için sebep oluşturmaması"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Manevi tazminatın boşanmanın eki niteliğinde olması - Taleplerin reddi veya kabulü halinde harç ve vekalet ücretine hükmedilememesi"
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davasından mütevellit maddi ve manevi tazminat alacaklarının istenebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesinin zorunlu bulunması - Faiz başlangıcının kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Tanıklarının sözlerinin yasada yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli beyanlar olmaması - Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının sabit olması gereği"
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Taraflardan ikisinin de kusurlu bulunması - Boşanma yüzünden davalı kadının yoksulluğa düşecek olması - Davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası verilmesi gereği"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Tedbir nafakası - Gerekçeli kararın tefhim olunan kısa karara uygun düzenlenmesi gereği"
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Akıl hastası olan kişinin davranışlarının iradi olmaması nedeniyle boşanmaya karar verilememesi - Boşanma isteğinin reddi gereği"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet davası - Davalı babanın cezaevinde olması - Annenin velayeti almaktan ısrarla kaçınması - Velayetin anneye verilmemesi gereği"
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - İlk davanın reddinden sonra eşlerin bir araya gelmemiş olmaları - Boşanmaya karar verilmesi gereği"
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Anlaşmalı boşanma davası - Koca hakkında bu anlaşmadan önce iflas kararı alınması - Anlaşmalı boşanma için tarafların boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmaları gereği - Kocanın masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarru
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"
 85. Anayasa Taslağı
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "EŞLER ADINA MÜŞTEREK BANKA HESABI"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "4721 Sayılı Medeni Kanundan Önce Edinilmiş Mal - Malın Edinilmesinde Katkıda Bulunduğu İddiası/Aile Mahkemesinin Görevli Olması"
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu"
 89. Cep kanun
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname"
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "TÜRK HUKUKUNDA HAKİMİN GÖREVİ İHMAL SUÇU Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI*"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet Tespiti • İşverenin Davali Gösterilme"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigortalinin Actiği Davanin Açilmamiş Sayilmasina"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Ödeme Emrinin İptali •Temyiz Aşamasinda"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "Yüzde 13,30’luk Maluliyette Pasif Devreye İlişkin Hesap"
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigortalinin Erkek Cocuğuna Sağlik Yardimi Yapilmasinin"
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlat Edinmede Ön Koşul • Kamu Düzeni • Evlatliğin Bir"
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Tanima Ve Tenfizde Uygulanacak Yöntem • Kamu Düzeni"