PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (Güncel)
 2. Yeni Hukuki Kaynak: Gemiadamları Yönetmeliği (Güncel)
 3. Yeni Hukuki Kaynak: Astsubay Sicil Yönetmeliği (Güncel)
 4. Yeni Hukuki Kaynak: Subay Sicil Yönetmeliği (Güncel)
 5. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği
 6. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Boşanma davasının devamı süresince hakimin kendiliğinden alması gerekli olan tedbirler
 7. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı
 8. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Nafaka talebi - Tedbir nafakasının geçerlilik tarihi - Velayetin anneye verilmesi
 9. Yeni Hukuki Kaynak: Nafaka davası - İştirak ve yoksulluk nafakası - Nafaka miktarının hakkaniyete uygun olması gereği - Düzelterek onama
 10. Yeni Hukuki Kaynak: İş Akdinin Zam Döneminden Kısa Süre Önce Feshi-Kötüniyet
 11. Yeni Hukuki Kaynak: Ceza Yasasında Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Sınırlamalı Bir Şekilde Sayılmış Olması
 12. Yeni Hukuki Kaynak: Ayıp İhbarı-Şekle Bağlı Olmaması-Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi
 13. Yeni Hukuki Kaynak: Uzun Süreli Zilyedlik Sonucu Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirmesi - Mera Niteliğindeki Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi
 14. Yeni Hukuki Kaynak: Meralar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerdendir - Özel Mülkiyete Geçirilemez/Zamanaşımı Suretiyle İktisap Edilemez
 15. Yeni Hukuki Kaynak: Yetkisiz İcra Müdürlüğüne Yapılan Takip Talebinin Süresi İçinde Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Halinde Alacağın Takip Konusu Yapılan Kısmı için Zamanaşımını Kesmesi
 16. Yeni Hukuki Kaynak: Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvurunun Zamanaşımını Kesmesi
 17. Yeni Hukuki Kaynak: Yetkisiz İcra Dairesindeki Takibin de Zamanaşımını Keseceği
 18. Yeni Hukuki Kaynak: Kısmi Dava-Dava Edilmeyen Kısım İçin Zamanaşımının Kesilip Kesilmeyeceği
 19. Yeni Hukuki Kaynak: Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap - 20 Yıllık Sürenin Dolmadan Dava Açılması Halinde Zamanaşımı Süresinin Kesileceği ve Baştan İşlemeye Başlayacağı
 20. Yeni Hukuki Kaynak: Borçlu Borcunu İkrar Ettiği ve Özellikle Borca Mahsuben Bir Miktar Ödeme Yaptığı Rehin veya Kefalet Verdiği Takdirde Zamanaşımının Kesileceği
 21. Yeni Hukuki Kaynak: Basin Yoluyla Yargiya Müdahale “Ifade Ve Örgütlenme Özgürlüğü” Av. Özlem Koçak Süren(*)
 22. Yeni Hukuki Kaynak: Olağanüstü Kazanim Zamanaşimi • Zilyetlik • Çekişme • Kiyas • Zamanaşiminin Kesilmesi • İtiraz Ve Defi Arasindaki Ayrim
 23. Yeni Hukuki Kaynak: Üst Düzeyde Görev Yapan Personel • Fazla Çalişma Ücreti*
 24. Yeni Hukuki Kaynak: İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda Delillerin Takdiri • Kidem Ve İhbar Tazminati*
 25. Yeni Hukuki Kaynak: Kamu Kurumu • Haksiz Eylem • Davada Görev• Usuli Kazanilmiş Hak
 26. Yeni Hukuki Kaynak: Davadaki Talep Hakkinda Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Karar Verilememesi • Davanin Konusuz Kalmasi Durumu • Tespit Hükmünde Karar*
 27. Yeni Hukuki Kaynak: Kamulaştirma Bedeli • Kamu Alacaklarina Uygulanacak En Yüksek Faiz •Uygulanacak Faizin Saptanmasinda Kesinleşme Koşulu
 28. Yeni Hukuki Kaynak: İnşaat Sözleşmesi • Enkazin Müteahhide Ait Olacağinin Kararlaştirilmasi • Ölen Kişinin Mirasçilarina Açilan Davada Husumetin Yöneltilmesi Biçimi • Eda Davasi Yerine Tespit Davasi Acilamayacaiği Kurali
 29. Yeni Hukuki Kaynak: Limit İpoteği • Eşler Arasinda Adi Ortaklik İlişkisi • Kadin Tarafidan Verilen İpotek • Kadinin Koca Lehine Gerçekleştirdiği İşlemler*
 30. Yeni Hukuki Kaynak: Oğrenciyi Borçlandiran Yüklenim Senedi •Borcun Kapsaminin Saptanmasi
 31. Yeni Hukuki Kaynak: Belediye Halinde Bulunan Dükkan • Tahsis Hakkinin Haczi
 32. Yeni Hukuki Kaynak: Yargi yolu itirazi • idari sözleşme • idari yarginin görev alani
 33. Yeni Hukuki Kaynak: Cezai Şart • Fahiş Ölçüde Oluşturulan Cezai Şart • Takdiri İndirim*
 34. Yeni Hukuki Kaynak: İşçinin Ücret Alacagi • İşverenin İspat Yukumlulugü*
 35. Yeni Hukuki Kaynak: Mal Rejimlerine İlişkin Davalar - Zamanaşımı
 36. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Fiili ayrılık - Ret kararının kesinleştiği tarihten sonra üç yıllık sürenin geçmiş olması
 37. Yeni Hukuki Kaynak: Evlat edinme davası - Erginlerin ve kısıtlıların ne şekilde evlat edinilebileceği
 38. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi tazminat davası - Yoksılluk nafakası istemi - Eşine hakaret eden kadına ağır kusurlu olması sebebiyle tazminat ve nafakaya hüküm verilemeyeceği
 39. Yeni Hukuki Kaynak: Nafaka davası - Yoksulluk nafakası - Yoksulluğa düşmenin tespit edilmesi
 40. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Derdestlik ilk itirazı
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Nafaka ve tazminat istemi - Az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilmesi gereği "
 42. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Mahkeme hükmünün hukuki varlık kazanabilmesi için tefhim edilmesi gereği - Gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak 15 gün içinde yazılması gereği
 43. Yeni Hukuki Kaynak: Yoksulluk nafakası talebi - Boşanma - Kadının kusursuz olması - Hakkaniyet ilkesi - Kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmesi gereği
 44. Yeni Hukuki Kaynak: Erişim Ve Arabağlantı Yönetmeliği
 45. Yeni Hukuki Kaynak: Sigortacılık Kanunu
 46. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadının kusurlu olması - Manevi tazminata yer olmaması
 47. Yeni Hukuki Kaynak: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik
 48. Yeni Hukuki Kaynak: Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 49. Yeni Hukuki Kaynak: Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 50. Yeni Hukuki Kaynak: Mera Kanunu
 51. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Eşine hakaret eden ve aracına tekme atan kadının da kusurlu olması - Manevi tazminat koşullarının oluşmaması
 52. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Davacı kocanın kusursuz olması - Manevi tazminata hükmedilmesi gereği
 53. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Dava tarihinden itibaren kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gereği
 54. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Hakkaniyet ilkesi ile uygun tazminat belirlenmesi gereği
 55. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma ve ayrılık davası - Tüm tedbirleri almaya görevli mahkeme davaya bakan mahkeme olması gereği
 56. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma ilamının kesinleşmeden infaz edilememesi - Gecikme faizinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanması gereği
 57. Yeni Hukuki Kaynak: Eşyanın iadesi istemi - Eşyaların kişisel mal olduğu iddiası - Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılması gereği
 58. Yeni Hukuki Kaynak: Nafaka ve tazminat istemi - Tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak karar verilmesi gereği
 59. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olması - Davanın nisbi harca tabi olması - Dava konusu altınların davalı koca tarafından davacı k
 60. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Boşanmaya neden olan olaylarda başka kadınla ilişkiye giren kocanın ağır kusurlu olduğunun anlaşılması
 61. Yeni Hukuki Kaynak: Kişisel ilişki kurulması istemi - Velayetin anneye verilmesi - Çocuğun menfaatine uygun düzenleme
 62. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gereği - Tanık beyanlarının inandırıcılıktan uzak olması
 63. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir hadisenin olmaması - Manevi tazminat isteminin reddi gereği
 64. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Ziynet ve eşyalara ilişkin iade talebi - Davaya Aile Mahkemesinde bakılması gereği
 65. Yeni Hukuki Kaynak: Tazminat davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat talep eden davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olduğunun kabul edilememesi - Velayetin babaya verilmesinin doğru görülmemesi
 66. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme
 67. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Kocanın açtığı davanın reddedilmiş olması - Kısa beraberliğin evlilik birliğinin yeniden kurulduğu anlamına gelmemesi
 68. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Sedef hastalığının bulaşıcı nitelikte olmaması - Boşanma isteminin reddi gereği
 69. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Hükmün boşanma kısmının kesinleşmiş olması - Aile konutunun şerhi gereği
 70. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Maddi tazminat istemi - Ziynet alacağı katkı payı ve dolar olarak verilen paraya ilişkin istem - Ayrı harç ödenmesi gereği
 71. Yeni Hukuki Kaynak: ICRA VE IFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 72. Yeni Hukuki Kaynak: Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri
 73. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Eşit kusurlu davacı yararına maddi ve manevi tazminat verilememesi - Ziynetlerle ilgili usulüne uygun harç verilerek açılmış bir davanın bulunmaması
 74. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararının tenfizi istemi - Tarafların boşanma ve ferileri konusunda anlaşmış olmaları - Bazı edimlerin yerine getirilmediği yönündeki definin tenfiz isteminin reddi için sebep oluşturmaması
 75. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Manevi tazminatın boşanmanın eki niteliğinde olması - Taleplerin reddi veya kabulü halinde harç ve vekalet ücretine hükmedilememesi
 76. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davasından mütevellit maddi ve manevi tazminat alacaklarının istenebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesinin zorunlu bulunması - Faiz başlangıcının kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği
 77. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Tanıklarının sözlerinin yasada yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli beyanlar olmaması - Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının sabit olması gereği
 78. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Taraflardan ikisinin de kusurlu bulunması - Boşanma yüzünden davalı kadının yoksulluğa düşecek olması - Davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası verilmesi gereği
 79. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Tedbir nafakası - Gerekçeli kararın tefhim olunan kısa karara uygun düzenlenmesi gereği
 80. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - Akıl hastası olan kişinin davranışlarının iradi olmaması nedeniyle boşanmaya karar verilememesi - Boşanma isteğinin reddi gereği
 81. Yeni Hukuki Kaynak: Velayet davası - Davalı babanın cezaevinde olması - Annenin velayeti almaktan ısrarla kaçınması - Velayetin anneye verilmemesi gereği
 82. Yeni Hukuki Kaynak: Boşanma davası - İlk davanın reddinden sonra eşlerin bir araya gelmemiş olmaları - Boşanmaya karar verilmesi gereği
 83. Yeni Hukuki Kaynak: Anlaşmalı boşanma davası - Koca hakkında bu anlaşmadan önce iflas kararı alınması - Anlaşmalı boşanma için tarafların boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmaları gereği - Kocanın masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarru
 84. Yeni Hukuki Kaynak: Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 85. Anayasa Taslağı
 86. Yeni Hukuki Kaynak: EŞLER ADINA MÜŞTEREK BANKA HESABI
 87. Yeni Hukuki Kaynak: 4721 Sayılı Medeni Kanundan Önce Edinilmiş Mal - Malın Edinilmesinde Katkıda Bulunduğu İddiası/Aile Mahkemesinin Görevli Olması
 88. Yeni Hukuki Kaynak: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 89. Cep kanun
 90. Yeni Hukuki Kaynak: İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
 91. Yeni Hukuki Kaynak: İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
 92. Yeni Hukuki Kaynak: TÜRK HUKUKUNDA HAKİMİN GÖREVİ İHMAL SUÇU Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI*
 93. Yeni Hukuki Kaynak: İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda
 94. Yeni Hukuki Kaynak: Hizmet Tespiti • İşverenin Davali Gösterilme
 95. Yeni Hukuki Kaynak: Sigortalinin Actiği Davanin Açilmamiş Sayilmasina
 96. Yeni Hukuki Kaynak: Ödeme Emrinin İptali •Temyiz Aşamasinda
 97. Yeni Hukuki Kaynak: Yüzde 13,30’luk Maluliyette Pasif Devreye İlişkin Hesap
 98. Yeni Hukuki Kaynak: Sigortalinin Erkek Cocuğuna Sağlik Yardimi Yapilmasinin
 99. Yeni Hukuki Kaynak: Evlat Edinmede Ön Koşul • Kamu Düzeni • Evlatliğin Bir
 100. Yeni Hukuki Kaynak: Tanima Ve Tenfizde Uygulanacak Yöntem • Kamu Düzeni