PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( YAKIT GİDERİNİN ÖDENMEMESİ)"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "APARTMAN YÖNETİCİSİNİN HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Ailenin korunması - Kusurlu eşin saldırılarına son vermesinin ihtarı kararı"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Ailenin korunması hakkında kanun - Tedbir kararı"
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Aile içi şiddetin önlenmsi için alınan tedbir kararı"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Aileyi koruyucu tedbirler - Kusurlu eşin itiraz hakkı - Hakimin reddi isteği"
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "4320 Sayılı Kanuna muhalefet - Müteselsil suç"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu Sicili • Yolsuz Tescil • İyiniyetli Üçüncü Kişi • Kötüniyet Savi • İtirazin Savunmanin Genişletilmesi Yasağina Tabi Olmayacaği "
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Hile • Hile Sonucu Oluşan Esasli Olmayan Hata "
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "Hayat Sigortasında Sigorta Ettirenin Hak Ve Yükümlülükleri(*) Av. Çağrı Yücel "
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "İhalenin Yapilmasi Sirasindaki Hatali İşlemlerle İlgili Bozma Nedenleri"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Kiralayanın Mecuru Kullanıma Hazır Bulundurma Yükümlülüğü"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Banka Kartlari Ve Kredi Kartlari Hakkinda Yönetmelik "
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Futbol Kulüpleri Ile Futbolcuların Karşılıklı Hak Ve Yükümlülükleri Av. Şekip Hardal "
 15. Yeni Hukuki Kaynak: " İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi Ceza Dosyasinin İncelenmesi Zorunluluğu"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Tahliye Davalari • Avukatlik Ücreti "
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Kiraciya Açilan Tahliye Davasi • Dava Sirasinda Kiralanan Yerin Mülkiyetinin Devrinin Davaci Sifatina Etkisi "
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargi Mensuplari Hakkindaki Yakinma Üzerine Adalet Bakanliğinin Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karari Yargi Denetimine Tabidir. "
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Resen Yetkisizlik Karari Verilmesi İlk Duruşmadan Önce İtiraz Edilmemesi "
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "Yasal Süreleri Yargicin Değiştiremeyeceği Kesin Süre •Yargicin Tayin Ettiği Süre"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Deniz İş Kanununa Tabi Çalişma İtibari Hizmet Süresinin Araştirilmasi "
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "Yaşlilik Ayliğinin Geç Ödenmesi • Geç Ödemeden Dolayi Yaşlilik Ayliğinda Faiz Uygulanmasi "
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "İsteğe Bağli Sigortalilik • Düzenli Prim Ödeme Geriye Doğru Toplu Prim Ödeme Olanaksizliği "
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Peşin Sermaye Değerinde Artiş • Maddi Tazminat "
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Mahkemesinde Yetki Kurali • İlk İtiraz • Kamu Düzeni "
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Zorunlu Hizmetten Doğan Borç • Borcun Ayrintili Olarak Açiklanmasi Faiz •Alacağinin Borçludan Tahsil Edilmesi Yöntemi • Kefilin Sorumluluğu "
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Vakfin Organlari • Senet Değişikliğinde Yetili Organ Genel Kurul"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davasi İyiniyetli Üçüncü Kişinin Haklari"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşinmaz Satiş Vaadi Sözleşmesi • Zamanaşimi •Taşinmazin Alacakliya Teslimi • İştirak Halinde Mülkiyet • Tapu Siciline Verilen Şerhin Hukuki Gücü "
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "“Konut Ve Tatil Amaçli Mallar” "
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Başkasinin Taşinmazi Üzerine Yapilan İnşaat Yapi Sahibinin Haklari •İyiniyet Koşulu"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Haksiz Azil • Azil Tarihinde Geçerli Olan Ücret Tarifesi Üzerinden Hesaplama Yapilacaği "
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüketici Mahkemesinin Görev Alani •Ticari Veya Mesleki Amaçla Kullanilan Taşinmaza İlişkin Davalarda Tüketici Mahkemesinin Değil Genel Yetkili Mahkemelerin Görevli Olacaği "
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüketici Mahkemesinin Görev Alani •Mal Ve Hizmet Satişi • Konut Satişindan Doğan Uyuşmazlikta Tüketici Mahkemesinin Görevli Olacaği "
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapulu Taşinmaz Mülkiyetinin Nakli • Geçersiz Sözleşme "
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Zamanaşımı Defi Savunmanin Genişletilmesi İtirazinin Yapilma Zamani "
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Karayollari Ve Trafik Kanununa Aykiri Anlaşmalar "
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Karşiliksiz Çek • Çekte Düzeltme Hakki "
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Zarar Görenlerin Birden Fazla Olmasi "
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Dain Ve Mürtehini Olmak • Bir Başkasinin Da Rehin Konusu Mali Rehin Alan Hesabina Sigorta Ettirebilmesi "
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Karari • İşverenin Çağrisi • İşçinin İşe Dönmemesinin Hukuksal Sonuçlari • Önceki Feshin Geçerliliği Ve Kidem Ve İhbar Tazminati Haklarina Etkisi "
 45. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyerinin Kapanarak Başka İle Nakledilmesi Durumu "
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçinin Ücretinini Kanitlanmasi • Bankaya İbraz Edilmek İçin İşverence Düzenlenen Belgenin Ücretin Saptanmasinda Geçerli Kanit Sayilmayacaği "
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "Yillik Ücretli İzin • Ücretli İzin Defterinin Tek Başina Kanit Olamayacaği • İbraname Savinin İncelenmesi Gereği "
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyerinin Devredilmesi • İşverenlerin Sorumluluklarinin Sinirlari • İstemle Bağlilik İlkesi "
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet Akdi • Eğitim Giderlerinin İşçiden İstenebilmesi "
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "Kidem Tazminati Karşiliği Ara Ödemesi "
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Tazminatindan Vergi Kesilmesi "
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Dava Açabilme Koşulu "
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Giderimi Takdirinde Ölçüt "
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka davası - Tedbir nafakasının mahiyeti - Hakkaniyet"
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Terk - Bağımsız eve davet etme gereği"
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Cevap dilekçesinde belirtilen istemler hakkında karar verilmesi gereği"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Tedbir nafakası talebi - Nafakanın boşanma davasının fer'i niteliğinde olması"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelden sarsılması"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlat edinme davası - Kanun yararına bozma istemi - Denetim makamından izin alınması gereği"
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Nitelikli Dolandırıcılık Nitelikli Zimmet Banka"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Yazılı Emir Yoluna gidilememesi-vekille takip edilen işler"
 62. Yeni Hukuki Kaynak: " Sanığa Çıkarılan Tebligatla Değiştirdiği Yeni Adresi Tespit Edilememiş İse Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılabileceği "
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Bizzat Kendisine Tebligat Yapılması Gereği - Eşine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması "
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Direnme Hükmünden Sonra Yeni Düzenlemeler Getirilmesi - Sanığın Lehine Olanın Uygulanması Zorunluluğu "
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanığın Yeni Adres Bildirerek Yapılacak Tebligatların Belirtilen Adrese Gönderilmesi Talebinde Bulunmasına Rağmen Tebliğnamenin Sanığın Önceki Adresine Koşulları Oluşmadığı Halde Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliği Yasa
 66. Yeni Hukuki Kaynak: " Sanığın Usulsüz Tebligattan Haberdar Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Ve Belgenin Dosya Kapsamında Yer Almaması Karşısında Yazılı Emir Talebinin Reddi Gereği "
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Karşılıksız çek suçunun yasal unsurlarından biri de ihtar mektubunun 3167 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca usulen tebliğe çıkarılmasıdır"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "İhtar Mektubunun Bizzat Çeki Keşide Edene Tebliğ Mecburiyeti "
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "CMUK. Md. 225 Uyarınca Açıklamalı Davetiyenin Çıkarıldığı Adresin Zabıta Araştırması Sonucu Belirlenen Adres Olup Sanık Tarafından Resmi Mercilere Bildirilen Adres Olmadığı "
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka davası - Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi istemi"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlenme akdinin ve nüfus kayıtlarının iptali istemi - Hakimden izinsiz evlenilmiş olması - Mutlak butlan nedeni olmaması"
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus kaydı düzeltme davası - Kanun yararına temyiz - Nüfusa kayıt - Kişisel durum sicili"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus tashihi davası - Doğum tarihinin düzeltilmesi talebi"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası - Kişinin doğmadan nüfusa kaydının mümkün olamayacağı"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus kaydının düzeltilmesi istemi - Doğum tarihinin yanlış yazılması "
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Yaş tashihinde hayatın olağan akışına ters düzeltme yapılamaması"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Babalık davası - Kayyıma ihbar - Kamu düzeni"
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Ana tarafından açılan babalık davası - Kayyım tayini"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "Nesebin reddi ve babalık davaları - Kabulün hukuki sonuç doğurmaması"
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Kayyım tayini - Babalık davası"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "Sıra cetveline itiraz"
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Zina sebebiyle boşanma"
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "SSK'nun İşverene Rücu Hakkı'nın Sınırlanması"
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "İhtiyaç Nedeniyle Tahliye-Yeni Malik"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeniden İnşa Sebebiyle Tahliye-Yeni Malik"
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Malikin Davaya Devam Etmesi-Men'i Müdahale"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Malik-Dava Açma Süresi-İhtarın Süreyi Durdurması"
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Malik-Kira Bedelinin Kendisine Ödenmesini İhtar Etmemesi"
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Malik-Eski Malike Halef Olması-Kira Bedelinin Tespiti Davası"
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Yasaların kendilerine yüklediği ödevleri eksiksiz yerine getiren iyiniyetli yükümlünün diğer tarafın vergi ödeyip ödemediğini takip ve kontrol etmesi ve bu konuda yaptırım uygulaması olanaksız olduğundan, bu kişilerin hareketleri
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "kredi kartı faiz oranları"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "Manevi Tazminat-Islah-Manevi tazminat isteği bölünemez"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafakanın Artırımı-Vekalet Ücreti"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafakanın Artırılması-Azaltılması"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayetin kaldırılması davası - Annenin tutuklu olmasının velayet görevini yerine getirmesine engel olması"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka davası - Davalının yurt dışında ikamet ediyor olması"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet davası - Yabancı mahkeme kararının velayete ilişkin bölümü"
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma kararının tenfizi talebi - Velayet - Kısmen tenfizin mümkün olması"
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Maddi tazminat ve kusur - Tedbir nafakası ve nafaka miktarının belirlenmesi"
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Müdürü Gözüyle Usulsüz Tebligat Ve Memurun İşleminde İcra Müdürünün Sorumluluğu "