PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21

 1. Yeni Mevzuat: "Temyiz sinirinin tespiti"
 2. Yeni Mevzuat: "Adli yardim • yargilamanin her safhasinda adli yardim Talep edilebilecegi"
 3. Yeni Mevzuat: "Ticari faaliyet sebebiyle üçüncü kişiye verilen zarar • yasal faiz"
 4. Yeni Mevzuat: "Evlilik birliginin temelinden sarsilmasi Taraflarin karsilikli kusurlarinin arastirilmasi"
 5. Yeni Mevzuat: "Menfi tespit davasi ; direnme"
 6. Yeni Mevzuat: "icra inkar tazminati • likit alacak kavrami • mal iadesi yipranma payi"
 7. Yeni Mevzuat: "belediye ile kiralayan arasindaki kira ilişkisi kamu ihale kanunu • kira kanunu"
 8. Yeni Mevzuat: "Tapu iptal ve tescili iyiniyet yabanci uyruklu kisiler"
 9. Yeni Mevzuat: "İşe iade davası ve işsizlik ödeneğinin iade edilmesi"
 10. Yeni Mevzuat: "İşyerine Ait Bilgisayar, İnternet Ve Telefon Kullanımında İşverenin Denetim Hakkı Ve Sınırı"
 11. Yeni Mevzuat: "Alacak Davası - Mirasın Reddi "
 12. Yeni Mevzuat: "Mirasın intikali ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir."
 13. Yeni Mevzuat: "Elatmanin önlenmesi • yikim ecrimisil"
 14. Yeni Mevzuat: "ortak konutta sadece kuru mülkiyet hakki sahibi olmasi, diğer esin tapuda aile konutu serhi verdirmesine yeterli degildir"
 15. Yeni Mevzuat: "Velayetin Kaldırılması - Çocuğun Velayeti - 4721/m. 348 "
 16. Yeni Mevzuat: "Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması - Eşleri Birlikte Yaşamaya zorlamama Gereği - 4721/m. 166/1 "
 17. Yeni Mevzuat: "Psikolojik Sorunları Olan Kişinin Askere Alınması - Askere Alındıktan Sonra 1 Gün Sonra İntihar Eden Kişi - İdarenin Kusuru - Rücuan Tazminat - 818/m. 41 "
 18. Yeni Mevzuat: "Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Mevcut Olan Miktar - Katılma Alacağı - Gecikme Faizi - 4721/m.219,228,230,235,236 "
 19. Yeni Mevzuat: "Para Cezası Miktarının Artırılması - İdari Para Cezası "
 20. Yeni Mevzuat: "Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Suretiyle Tapu İptali Ve Tescil - Vasiyetçiye Mirasen İntikal Etmeyen Taşınmaz - 4721/m. 600 "
 21. Yeni Mevzuat: "İcra Dosyalarından Tahsil Edilen Avukatlık Ücreti Karşılığında Avukatın Makbuz Kesmekle Yükümlü Olduğu - Ancak Makbuzu Kesmeyen Avukata Para Ödemeyen İcra Memuruna İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği "
 22. Yeni Mevzuat: "Mirasın intikali • uygulanacak kurallar"
 23. Yeni Mevzuat: "Çocuğun yaralanması • anne ve baba’nın manevi Tazminat hakları"
 24. Yeni Mevzuat: "Kira Alacagı davası "
 25. Yeni Mevzuat: "Kiracinin ölümü • mirascilarin durumu • dava acmada Izlenecek yol"
 26. Yeni Mevzuat: "şirket birleşmesi • kiracılık sıfatı"
 27. Yeni Mevzuat: "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 28. Yeni Dava Açacaklar İçin 6100 Uyarınca Dava Giderleri
 29. Yeni Mevzuat: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler Prof. Dr. Baki Kuru* Prof. Dr. Ali Cem Budak**"
 30. Yeni Mevzuat: "Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Paysahiplerinin Kitlesel ve Bireysel Temsili∗ Soner Altaş∗∗"
 31. Nakit Adaletin Temelidir!
 32. Yeni Mevzuat: "Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik"
 33. Adli yardım talebi
 34. Yeni Mevzuat: "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
 35. Yeni Mevzuat: "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair kanun"
 36. Yeni Mevzuat: "Sektörel Daralma Geçerli Bir Fesih Nedeni midir?"
 37. Yeni Mevzuat: " Mobbing İle Mücadelede Çözüm Yolları Ve Öneriler "
 38. Yeni Mevzuat: "Sigorta Primlerinin Gereği Gibi Yatırılmaması Halinde İşçinin Hakları"
 39. Yeni Mevzuat: " Ücreti Vekalete İlişkin Tarifenin Yürütmenin Durdurulması Hakkında"
 40. Madde fıkara bend
 41. Üniversitede Hoca Kral mıdır?
 42. 6273 sayılı çek kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile getirilen değişiklikler
 43. HMK 3 Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildi
 44. Mahkeme kararı nasıl öğrenilir?
 45. Güncel Yönetmeliğe nereden ulaşabilirim?
 46. Yeni Mevzuat: "Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 47. Yeni Mevzuat: "Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"
 48. Yeni Mevzuat: "Afet Sigortaları Kanunu"
 49. Yeni Mevzuat: " Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 50. Yeni Mevzuat: " Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"
 51. Yeni Mevzuat: "VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİNİN YAPTIKLARI İŞLEMLER, KURULDUĞU TAKVİM YILI VE BUNU İZLEYEN BEŞ YIL BOYUNCA, YARGI HARCI DAHİL, HER TÜRLÜ HARÇTAN İSTİSNADIR."
 52. Yeni Mevzuat: "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu"
 53. Yeni Mevzuat: "Turist Rehberliği Meslek Kanunu"
 54. Yeni Mevzuat: " İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"
 55. Yeni Mevzuat: "Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu"
 56. Yeni Mevzuat: "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu"
 57. Yeni Mevzuat: "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 58. Yeni Mevzuat: " İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) 2012 Yılı Temmuz 28344 Sayılı Yasa Değişiklikleri Karşılaştırması "
 59. Yeni Mevzuat: "İflas Ertelemede Beş Yıllık Erteleme Süresinin Başlangıcı; Ertelemenin Sağladığı Sonuçları Doğuran İlk İhtiyati Tedbir Kararının Verildiği Tarihtir."
 60. Yeni Mevzuat: "Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Taşınmazları Kredi Alacağını Temlik Almak Suretiyle Kredi Alacaklısı sıfatı kazanan Varlık Yönetim Şirketleri devir aldıkları Alacaklarına Mahsuben Satın Alabilirler."
 61. Yeni Mevzuat: "Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Taşınmazları Kredi Alacağını Temlik Almak Suretiyle Kredi Alacaklısı sıfatı kazanan Varlık Yönetim Şirketleri devir aldıkları Alacaklarına Mahsuben Satın Alabilirler."
 62. Kartal Adliyesi Ne Zaman açılacak?
 63. Yeni Mevzuat: "Tanık Ücret Tarifesi"
 64. Yeni Mevzuat: "Hakem Ücret Tarifesi"
 65. Yeni Mevzuat: Bilirkişi Ücreti Tarifesi
 66. Yeni Mevzuat: "Gider Avansı Tarifesi"
 67. Yeni Mevzuat: "2013 HARÇLAR"
 68. Yeni Mevzuat: "69 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ"
 69. Yeni Mevzuat: "70 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ"
 70. Yeni Mevzuat: "422 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ"
 71. Yeni Mevzuat: "56 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebligi"
 72. Yeni Mevzuat: "2013 Damga Vergisine Tabi Kagitlar"
 73. Yeni Mevzuat: "6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması"
 74. Yeni Mevzuat: "Ticareti Terk Eden Tüzel Kişilerin cezalandırılmalarına bir engel yoktur"
 75. Yeni Mevzuat: "Kısmi Haciz Feklerinde Haricen Tahsil Edildiği Karinesi Uygulanmaz"
 76. Yeni Mevzuat: "6273 sayılı kanunun 7. Maddesi ile 6762 sayılı TTK nun 726 maddesinde yapılan değişiklikle getirilen 3 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için, çekin ibraz süresinin bitim tarihinin yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih
 77. Yeni Mevzuat: "İflas Erteleme Talebinde bulunup lehine tedbir kararı alan bir şirketin tedbire rağmen iyileştirme projesini uygulama konusunda istekli ve samimi davranmaması iflas erteleme talebinin reddini gerektirir."
 78. Yeni Mevzuat: "6100 sayılı HMK nun “zaman bakımından uygulama” 448. maddesi"
 79. Yeni Mevzuat: "Anadolu Adliyesi Haciz Günleri"
 80. Yeni Mevzuat: "6183’e Göre Taşınmaz Satışı Nilgün SERİM*"
 81. Ülkemin rezil oluşu...
 82. Yeni Mevzuat: "Yedieminlik Ücreti İçin Takip yapılması "
 83. Yeni Mevzuat: "Katılma yolu ile temyizin ancak temyizi cevaplanan hükme karşı kullanabilir "
 84. Yeni Mevzuat: "Bildirim Tarihinde Mevcut Kredi Borcunun Kapatılması İçin Sonradan Alınan Kredinin Yeni Bir Kredi Olmaması ve Kefaletin Devam Edeceği "
 85. Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
 86. Adres Kayıt Sistemi'nde diğer adres kavramının kapsamı
 87. Yeni Mevzuat: "eş muvafakatnamesinde imza eşe ait çıkmasa dahi tapu kaydında AİLE KONUTU ŞERHİ YOKSA Banka’nın iyiniyetini dikkate alınarak kazanımının korunması gerektiği "
 88. Yeni Mevzuat: "eş muvafakatnamesinde imza eşe ait çıkmasa dahi tapu kaydında AİLE KONUTU ŞERHİ YOKSA Banka’nın iyiniyetini dikkate alınarak kazanımının korunması gerektiği "
 89. Yeni Mevzuat: "TMK 612 Uyarınca yapılacak Tasfiye Süreye Bağlı Değildir."
 90. Yeni Mevzuat: "Dava için verilen genel vekaletteki ahzukabz yetkisi, davayla ilişkisi olmayan alacaklarını tahsil ve bankadaki hesabından para çekme hususunda yetkili kılmaz"
 91. Yeni Mevzuat: "5403 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince, pay satışı mümkün olmayan paylı mülkiyete tabi tarımsal nitelikli taşınmazlarda ise, alacaklı İİK'nun 121. maddesi uyarınca aldığı yetki belgesine dayalı olarak taşınmazın tamamının
 92. Yeni Mevzuat: "ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ"
 93. Yeni Mevzuat: "Kesinleşen Takipde İlk Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz Etmediği/İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği İle Borçluya Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanındığı"
 94. Yeni Mevzuat: " Borçluya ikinci Kez Teblig Edilen Ödeme Emrinin Yeni itiraz ve sikayet Hakki Dogurdugu "
 95. 6100 Sayılı HMK 439 : Tahkim kararlarına karşı iptal davası
 96. Yeni Mevzuat: "Ne zaman ve ne şekilde icra dosyasına girdiği belli olmayan vekaletnameye dayalı olarak vekile tebligat yapılması gerektiği gerekçesi ile şikayetin kabulu ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir."
 97. Posta dağıtıcısının Mernisle ilgili sorusu
 98. Yeni Mevzuat: "İhaleye konu taşınmazın değerinin satış ilanında yüksek değerden gösterilerek ihale edilmesi borçlunun lehine olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi doğru değildir."
 99. Yeni Mevzuat: "Satış ilanındaki KDV oranına ilişkin Uyuşmazlık Adli Yargının Konusudur"
 100. Yeni Mevzuat: "Cep telefonu kayıtlarının delil niteliği hakkında Yargıtay Kararı"