PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21

 1. Yeni Mevzuat: "İK'cinin Fesih Sınavı "
 2. Yeni Mevzuat: "İş Hukukunda İhtar ve Uyarı Verme Usulü "
 3. Yeni Mevzuat: "Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü -Müterafik Kusur "
 4. Yeni Mevzuat: "Tasarrufun İptali Komşuluk İlişkisi Izrar kastını bilme"
 5. Yeni Mevzuat: "İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararı - Şikayet Davası - Tedbir Kararı İle Takiplerin Durdurulması "
 6. Yeni Mevzuat: "Fatura Bedelinin Tahsili - Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili - Rayiç Bedel Araştırması "
 7. Yeni Mevzuat: "Velayet - Boşanmada Kusurlu Olan Eşe Velayet Verilmesi - Yoksulluk Nafakası Talebi - Karşı Dava İle Yoksulluk Nafakası Talebi "
 8. Yeni Mevzuat: "Birleştirme Kararı - Görev Suçu - Ergenekon Sanığı Cumhuriyet Başsavcısının Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Yargılanması - Sahte İfade Tutanağı Düzenlemek "
 9. Yeni Mevzuat: " Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında İdarenin Sorumlu Olduğunun Kabul Edileceği - 2942/m.10, 38 "
 10. Yeni Mevzuat: "Cezaevi Yapı Pulu harcının üzerinden hesaplanacağı tahsil olunan paranın takip sırasında işleyen faizi içermez"
 11. Yeni Mevzuat: "İşverenin Feshi • Feshe Neden Olan Eylemler • Haksız Fesih • Bakiye Sözleşme Süresi Ücreti"
 12. Yeni Mevzuat: "İş Hukuku • Devralan İşverenin Devredilen İşçilerin Haklarından Sorumluluğu"
 13. Yeni Mevzuat: "İŞE iADE DAVASINDA İŞLETMESEL KARAR "
 14. Yeni Mevzuat: "İş Hukuku • Bedeni Çalişma Ölçütü • Şöförlük Yapanların Hukuki Durumu"
 15. Yeni Mevzuat: "Ekonomik Kriz • İşletme Gerekleri İle Fesih • Son Çare İlkesi • Çalişma Koşullarında Esaslı Değişiklik Önerisi • Ücretsiz İzin • Kısa Çalişma • Sendikal Feshin İspatı • Tutarlılık Denetimi"
 16. Yeni Mevzuat: "İse Başlatmama • Yapılacak Ödemeler • İşe Başlama Başvurusunda Posta Gecikmesi • İşe Başlamama Tazminatı Ve Ücretinde Faiz Oranları • İşe Başlamada Makul Süre "
 17. Yeni Mevzuat: "İsyerinin Bütününü Yöneten İşçi • İşyerine Eleman Alma-Çıkarma Yetkisi Olan İşçi"
 18. Yeni Mevzuat: " İş Şartlarında Esaslı Değişiklik • İşçinin Hakları • İşverenin Yetkileri"
 19. Yeni Mevzuat: "Fazla Çalişma Ücreti • Hesaplama Yöntemi • Takdiri İndirim"
 20. Yeni Mevzuat: "Hafta Tatili • Bayram Ve Genel Tatil Çalişması • Bu Çalişmaların Kanıtlanması"
 21. Yeni Mevzuat: Hatalı Üretimi Durdurup Hatayı Düzeltmeyen Vardiya Amiri - Haklı Fesih
 22. Yeni Mevzuat: "Kargo Operasyon Şefi • Özen Borcu"
 23. Yeni Mevzuat: "İs Sözlesmesi Eser Sözlesmesi Ayrimi • Bağimlilik Unsuru • Hukuki Kisisel Bağimliliğinin Tespiti • Sgk Kayitlarinda Calismasi Görülmeyen Ve Hizmet Tespiti Davasi Acmayan İscinin De İse İade Talep Edebileceği"
 24. Yeni Mevzuat: "Kapıcıların çalışması - Kaloriferin Yakilmasi - Yöneticinin Yükümlülükleri
 25. Yeni Mevzuat: "Fazla Calisma Ücreti • Bordrolar • Hak Kazanma Kosullari • 270 Saat Kurali • Ara Dinlenmesi • Takdiri İndirim "
 26. Yeni Mevzuat: "Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri Prof. Dr. Ejder YILMAZ"
 27. Yeni Mevzuat: "18 yaŞından önceki çalışmalardan dolayı; sigortalılık başlangıç tarihi 18 yaŞına"
 28. Yeni Mevzuat: "Bağ-Kur’a Başlangıç Tarihi • Prim Ödemesi • Kurumun Hatalı İşlemi • Usuli Kazanılmiş Hak Olamayacağı"
 29. Yeni Mevzuat: "is Kazası • Kurumun Rücu Hakki • Zaman Yönünden Uygulanacak Yasa"
 30. Yeni Mevzuat: " Rücuan Tazminat • İlk Peşin Sermaye Değeri"
 31. Yeni Mevzuat: "Sgk Tarafindan Yapilan Yersiz Ödemeler • Zamanasimi • İyiniyetli Sebepsiz Zenginlesen • Kötüniyetli Sebepsiz Zenginlesen"
 32. Yeni Mevzuat: "Meslek Hastaligina Bagli Rücu Davasinda Kusurun Belirlenmesi ; Kot Taslama"
 33. Yeni Mevzuat: "Ölüm Ayligi • Ana Ve Babaya Baglanma Kosullari ve bu Kosullarin Ana Ve Baba Yönünden Ayri Ayri Degerlendirilmesi Gerektigi • Birikmis Ölüm Ayliklarina Uygulanacak Faizin Baslangici • Düzelterek Onama"
 34. Yeni Mevzuat: "Deniz Hukuku • Gemi Sicili • Tenfiz İstemi • Cebri İcra"
 35. Yeni Mevzuat: "Gemi Sicili • Gemi Ýpoteði • Yargi Yetkisi • Uluslararasý Uyusmazlik"
 36. Yeni Mevzuat: "Varlık Yönetim Şirketlerinin yapmış olduğu cebri icra satışları KDV'den istisna olup Bu istisnadan cebri ihaleden mal alan üçüncü kişilerde yararlanır"
 37. Yeni Mevzuat: "Sigorta sirketinin iflasi • Trafik Sigortasi • Zarar Gören Hak Sahipleri"
 38. Yeni Mevzuat: "Yediemin Ücretinin İndirilmesi • İade Konusunda izlenecek Yol"
 39. Yeni Mevzuat: "Kesin Süre Verilmesi • Uygulanacak Yöntem"
 40. Yeni Mevzuat: "Kambiyo Hukuku • Çekte Zamanasımının Kesilmesi • Dava Açılması"
 41. Yeni Mevzuat: "Tüketici Hukuku • Aynen ifa • Ayipli Otonun Degistirilmesi • Deger Tespiti"
 42. Yeni Mevzuat: "Bonoda Zamanasimi • Genel Hükümlere Göre Acilan Alacak Davasi • Zamanasými Süresi"
 43. Yeni Mevzuat: "Vekilin Faiz Ödeme Borcu Faiz Baslangici"
 44. Yeni Mevzuat: "kat mülkiyeti site yönetimi davada husumet"
 45. Yeni Mevzuat: " İflas Dairesince açık artırma yolu ile satış işleminin KDV Kanununun 17/4- (p) ve (r) maddeleri gereğince KDV’den istisna olup olmadığına ilişkin "
 46. Yeni Mevzuat: "Tüketici Hukuku • Görevli Mahkeme Kat Karsiliği İnsaat Sözlesmesi Yüklenici Sifati"
 47. Yeni Mevzuat: "icra hukuku ; itirazin iptali davasi; kismen hakli itiraz ; icra inkar tazminati"
 48. Yeni Mevzuat: "sigorta hukuku • alkollü araç kullanma • mahkemenin yapacaği iş • geçersiz yönetmelik kurali • 0,50 promil"
 49. Yeni Mevzuat: "tasarrufun iptali davasi ; davanin muhataplari ; nam-i müstear"
 50. Yeni Mevzuat: "birden fazla davalı • haksız fiil • trafik kazası • yetkili mahkeme"
 51. Yeni Mevzuat: "iflas hukuku • iflasın ertelenmesi • borçlu şirketin durumu"
 52. Yeni Mevzuat: "İşe iade davası sonucu işe başlatma ve yaşanan sorunlar"
 53. Yeni Mevzuat: "İşe iade davası sürerken işçinin farklı bir işyerinde işe başlaması dava sürecini etkiler mi?"
 54. Yeni Mevzuat: "Parmak İzi İle Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Uygulamasının Hukuki Boyutu"
 55. Yeni Mevzuat: "Sigortalılık Başlangıç Tarihi"
 56. Yeni Mevzuat: "Bağ-Kur’a Başlangıç Tarihi Prim Ödemesi Kurumun Hatalı İşlemi Usuli Kazanılmiş Hak Olamayacağı"
 57. Yeni Mevzuat: "İş Kazası kurumun rucu hakkı zaman yönünden uygulanacak yasa"
 58. Yeni Mevzuat: "Rücuan tazminat- ilk pesin sermaye degeri"
 59. Yeni Mevzuat: "Sgk tarafından yapılan yersiz ödemeler • zamanaşımı • iyiniyetli sebepsiz zenginleşen • kötüniyetli sebepsiz zenginleşen"
 60. Yeni Mevzuat: "Meslek hastalığına bağlı rücu davasında kusurun belirlenmesi • kot taşlama"
 61. Yeni Mevzuat: "Ana Ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanma Koşulları • Koşulların Ana Ve Baba Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi "
 62. Yeni Mevzuat: "Gemi sicili • tenfiz istemi • cebri icra"
 63. Yeni Mevzuat: "Gemi sicili • gemi ipoteği • yargı yetkisi • uluslararası uyuşmazlık"
 64. Yeni Mevzuat: "Sigorta şirketinin iflası trafik sigortası zarar gören hak sahipleri"
 65. Yeni Mevzuat: "kooperatif ortaklığı • uzun süre ilgisini kesen ortak • ortaklık sıfatı"
 66. Yeni Mevzuat: "yediemin ücretinin indirilmesi iade konusunda izlenecek yol"
 67. Yeni Mevzuat: "kesin süre verilmesi • uygulanacak yöntem"
 68. Yeni Mevzuat: "Kambiyo hukuku çekte zamanasiminin kesilmesi dava acilmasi"
 69. Yeni Mevzuat: "tüketici hukuku; aynen ifa ayipli otonun degistirilmesi deger tespiti"
 70. Yeni Mevzuat: "bonoda zamanaşımı • genel hükümlere göre açılan alacak davası • zamanaşımı süresi"
 71. Yeni Mevzuat: "vekilin faiz ödeme borcu ; faiz baslangici"
 72. Yeni Mevzuat: "kat mülkiyeti • site yönetimi • davada husumet"
 73. Yeni Mevzuat: "tüketici hukuku • görevli mahkeme kat karşılığı inşaat sözleşmesi • yüklenici sıfatı"
 74. Yeni Mevzuat: "geçit hakkı • geçit hakkını belirleyen temel ilkeler • geçit hakkı davaları"
 75. Yeni Mevzuat: inşaat yapım sözleşmesinin iptali • arsa üzerinde yapılan işler • yapımcının hakları
 76. Yeni Mevzuat: "itirazın iptali davası kısmen haklı itiraz icra inkar tazminatı"
 77. Yeni Mevzuat: "alkollü araç kullanma • mahkemenin yapacağı iş • geçersiz yönetmelik kuralı • 0,50 promil"
 78. Yeni Mevzuat: "mecburi hizmet tazminatı • hesaplama yöntemi • yüklenme senedi"
 79. Yeni Mevzuat: "iflasın ertelenmesi • borçlu şirketin durumu"
 80. Yeni Mevzuat: "finansal kiralama sözleşmesi • teminat ipoteği • husumet yönünden ret • vekalet ücreti"
 81. Yeni Mevzuat: "iflasın ertelenmesi • aranan koşullar"
 82. Yeni Mevzuat: "manevi tazminatın takdiri • pasif devre zararının hesabında uygulanacak ücret • asgari geçim indirimi • red vekalet ücreti"
 83. Yeni Mevzuat: "değişik sosyal güvenlik kurumlarında geçen çalişmalar • isteğe bağlı sigorta • hizmet birleştirmesi"
 84. Yeni Mevzuat: "Türk vergi icra hukukunda ödeme Emrine itirazın incelenmesi Tayfun Ercan*"
 85. Yeni Mevzuat: "Mahkeme harçlarinda son durum Av. Yörük KABALAK"
 86. Yeni Mevzuat: "4857 sayili is kanunu ve yargi Kararlari isiginda deneme süreli is Sözlesmeleri B. Kerem GÖKTAS*"
 87. Yeni Mevzuat: "Kamu tesis arsaları üzerinde imar planı uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar Yusuf BAŞLAR*"
 88. Yeni Mevzuat: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre limited şirketlerde Yönetim ve temsil Canan KÜÇÜKALİ*"
 89. Yeni Mevzuat: "yeni “hukuk muhakemeleri kanunu”(hmk) ile usul hukukumuzda yapılan değişiklikler ve uygulamadaki sorunlara getirilen çözümler Av. Geylani KOCA"
 90. Yeni Mevzuat: "Kamu alaninda kalan yerin uzun Süre kamulastirilmamasi nedeniyle Dogan sorunlar ve çözüm önerileri Av. Aykut CURA1 Av. Nezih SÜTÇÜ2"
 91. Yeni Mevzuat: "Hekimin, vekalet sözleşmesi çerçevesinde sorumluluğu hakkında, İsviçre Federal Mahkemesi kararı incelemesi1 Av. Ferhat YILDIRIM*"
 92. Yeni Mevzuat: "Yargıç, bilirkişi seçiminde özgürdür Hiç bir yasa veya genelge yargıcın yetkisini kısıtlayamaz. Çelik Ahmet ÇELİK"
 93. Yeni Mevzuat: "Devlet Memurluğundan Çıkarma Adem AVCI*"
 94. Yeni Mevzuat: "Muris Muvazasi olen kisinin istek ve iradesinin arastirilma yontemi"
 95. Yeni Mevzuat: "Sigortalılıgın tespiti Kamu Kurumu kayitlarinin delil olarak degeri"
 96. Yeni Mevzuat: "Bononun bedelsiz oldugunu iddia eden davaci bu iddiasini yazili delil ile ispatlamak zorundadir"
 97. Yeni Mevzuat: "taşinmaz degerinin tespiti • irtifak hakki’nin etkileri"
 98. Yeni Mevzuat: "mecburi hizmeti tamamlamadan görevden ayrilma •sorumlulugun kapsami"
 99. Yeni Mevzuat: "Vasi tayini iddialarinin gerçekligi manevi tazminat"
 100. Yeni Mevzuat: "Borclunun itirazi • itirazin sinirlari • mahkeme’nin yetkisi"