PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21

 1. Yeni Mevzuat: "Karşılıksız Çıkan Çekin Banka Tarafından Ödenmesi - İstirdat Davası - Bankacılık İşlemleri Genel Sözleşmesi - Sözleşmeye Dayalı İşlemlerde Zamanaşımı "
 2. Yeni Mevzuat: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)"
 3. Yeni Mevzuat: " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife"
 4. Yeni Mevzuat: "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği"
 5. Yeni Mevzuat: " Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"
 6. Yeni Mevzuat: " Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
 7. Yeni Mevzuat: "Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
 8. Yeni Mevzuat: "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
 9. Yeni Mevzuat: "Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
 10. Yeni Mevzuat: "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 11. Yeni Mevzuat: " Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik"
 12. Yeni Mevzuat: "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği"
 13. Yeni Mevzuat: "Hizmet Tespiti Davaları Av. Abbas Bilgili*"
 14. Yeni Mevzuat: "KONUT ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Av. Duygu Bilsel"
 15. Yeni Mevzuat: " Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
 16. Yeni Mevzuat: "Güzel Sanat Eserleri Üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakları Senem Saraç1"
 17. Yeni Mevzuat: "Sigorta Şirketlerinin Prim Miktarının belirlenmesindeki Serbestliği Av. İsmet Demirağ"
 18. Yeni Mevzuat: "İş Hukuku • İş Müfettişi Raporları • Delil Olma Niteliği"
 19. Yeni Mevzuat: "Milletlerarası Yetki • Münhasır Yetki • Vesayet Hukuku • Kamu Düzeni"
 20. Yeni Mevzuat: "Tüketici Hukuku • Ayıplı Maldan Doğan Zarar • Üreticinin Ve Dağıtıcının Sorumluluğu • Manevi Tazminat"
 21. Yeni Mevzuat: "Miras Hukuku • Muayyen Mal Vasiyeti • Tenkis Hükümleri"
 22. Yeni Mevzuat: "Aile Hukuku • Evli Erkekle Bilerek İlişkiye Giren Kadının Sorumluluğu • Manevi Tazminat"
 23. Yeni Mevzuat: "Kamu Görevlisinin Kusuru • Kusurlu Eylem Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat"
 24. Yeni Mevzuat: "Gabin • Hile Hata • Gerekli Koşullar"
 25. Yeni Mevzuat: "Aile Hukuku • Boşanmada Kusur • Dava Açma İmkanı • Maddi Ve Manevi Tazminat • Nafakadan Feragat • Tedbir Nafakası"
 26. Yeni Mevzuat: "Gaipliğin Sonuç Doğuracağı Tarih • Mahkeme Kararı • Tavzih"
 27. Yeni Mevzuat: "Ceza Mahkemesi Kararı • Hukuk Hakiminin Durumu"
 28. Yeni Mevzuat: "KomSu Tasinmazda Yapilan insaatdan Dogan Zarar ; Tazminat Sorumlulugu"
 29. Yeni Mevzuat: "Mezar Yerinin Tespiti • İdari Yargının Bakacağı Dava"
 30. Yeni Mevzuat: "Arsa Niteligindeki Tasinmaz; Tasinmazdaki Agaclar ; Deger Tespiti"
 31. Yeni Mevzuat: "Kira Sözlesmesi • Tahliye Davasi • Dava Acma Suresi"
 32. Yeni Mevzuat: "İski Aleyhine Acılan Davada Görev • Adli Yargi"
 33. Yeni Mevzuat: "Taşınmazın Paylaşımı • Taraflarca Akdedilen Sözleşme • Resmi Makama Verilen Dilekçe"
 34. Yeni Mevzuat: "isciye imzalatilan Teminat Senedi • Senedin Hükümsüz Olmasi"
 35. Yeni Mevzuat: "İscinin Emeklilik Hakkini Kazanmasi • Kidem Tazminati"
 36. Yeni Mevzuat: "Ücretin Tespiti • Hakların Hesabına Esas Ücret"
 37. Yeni Mevzuat: "Yargılamanın İadesi - Vekaletnamede Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması - Temyizden Vazgeçme"
 38. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit Davası - Temyiz Ve İtiraz Harçları - Harç Eksikliği "
 39. Yeni Mevzuat: "Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Davanın Açılma Anı - Kızılay Derneği ( 1086/m.178 ) "
 40. Yeni Mevzuat: "Harç Muafiyeti - Bankaların Harç Muafiyeti Kapsamı - Genel Kredi Sözleşmesine Dayanan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi - İcra Memuru İşlemini Şikayet - Yargı Harçları "
 41. Yeni Mevzuat: "İşverenin Feshi • Feshe Neden Olan Eylemler • Haksız Fesih • Bakiye Sözleşme Süresi Ücreti"
 42. Yeni Mevzuat: " Devralan İşverenin Devredilen İşçilerin Haklarından Sorumluluğu"
 43. Yeni Mevzuat: "İşçinin Sadakat Borcu • Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı • Mahkemece Yapılacak İş"
 44. Yeni Mevzuat: "Bedeni Çalişma Ölçütü • Şöförlük Yapanların Hukuki Durumu"
 45. Ekonomik Kriz işetme Gerekleri ile Fesih, Fesihte Son Care ilkesi Calisma Kosullarinda esaslı Degisiklik Önerisi Ücretsiz Izin Kısa Çalışma Sendikal
 46. Yeni Mevzuat: "Ise Baslatmama • YapIlacak Ödemeler • Ise Baslama Basvurusunda Posta Gecikmesi • Ise Baslamama TazminatI Ve Ücretinde Faiz OranlarI • Ise Baslamada Makul Süre"
 47. Yeni Mevzuat: "Işyerinin Bütününü Yöneten Işçi • Işyerine Eleman Alma-Çıkarma Yetkisi Olan Işçi"
 48. Yeni Mevzuat: "Iş Şartlarında Esaslı Değışiklik • Işçinin Hakları • Işverenin Yetkileri"
 49. Yeni Mevzuat: "Fazla calısma Ücreti • Hesaplama Yöntemi • Takdiri İndirim"
 50. Yeni Mevzuat: "Yargılanmanın İaadesi - Vekaletnamede Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması - Temyizden Vazgeçme "
 51. Yeni Mevzuat: "6101 - Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"
 52. Yeni Mevzuat: "6100 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu"
 53. Yeni Mevzuat: " 6098 - Türk Borçlar Kanunu"
 54. Yeni Mevzuat: "6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu"
 55. Yeni Mevzuat: "Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat İstemi - Haberin Davacının Kişilik Haklarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılmaması "
 56. Yeni Mevzuat: "Hakimlerin Mesuliyeti - Hakimlerin Görevi Savsaması - Tazminat Davası - Hakimlerin Hakimlik Görevlerini Yaparken Verdiği Zararlar "
 57. Yeni Mevzuat: "Eski Hale İade Ve Tahliye Davası - Mesken Niteliğindeki Yerin Avukatlık Bürusu Olarak Kullanılması - Meskenin Doktor Muayehanesi Olarak Kullanılması "
 58. Yeni Mevzuat: "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun"
 59. Yeni Mevzuat: " Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun"
 60. Yeni Mevzuat: "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"
 61. Tebligat içeriği
 62. Yeni Mevzuat: "Önalım Hakkına Dayalı Payın İptali Ve Tescil - Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciye Yapılan Devir - 4721/m.733/3 "
 63. Yeni Mevzuat: "Hizmet Kusuru - Görev - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - 818/m.41,42 "
 64. Yeni Mevzuat: "Kişisel Hakka Dayalı Mülkiyet Aktarım İstemi - Tapu İptali Ve Tescil - Görev - Ticari Amaçla Edinilen Taşınmazlar - 6762/m.3,18 - 4077/m.23 "
 65. Yeni Mevzuat: "Görevli Olmayan Yerlere Başvurma - Haksız Olarak Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasının İstiradı - Yargı Yolu - Görev "
 66. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit Davası - Hak Düşürücü Süre - Haciz İhbarnamesi Tebliði "
 67. Yeni Mevzuat: "Zayi Belgesi Verilmesi İstemi - Yetkili Mahkemesine Zayi Belgesi İçin Başvurmayanlar - Defter Ve Belgelerin Zayi Olması - Mahkumiyet Şartı - Başvuru Süresi "
 68. Yeni Mevzuat: "Taksirle Öldürme - Asli Kusur - Tali Kusur - Trafiğin Mevcut Koşullarına Göre Gerekli Tedbirleri Almaması "
 69. Yeni Mevzuat: " İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"
 70. Yeni Mevzuat: "Yüksek Seçim Kurulunun 26/2/2011 Tarihli ve 120 Sayılı Kararı"
 71. Yeni Mevzuat: "Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun"
 72. Yeni Mevzuat: "6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun"
 73. Yeni Mevzuat: "İşçilik Alacakları - Kapıcının Giderlere Katılması - Fazla Çalışma Süresi "
 74. Yeni Mevzuat: "Kira Alacağını Takip - Tahliye - İtirazýn Kaldırılması "
 75. Yeni Mevzuat: "Fazla Çalışma Alacağı - Çalışma Süresi - Ara Dinlenme Süresi "
 76. Yeni Mevzuat: " İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil "
 77. Yeni Mevzuat: "Re'sen Emekliye Sevkedilen Memurlar Hakkında "
 78. Yeni Mevzuat: "Ortak Hayat Kurulamadığından Açılan Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verileceği - 4721/m. 166 "
 79. Yeni Mevzuat: "Şirket Birleşmelerinin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi"
 80. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit Ve İstirdat İstemi - Fark Faturası Ödeme - Su Faturası Bedeli "
 81. Yeni Mevzuat: " Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"
 82. Yeni Mevzuat: "Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 83. Yeni Mevzuat: "At Yarışları Yönetmeliği"
 84. Yeni Mevzuat: "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği"
 85. Yeni Mevzuat: "Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik"
 86. Yeni Mevzuat: "Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 87. Yeni Mevzuat: " Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelik"
 88. Yeni Mevzuat: "Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Rizikonun İhbar Edilenden Farklı Şekilde Gerçekleştiğini İspat Külfeti "
 89. Yeni Mevzuat: "Tedbir Nafakası - Nafakaya Mahsuben Yatırılmış Olduğuna Dair Herhangi Bir Delil Sunamadığından Nafaka Davasının Reddi Gereği - 4721/m.169 "
 90. Yeni Mevzuat: "Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat "
 91. Yeni Mevzuat: "Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - Temsilcide Yanılma - Tebligat "
 92. Yeni Mevzuat: "Kal Davası - Mahkeme Kararının Açık Ve Anlaşılır Olma Zorunluluğu - Temliken Tescil "
 93. Yeni Mevzuat: " Tapu İptali Ve Tecil - Hata Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil - Mirascıların Taksim İradeleri "
 94. Yeni Mevzuat: "Temyiz Edilebilirlik Yeteneği - Kasten Yaralama - Zoralımına Karar Verilen Eşya "
 95. Yeni Mevzuat: " Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu"
 96. Yeni Mevzuat: "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"
 97. Yeni Mevzuat: "Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
 98. Yeni Mevzuat: "Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
 99. Yeni Mevzuat: " İşe İade Davası -Yargılama Süresi Uzunluğu "
 100. Yeni Mevzuat: "Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - TEBLİĞ"