PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "HILARY HEILBRON – Q.C., A PRACTICAL GUIDE TO INTERNATIONAL ARBITRATION IN LONDON, informa, London, 2008 ESER İNCELEMESİ Yrd. Doç. Dr. Emrehan İNAL*"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku • Kamulaştırmasız El Atma • Elatmanın Önlenmesi • Köy Tüzel Kişiliği • Aktif Ve Pasif Husumet • Taraf Ehliyeti • Husumet İtirazının Davanın Her Aşamasında değerlendirilmesi Ol
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku • Tapu İptali • Tescil • Arsa Karşılığı Yapı Sözleşmesi • İyiniyet Savı"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Borçlar Hukuku • Askeri Öğrenci Masrafları • Başarısız Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Yöntem • Alacak Davası*"
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Tespiti • Orman Arazisi Bilirkişi Raporunda Uygulanacak Yöntem • Amenejman Haritası • Memleket Haritası*"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Yenileme Tespiti • Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz • Haritada Hata • Kadastral Sınırlar*"
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Tespiti • Orman Arazisi 1957 Yılı Öncesi Orman Olan Taşınmazlar"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: " Kamulaştırma Bedeli • Kapitalizasyon Faiz Oranı • Bedel Tespitinde Uygulanacak Yöntem"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Ve Manevi Tazminat •Rücu Davası • İçişleri Bakanlığı‘Nın Sorumluluğu Davasında Adli Yargının Görevli Bulunduğu*"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayetin Düzenlenmesi • Çocukla Kişisel İlişkinin Değiştirilmesinin Koşulları • Temsil Kayyımı*"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Davada Taraf Sıfatı • Islah Yoluyla Taraf Değiştirilemeyeceği Kuralı*"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Kişilik Haklarına Saldırı • Kişilik Haklarına Saldırı Davalarında Seçimlik Yetki • Davacının Oturduğu Yer Mahkemesi*"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçinin Hastalığı • Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak Biçimde İş Akdinin Haklı Feshi"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Zamanaşımına Uğrayan Bono • Yazılı Delil Başlangıcı • Zamanaşımına Uğrayan Bonoda Tanık Deliline Dayanma • Tarafarın Kanıt Yükümü* (TTK m. 661)"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi • Çekince İçeren İbraname • Faiz Talebi* (1475 Sk M 14; Bk M 113/1, 113/2)"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: " Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: " Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği"
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamulaştırmasız El Atma • Elatmanın Önlenmesi • Köy Tüzel Kişiliği • Aktif Ve Pasif Husumet • Taraf Ehliyeti • Husumet İtirazının Davanın Her Aşamasında Değerlendirilmesi Olanağı*"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu İptali • Tescil • Arsa Karşılığı Yapı Sözleşmesi • İyiniyet Savı*"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Tespiti • Memleket Haritası • Amenejman Planı • Orman Toprağı*"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "Askeri Öğrenci Masrafları • Başarısız Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Yöntem • Alacak Davası"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Tespiti • Orman Arazisi Bilirkişi Raporunda Uygulanacak Yöntem • Amenejman Haritası • Memleket Haritası*"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Yenileme Tespiti • Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz • Haritada Hata • Kadastral Sınırlar"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: Kadastro Tespiti - Orman Arazisi 1957 Yılı Öncesi Orman Olan Taşınmazlar
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamulaştırma Bedeli • Kapitalizasyon Faiz Oranı • Bedel Tespitinde Uygulanacak Yöntem "
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Geçmiş Günler Faizi • Faize Faiz Yürütülemeyeceği*"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Miras Hukuku • Mirasçıların Sorumluluğu • Sebepsiz Zenginleşme • Mirasın Reddinde İzlenecek Yöntem • İade Borcu*"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "İş H ukuku • İş Şartı • İşçi Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Kavramı • Mahkemece Yapılacak İş • Tis’in Ard Etkisi*"
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Hukuku • İşe İade Davaları • Kesinleşme Koşulu • Yerel Mahkemece Direnme Olanaksızlığı"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Değerinin Tespiti • Emsal Kabul Edilecek İşlemler"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Hukuku • İşçilik Haklarına Uygulanacak Faiz • Toplu İş Sözleşmesi"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Aile H ukuku • Düğünden Önce Davalının Annesiyle Birlikte Davacıyı Dövmesi • Cinsel Birlikteliğin Oluşmamasının Nedenleri"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Usul H ukuku • Aile H ukuku • Feragat • Kesin Hüküm • Boşanma Davası İçin Geçecek Üç Yıllık Sürenin Hesabı(*)(**)"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz H ukuku • Temliken Tescilin Koşulları • Elatmanın Önlenmesi • Kaim Bedel"
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Yolsuz Tescil • Üçüncü Kişinin Hakları • Kötüniyet Savının Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Miras Hukuku • Vasiyetnamenin İnfazı • Vasiyeti Tenfiz Memuru • Davada Husumet"
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Usul Hukuku • Tanık Delili • Vazgeçme Olmadan Kurulan Hüküm"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku • Kayyım Atanması • İzale-İ Şuyu Davası • Paydaşlara Tebligat Yöntemi*"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Mirasın Reddi Kararının İptali Davası • Görevli Mahkeme"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Ecrimisil • Ecrimisili İsteme Kosulları • Ecrimisilin Salt Dava Öncesi öneme İliskin Takdir Olunabilecegi"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Tespiti DavasI ; Emsal isyeri Oran Belirlemede Uygulanacak Yontem"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: " Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 46. Yeni Hukuki Kaynak: " Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: " Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği"
 51. Yeni Hukuki Kaynak: " Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliği"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "şe İade Davalarının İşsizlik Sigortasına Etkisi "
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu İptali Ve Tespit Davası - Vekalet Verenin Vefat Etmesi - Vekalet Sözleşmesinin Sona Erip Ermediğinin Tespiti "
 54. Yeni Hukuki Kaynak: " Davaların Birleştirilmesi - Davaların Arasındaki Bağlantı - Yargı Çevresinde Aynı Düzeyde Birden Fazla Mahkeme "
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat - Kişilik Hakkının Zedenlenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Manevi Tazminat "
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Aldatan Eşin Sevgilisinin Resmi Nikâhlı Eşe Manevi Tazminat Ödemesi "
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - Vekalet Ücreti - Şikayet "
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Menfi Tesbit Davası - Haksız Fiilden Doðan İstek - Görev "
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma - Zina Sebebine Dayalı Boşanma İstemi - Eşya Talebi "
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Sürekli İşgörmezlik Zararı - Zarar Ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesi - Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme "
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Basın Yolu İle Kişilik Haklarına .Saldırı - Kamu Yararı - Manevi Tazminat Davası "
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Menfi Tespit Davası - Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi - Tazminattan İndirim Yapılması "
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Davası - Taminatlar - Faiz "
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Eşi Vefat Eden Davacının Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduðu - ( 4721/m.240, 652 ) "
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Kefaleti - Şirket Hakkında Takip - İcra Emrinin İptali İstemi - Kefaletten Önce Kesinleşen Takip "
 66. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit İstemi - Tazminat Talebi - Beyaz Ciro "
 67. Yeni Mevzuat: "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - 5237/m. 35, 82/1-e "
 68. Yeni Mevzuat: "Kira Tespitinde Uygulanacak Yöntem • Taşınmazın Bulunduğu Çevre • Özel Gelişmeler"
 69. Yeni Mevzuat: "Kira Hukuku • Kira Tespiti • Gelir Üzerinden Oran Belirleme • Hakkaniyete Uygun Kira"
 70. Yeni Mevzuat: "KİRA TESPİTİ • ÖZEL NEDEN HAK VE NESAFET KURALI"
 71. Yeni Mevzuat: "Baz İstasyonu • Çevre Sağlığının Ve İnsan Yaşamının Üstünlüğü İlkesi"
 72. Yeni Mevzuat: Depoda Kaybolan Eşya - Rücu Davası - Sorumluluğun Tespiti
 73. Yeni Mevzuat: "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Önceden Yapılan Ödemenin Yasal Faiziyle Zarardan Düşülmesi"
 74. Yeni Mevzuat: "Davada Vekalet • Tevkil Yetkisi"
 75. Yeni Mevzuat: "İcra Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Paydaşın Alacaklısının Hakları"
 76. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Paylı Mülkiyet Davası Açılamayacağı"
 77. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Davada İzlenecek Yöntem*"
 78. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Paylı Mülkiyete Dönüştürme • Mahkeme Kararının"
 79. Yeni Mevzuat: "Elbirliðiyle Mülkiyetin Paylý Mülkiyete Dönüþtürülmesi Davasýnda Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi "
 80. Yeni Mevzuat: "Prim Borcunun Geç Ödenmesi - Gecikme Zammı - Rücuen Alacak - Zamanaşımı Savunması - Vekalet Ücreti "
 81. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Paylı Mülkiyete Dönüştürme • Mahkeme Kararının Somut Olması Gereği"
 82. Yeni Mevzuat: Elbirliğiyle Mülkiyet - Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Bulunduğu
 83. Yeni Mevzuat: "Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi • Mirasçıların Hakları"
 84. Yeni Mevzuat: "Tahliye Taahhüdü • İmzanın Zımnen Kabülü • Davacının Hakları"
 85. Yeni Mevzuat: "Elbirliği Mülkiyet • Hacizli Taşınmazın Paylı Mülkiyete Dönüşümünde İcra Hakiminin Yetkisi • İcra Müdürlüğünün Yetki Belgesi Düzenleyemeyeceği"
 86. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Hukuku • Aidiyet Tespiti • Aidiyetin Tespitinde Davanın Tarafarı"
 87. Yeni Mevzuat: "Gerçek Zararın Belirlenmesi Yöntemi • Maddi Zararın Giderilmesinde Uygulanacak Kurallar"
 88. Yeni Mevzuat: "Kesin Hükümden Söz Edilebilmesinin Koşulları • Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Aidiyet Tespiti"
 89. Yeni Mevzuat: "Yapacak Nitelikli Emvali Yakacak Niteliğindeymiş Gibi Satın Alarak Aradaki Fiyat Farkını Mal Edinmesi Eyleminde Suçun Oluştuğu - 5237/m.247/1-2 "
 90. Yeni Mevzuat: "Yolsuz Tescile Dayanan İptal Davası • Mahkemece İzlenecek Yöntem • İyi Niyetle Ayni Hak Kazanımı"
 91. Yeni Mevzuat: "Devlet Memurları Yasasına Göre Çalışanlarda İşe İade İstenemez • Devlet Memurları Yasasına Göre Çalışan Kişilerin Davası İdare Mahkemede Görülmelidir*"
 92. Yeni Mevzuat: "Karayolları Trafik Yönetmeliği "
 93. Yeni Mevzuat: " Mahkeme Kararında Açıkça Reeskont Faizine Hükmedilmişse Yorumla Bunun Yasal Faiz Olarak Nitelendirilmesine Olanak Olmadığı - 3095/m.1, 2 "
 94. Yeni Mevzuat: "Şufa Hakkı Nedeniyle - Kötüniyetli Temliklerde Salt Araya Bağış İşleminin Girmesi Şufa Hakkının Kullanılmasına Engel Olmayacağı - 4721/m.732,733 "
 95. Yeni Mevzuat: "Kıdem Tazminatı - Güven Sorumluluğu - İstifa "
 96. Yeni Mevzuat: "İşe İade Edilmeme Tazminatı • İşçinin Kıdemi"
 97. Yeni Mevzuat: "Boşta Geçen Ücret Alacağından Ve İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşverenin De Sorumlu Bulunduğu"
 98. Yeni Mevzuat: "İşe İade Kararı • İşçilik Haklarının Hesaplanması • Uygulanacak Ücret"
 99. Yeni Mevzuat: " İşe İade Davası • Feshin Zorunlu Hale Gelmesi • Ölçülülük Ve Gereklilik Denetimi"
 100. Yeni Mevzuat: "şe İade Davası • İşletmesel Karar • İşletme Dışı Ve İçi Etkenler • Yargı Denetimi • İşverene Düşen İspat Yükümlülüğü"