PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Spektrum Yönetimi Yönetmeliği"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği"
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Gemi Ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Finans Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Gazi Üniversitesi Nanotıp Ve İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 5820"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5904"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5905"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5906"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5907"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye İhracatlar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun 5910"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Meyve Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazar Yönetmeliği"
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Asma Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazrlaması Yönetmeliği"
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygunlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal Ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Cumhuriyeti İle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti İle Rusya Federasyonu Arasında Protokolün On
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama Ve Arazi Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2007/36130 E, 2008/4519 K"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2008/939 E, 2008/5619 K."
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2004/26059 E, 2005/14823 K."
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2003/16699 E, 2004/11271 K."
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası "
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak Nafakası"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "İştirak ve Yardım Nafakası "
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlenmenin İptali Yargıtay 2. HD. 2006/4389 E. 2006/10529 K."
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Terk Sebepli Boşanma Yargıtay 2. HD. 2005/15942 E. 2006/136 K. "
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Terk Sebepli Boşanma Yargıtay 2. HD. 2005/18362 E. 2006/253 K."
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "Terk Sebepli Boşanma Yargıtay 2.HD. 2003/2005 E. 2003/4324 K."
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Yargıtay 2. HD. 2007/5306 E. 2008/479 K."
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Yargıtay 2. HD. 2007/5312 E. 2008/3245 K. "
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Yargıtay 2. HD. 2007/17220 E. 2008/13614 K. "
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması - Yargıtay 2. HD. 2007/13838 E. 2008/13605 K. "
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi-Manevi Tazminat Yargıtay 2. HD. 2002/5169 E. 2002/6179 K."
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi-Manevi Tazminat Yargıtay 2. HD. 2004/2037 E. 2004/2972 K."
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi-Manevi Tazminat Yargıtay 2. HD. 2004/1778 E. 2004/2441 K."
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi-Manevi Tazminat Yargıtay 2. HD. 2003/9437 E. 2003/10111 K."
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat Yargıtay 2. HD. 2004/1778 E. 2004/2441 K."
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2004/4597 E. 2004/5394 K."
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2004/2898 E. 2004/3769 K."
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2004/1793 E. 2004/2619 K."
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2003/8513 E. 2003/9530 K."
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2003/4725 E. 2003/5958 K."
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "2009/15092 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Maddi Tazminat - Yargıtay 2. HD. 2004/8517 E. 2004/9126 K."
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2003/1375 E. 2003/2372 K."
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2003/1234 E. 2003/2649 K."
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2002/3930 E. 2002/4731 K."
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2003/114 E. 2003/1441 K."
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/2695 E. 2004/3758 K."
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/15146 E. 2005/418 K."
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2005/496 E. 2005/2747 K."
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/2344 E. 2004/3191 K."
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2005/2913 E. 2005/4874 K."
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/6832 E. 2004/7827 K."
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/5448 E. 2004/8252 K."
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2005/10209 E. 2005/12282 K."
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2006/1921 E. 2006/8566 K."
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2008/3782 E. 2008/8892 K."
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet - Yargıtay 2. HD. 2006/20405 E. 2006/17343 K."
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Ayrı yaşama / Velayet - Yargıtay 2. HD. 2004/117 E. 2004/760 K."
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayetin Kaldırılması - Yargıtay 2. HD. 2007/16901 E. 2007/17658 K."
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2005/13-289 E. 2005/306 K. "
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/4837 E. 2005/6657 K."
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/7671 E. 2005/10010 K."
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/7002 E. 2005/9838 K."
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/16726 E. 2006/1095 K."
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/12451 E. 2005/14803 K."
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/1208 E. 2005/4267 K."