PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hukuk Kitapları TanıtımıSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99

 1. Endüstri 4.0 Dönüşüm Rehberi [Kitap Fiyat bilgisi]
 2. Kamu Hizmeti Kavramının Ekonomik Nedenlerle Geçirdiği Dönüşüm Bağlamında Virtüel Kamu Hizmeti ve Evrensel Hizmet Kurumları Üzerine Bir Karşılaştırma [
 3. İİBF, SBF, MYO'lar İçin Türk İdari Yargılama Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 4. İtirazın İptali - Menfi Tespit ve İstirdat - Tasarrufun İptali Davaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 5. Kamu Alacağını Takip Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 6. Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar [Kitap Fiyat bilgisi]
 7. Önalım Hakkı [Kitap Fiyat bilgisi]
 8. Katma Değer Vergisinde Reverse Charge-Tersine Vergilendirme Mekanizması: Avrupa Birliği ile Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz [Kitap Fiyat bilgis
 9. Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato [Kitap Fiyat bilgisi]
 10. Faturanın İspat Gücü [Kitap Fiyat bilgisi]
 11. Deniz Hukukunda Brokerlik [Kitap Fiyat bilgisi]
 12. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve Ceza Hukuku (Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar) [Kitap Fiyat bilgisi]
 13. Hasta Hakları [Kitap Fiyat bilgisi]
 14. İç Soruşturma ve Suistimallerin İncelenmesi [Kitap Fiyat bilgisi]
 15. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:1 Nisan 2019 [Kitap Fiyat bilgisi]
 16. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu [Kitap Fiyat bilgisi]
 17. (Ön Sipariş) Petrol Piyasası Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 18. Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu [Kitap Fiyat bilgisi]
 19. (Ön Sipariş) Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi [Kitap Fiyat bilgisi]
 20. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Geri Göndermeme İlkesi Bağlamında Mültecilere Uygulanabilirliği [Kitap Fiyat bilgisi]
 21. Robotlar, Yapay Zekâ ve Hukuk [Kitap Fiyat bilgisi]
 22. Bakmanın ve Görmenin Ötesinde: Düşünceler [Kitap Fiyat bilgisi]
 23. Demokrasi ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi [Kitap Fiyat bilgisi]
 24. Nükleer Enerji ve Doğalgaz Politikaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 25. Milli Güvenlik [Kitap Fiyat bilgisi]
 26. İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları [Kitap Fiyat bilgisi]
 27. Delil [Kitap Fiyat bilgisi]
 28. (Ön Sipariş) Özel Ceza Hukuku – Cilt V – Genel Tehlike Yaratan, Çevreye Karşı (TCK m. 170 - 196) ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar [Kitap Fiyat bilgis
 29. (Ön Sipariş) Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi) [Kitap Fiyat bilgisi]
 30. Uzlaştırma [Kitap Fiyat bilgisi]
 31. TMK-TBK ve İlgili Mevzuat [Kitap Fiyat bilgisi]
 32. Ticari Davalarda Arabuluculuk Rehberi [Kitap Fiyat bilgisi]
 33. Milletlerarası Özel Hukuk [Kitap Fiyat bilgisi]
 34. Miras Hukuku Davaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 35. Sigorta Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 36. Karayolları Trafik Kanunu Tanım ve Kavramları [Kitap Fiyat bilgisi]
 37. Uygulamada Sık Karşılaşılan Sözleşmeler [Kitap Fiyat bilgisi]
 38. Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu [Kitap Fiyat bilgisi]
 39. Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi [Kitap Fiyat bilgisi]
 40. Ticari İşletmenin Devri [Kitap Fiyat bilgisi]
 41. Hava Aracı Bakım Personeli için Havacılık Mevzuatı [Kitap Fiyat bilgisi]
 42. İnsan Hakları ve Demokratikleşme [Kitap Fiyat bilgisi]
 43. Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato [Kitap Fiyat bilgisi]
 44. Bilişim Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 45. Trafik–İş Kazaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 46. Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı [Kitap Fiyat bilgisi]
 47. Haksız Rekabet ve Yaptırımlar [Kitap Fiyat bilgisi]
 48. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişiklikleri [Kitap Fiyat bilgisi]
 49. Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Cilt) [Kitap Fiyat bilgisi]
 50. Anonim Şirketlerde Azınlık ve Azınlık Hakları [Kitap Fiyat bilgisi]
 51. Terk Sebebiyle Boşanma (TMK m. 164) [Kitap Fiyat bilgisi]
 52. İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Hukuki Sorumluluğu [Kitap Fiyat bilgisi]
 53. (Ön Sipariş) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu [Kitap Fiyat bilgisi]
 54. Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Ön Sorun [Kitap Fiyat bilgisi]
 55. Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu [Kitap Fiyat bilgisi]
 56. Türkiye'de ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi İnceleme Sürecinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri [Kitap Fiyat bilgisi]
 57. Hukuk Teorisi Cilt: 1 [Kitap Fiyat bilgisi]
 58. Medeni Hukuk Cilt: 1 [Kitap Fiyat bilgisi]
 59. Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat [Kitap Fiyat bilgisi]
 60. Adım Adım Kat Mülkiyeti Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 61. Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Özet) [Kitap Fiyat bilgisi]
 62. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 63. Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı [Kitap Fiyat bilgisi]
 64. Ceza İstinafı Rehberi [Kitap Fiyat bilgisi]
 65. Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası) [Kitap Fiyat bilgisi]
 66. Arabuluculuk ve Ombudsmanlık [Kitap Fiyat bilgisi]
 67. İş Hukuku Davalarına İlişkin Bilirkişi Raporları [Kitap Fiyat bilgisi]
 68. Çevrenin Korunmasına Yönelik Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu [Kitap Fiyat bilgisi]
 69. Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları [Kitap Fiyat bilgisi]
 70. Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu (20 Kasım 2018) [Kitap Fiyat bilgisi]
 71. Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları [Kitap Fiyat bilgisi]
 72. Yeni Vakıflar Hukuku (Ömer Aykul) [Kitap Fiyat bilgisi]
 73. Hukuki El Atma [Kitap Fiyat bilgisi]
 74. Yeni Konkordato Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
 75. Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı: 153 Mayıs 2019 [Kitap Fiyat bilgisi]
 76. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:14 Sayı:175 - 176 Mart - Nisan 2019 [Kitap Fiyat bilgisi]
 77. Mediation Arabuluculuk Sınavlarına Hazırlık [Kitap Fiyat bilgisi]
 78. Türk Anayasalarında Yakalama, Gözaltı ve Tutuklama [Kitap Fiyat bilgisi]
 79. Kamu Hukuku Soru Bankası [Kitap Fiyat bilgisi]
 80. Hysteresis - İktisadi Düşünce Okulları [Kitap Fiyat bilgisi]
 81. İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadınlara Yönelik Şiddet [Kitap Fiyat bilgisi]
 82. Uygulamada İcra Takibi [Kitap Fiyat bilgisi]
 83. Cinsel Suçlar [Kitap Fiyat bilgisi]
 84. Sigorta Sözleşmesinde Anonim Şirketin Beyan Yükümlülüğü [Kitap Fiyat bilgisi]
 85. Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Sınırlandırılması [Kitap Fiyat bilgisi]
 86. Legem Adli Yargı Hakimlik Soru Bankası [Kitap Fiyat bilgisi]
 87. Sürdürülebilir Çevre Hedefinde Enerjinin Vergilendirilmesi [Kitap Fiyat bilgisi]
 88. Cezai ve Hukuki Boyutlarıyla Tutuklama [Kitap Fiyat bilgisi]
 89. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Bedel ve Tescil Davaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 90. Avrupa Birliği'nin Dış Sınırlarının Yönetimi: Frontex [Kitap Fiyat bilgisi]
 91. Ceza Koşulu (Cezai Şart) [Kitap Fiyat bilgisi]
 92. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 93. Arabuluculuk Sözleşmesi [Kitap Fiyat bilgisi]
 94. İmar Hukukunda Yıkım ve İmar Para Cezaları [Kitap Fiyat bilgisi]
 95. Mirasçıların Sorumluluğu ve Alacaklıların Korunması [Kitap Fiyat bilgisi]
 96. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları [Kitap Fiyat bilgisi]
 97. Belgelerde Sahtecilik Suçları [Kitap Fiyat bilgisi]
 98. Tarımda Biyoteknoloji Uygulamaları ve Patent Hakları [Kitap Fiyat bilgisi]
 99. Marka Taklitçiliği Suçu [Kitap Fiyat bilgisi]
 100. Maliye Test Kitabı [Kitap Fiyat bilgisi]