PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İmar HukukuSayfalar : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Belediye kaçak inşaat yaptırırsa
 2. İmar - Başvurular ve Danıştay 13. Dairenin kararı
 3. İmar - Kamulaştırma
 4. Kaçak yapının yıkılması
 5. İnsanlar Uyuyamıyor, İmar Planı
 6. 18.madde
 7. 3194 sayılı imar kanunu
 8. İmar Sorunu
 9. Yapı Ruhsatı
 10. İmar Kanununun 18. maddesi
 11. Çatı katının yerine asma kat çıkılması
 12. Kamu ve sit alanı nedir
 13. Kesinleşen imar planına itiraz
 14. yeşil alandan çıkarma
 15. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve imar
 16. 1.derecede arkeolojik siit alanı
 17. İmar kanunu 13 . madde.
 18. Mera olarak tespit edilen yerlerin iptali, tescili
 19. Kararı siz verin, 3 kişi mi 300 kişi mi önemli?
 20. Gecekondu yapimi
 21. 18. Madde
 22. Üzerinde ev olan arsa ve imar
 23. Gecekondu tadilatı ve çatı katı ekleme
 24. İmar hukuksuzluğu
 25. lmar Kanunu 3194
 26. Bağ evi
 27. Plan değişikliği
 28. İmar Yasasının 42.maddesi
 29. Oturma ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
 30. Gecekondu kanununun uygulanması
 31. 2006 imar affı
 32. Kaçak yapı ve hukuki sonuçları
 33. Ortak tapunun ayrılması ve imar planı.
 34. Orman mahkemesi
 35. Müdahalenin önlenmesi
 36. Kadastro yanlışlığını nasıl düzeltebiliriz?
 37. Boğaziçi İmar Kanununda değişiklik
 38. Kadastro keşiflerinde zirai bilirkişinin mühendis olması zorunluluğu var mıdır?
 39. Kadastro tespitine itiraz, padişah tapusu
 40. Mesken olduğu halde depo olarak tapuya kayıt
 41. Bahçeme prefabrik yüzme havuzu yaptırmak için belediye izni gerekirmi
 42. Orman Kanunu Ve 2-A
 43. İmar Alamıyorum
 44. İmar Hukuku
 45. Mülkiyet Hakkının Kamu Tarafından Sınırlandırılması
 46. İmar kirliliği suçu
 47. Kültür merkezi yüksekliği
 48. Kadastro tespiti
 49. Köy İmar Kanunu
 50. Zemin teras komşu parsele yaklaşma sınırı
 51. İmara Aykırı Ruhsat
 52. İmar Durumu
 53. İmar planı Emsal Davası
 54. Kadastro Kanunda Değişiklik Yapılması hakkında kanun - 5304 sayılı kanun hakkında
 55. ruhsatsz imar
 56. İmar hakkında
 57. İmar ve belediye
 58. İmarsız alanlar
 59. Arsama imar gelmesi için ne yapmalıyım?
 60. 18. madde
 61. Belediyenin Yaptığı
 62. Şehir Planında Cami Yeri olan arsanın imara açılması
 63. Kaçak kat
 64. Belediye imar planiyla tapusu sadece bize ait olan arsamizdan 3 kisiye hisse verdi
 65. İmarsız arazide hisse satışı
 66. İmarlı parsellerimize halısaha tecavüzü
 67. İmarlı ve kıymetli arsanın belediyece istimlakı
 68. İmar uygulaması tescil ve iptal arasında geçen süre
 69. Evimin Bahçesinde Hazineye Devredilen Yol
 70. Büyükşehir Belediyesi Gecekondu Yıkımları
 71. İmar ve Parselizasyon
 72. Belediye ve istimlak...
 73. İstimlak, tezyidi bedel (Bedel artırımı) davası
 74. Tapu iptali olur mu?
 75. Su Havzasi Olmasi Sebebiyle Yurutmeyi Durdurma Karari
 76. Su kaçağı
 77. Tapusuz dairemi nasıl satarım
 78. Kaçak binalara uygulanan cezalardaki ayrımcılık?
 79. İmarda Ticaret Alanı olarak tanımlı yerde müstakil konut kullanımı
 80. Hazineye ait tasınmazı zeytinlik yapmak suretiyle fuzulen işgal
 81. İmarlı yerin niteliği tarla
 82. Kaçak katların durumu
 83. Yol çalışması yüzünden zeytinlikteki fidanların durumu
 84. 27.madde
 85. Tecavüzlü Arsalarda Ruhsat Alımı
 86. Arsa terk işlemi
 87. Açılan davada zaman aşımı
 88. Arazi içerisinde evin yerini değiştirmek
 89. İmar kanunu 17.madde
 90. Tapu tahsis belgeli ortak gecekonduyu üstüme almak istiyorum..?
 91. Belediyenin İmar Planına Aykırı Yapılaşması.
 92. Tapulu bahçemize ev yapmışlar
 93. Tapulu daireye belediye imar vermiyor
 94. İstimlak bilgisi için dilekçe örneği.
 95. Sığınağın kapıcı dairesine dahil edilip kiraya verilmesi
 96. Tek ruhsatla iki akaryakıt istasyonu
 97. (18) parselasyon planına itiraz
 98. Ortak parseldeki, iki ayrı tapulu arsanın inşaat durumu
 99. Tc Tapu Senedi Olmasina Ragmen Yikim
 100. Koruma kuruluna bitişik parsellerdeki tescilli bina ve arsanın tevhidi talebi