PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Aile hukuku mevzuatı  1. [YARGITAY HUKUK DAIRESI KARARI] Boşanmada tazminat tarafların sosyo-ekonomik durumlarına, kusur derecesine, kişilik haklarına saldırı ile ihlal edilen menfaate göre belirlenir
  2. [YARGITAY HUKUK DAIRESI KARARI] Boşanma davalarında tazminat Medeni Kanun madde 4 ve Borçlar Kanunu madde 50 ve 51 gereğince belirlenmelidir
  3. [YARGITAY HUKUK DAIRESI KARARI] Evlilik boşanma ile sona erdiğine göre dava konusu taşınmaz aile konutu olma özelliğini kaybetmiştir.
  4. [YARGITAY HUKUK DAIRESI KARARI] Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararını kaldırma görevi Çocuk mahkemesinindir.
  5. [Boşanma davaları] 3 Mahkemenin Kararını okuduğumuzda Mahkeme Yerine Tarafların Anlaşmaları Daha Mantıklı Görünüyor
  6. Dolandırıcılık
  7. [YARGITAY HUKUK DAIRESI KARARI] Infaz hakimliği karari içtima dosyasi cezasi
  8. Musevi ve hristiyan bayramlarında çocukla kişisel ilişki