PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mesleki Konu, Soru ve SorunlarSayfalar : 1 [2]

 1. Avukatın call center kurarak hukuki danışma işi yapması hakkında forum
 2. Bankalarca ödenmesi gereken çek garanti tutarının icra yolu ile depo edilmesinin istenmesi
 3. İİK. m. 344'le ilgili Yargıtay Kararları
 4. Avukat, özel koruma elemanı bulundurabilir mi?
 5. Borçlu emekli olacak, ücretsiz izne çıkmasını engelleme yöntemi nedir?
 6. Hakime "Efendim" Diye Hitap Etmek
 7. Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez
 8. Vekillikten İstifa
 9. Borçlululara ait araçları SMS ile bulma yolu
 10. Avukatın Kendi İşini Vekil Olarak Takip Etmesi
 11. Sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davasında ihtiyati tedbir
 12. OCAS Türkiye
 13. 21 H.D.'nin bir kararına ihtiyacım var
 14. Evde Haciz Yapıldıktan Sonra
 15. Aps tebligatlarındaki aksamalara önlem alınacak
 16. CMR sözleşmesine dayalı alacak ve fatura sorunu
 17. Avukatın talimatsız olarak haciz şerhini kaldırması
 18. İhalenin feshi+nafaka alacağı
 19. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Zamanaşımı
 20. 18 imar uygulaması sonrası yapılan resen tescilde hata
 21. Apartman Aidatı Tebliğ Zorunluluğu
 22. H.U.M.K. Nihayet Yeniden Düzenleniyor
 23. Hukukun Etkisizleştirilmesi ve Güçsüzleştirilmesi
 24. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sorunları
 25. İcra takibinde yasal sınırı aşan faiz ve çek tazminatı talep eden avukata kınama cezası
 26. Ödeme Emrine Onama İlamı Eklenmeli mi?
 27. SSK ve Bağ-Kur'dan Talep Edilen Maaş Zam Farkları İle İlgili Açılacak Davalar
 28. Ticaret mahkemeleri artık tek hakimli
 29. Bu bir hukuk bürosu mu gerçekten?
 30. Avukat ve Patronu?
 31. Hazine aleyhine vekalet ücreti
 32. Şahıs firmasının şahıs firmasına devri hakkında
 33. Cezaİ Şart alacaĞi
 34. Şirketler, bankalar, holdingler tarafından sus pus, zavallı avukat mı isteniyor?
 35. İş Ortaklığı'na (Ortak Girişim - Joint Venture) tebligat yapılması sorunu
 36. Hakediş, fazla iş sayma, kısmi dava
 37. Kaset dağıtım sözleşmesinden doğan dava
 38. Tüketicinin K. H. K. m.6/A--Menfi Tespit Davası-İcra durdurma...
 39. Hükümlü, bir başka hukuk davasının temyiz aşamasında tanık olarak dinlenebilir mi?
 40. Kaçak kat, tapu, çözümsüz bir durum.
 41. On liraya dava bakılır!
 42. Yargıtay Kararları mı daha önemlidir yoksa Doktrinler mi?
 43. Yetiştirme Gideri - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 44. Apartman Yönetim Kurulunun ve denetçinin sigortasız işçi çalıştırmaktan sorumluluğu nedir?
 45. UYAP sistemi ve 00.00'a kadar sürelerin uzaması