PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Dilekçe ÖrnekleriSayfalar : [1] 2

 1. Dilekçe örnekleri ve programlar
 2. Boşanma Davası (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması)
 3. Delil Tespiti Dilekçesi (Eşya Hakkında)
 4. Hasar Tespiti Dilekçesi (Trafik Kazası)
 5. Mal Beyanı Dilekçe Örneği
 6. Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi
 7. Davadan Feragat Dilekçesi
 8. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi
 9. Tahliye Taahhütü
 10. Temyiz ve Süre Tutum Dilekçesi (Ceza Hukuku)
 11. Yardım nafakası dava dilekçesi
 12. Babalık Davası
 13. Cevap Dilekçesi (Boşanma)
 14. Cevap Dilekçesi (Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil)
 15. Tensiple birlikte tahliye talebi dilekçesi(Ağır Ceza)
 16. K.Y.O.K.karşı itiraz(ceza)
 17. Apartman Yöneticisi Atanması
 18. Arsa Payının Düzeltilmesi
 19. Babalığın Tespiti
 20. Boşanma Kararının Tanınması
 21. Aile Konutu Hakkında Karar Verilmesi İstemi
 22. Aile Konutu Kaydının Silinmesi İstemi
 23. Şuf'a Davası
 24. Aile Konutu Kullanma Hakkının Değiştirilmesi İstemi
 25. İş Kazası-Tazminat
 26. Aile Konutu Tesisine İzin Verilmesi İstemi
 27. Boşanma Davası (Akıl Hastalığı Nedeni İle)
 28. Boşanma Davası (Hayata Kast - Pek Fena Muamele)
 29. Boşanma Davası (Terk Nedeni İle)
 30. Boşanma Davası (Suç İşleme - Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle)
 31. Tazminat Davası (Trafik Kazası)
 32. Boşanma Davası (Anlaşmalı)
 33. Boşanma Protokolü
 34. İtirazın iptali davası(kiracının,kira süresinden önce kiralanandan çıkması)
 35. Evlenmenin İptali Dava Dilekçesi
 36. Esas Hakkında Son Savunma (Ağır Ceza)
 37. Yargılamanın Yenilenmesi
 38. Veraset
 39. Kayyum Tayini
 40. Karşılıksız Çek
 41. Taahhüdü İhlal
 42. İhtiyati Haciz
 43. Müdahalenin Men'i, Kal, Ecrimisil
 44. Tüketici Hakem Heyeti'ne Başvuru
 45. Tüketici Mahkemesi-Devre Tatil
 46. Vergi Tarhiyatının İptali
 47. Devre Tatil Sözleşmesi Cayma Hakkı İle İlgili İhtarname
 48. Küçük İçin Mahkemeden Evlenme İzni
 49. Kira Tespit Davası
 50. Çocukla Şahsi Münasebetin (Kişisel İlişki) Tesisi
 51. Zorunlu Su İhtiyacı İçin İrtifak Hakkı Kurulması İstemi
 52. Zorlayıcı Neden Dolayısıyla Yarım Ücret İstemi
 53. Boşanma Davası (Zina Nedeniyle)
 54. Taşınmaz Zilyetliğinin Geri Verilmesi İstemi
 55. Zilyedliğe Vaki Müdahalenin Önlenmesi Davası
 56. Zayi Belgesi İstemi
 57. Zapta Karşı Tekeffülde Davayı İhbar İstemi
 58. Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili İstemi
 59. Zamanaşımı Nedeniyle Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi
 60. Zamanaşımı Nedeniyle Tapulu Taşınmazın Tescili İstemi
 61. Yüzde Ücretlerinin Ödenmesi İstemi
 62. Yönetimle İlgili Yapılan Harcamanın Tahsili İstemi
 63. Yönetim Planının İmzalanması İçin İhtar Yapılması İstemi
 64. Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Talebi
 65. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi
 66. Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi İstemi
 67. Yoksulluk Nafakası İstemi
 68. Yaş Düzeltme İstemi
 69. Yargılamanın İadesi İstemi
 70. Yardımcı Şahsın Fiili Nedeniyle Tazminat İstemi
 71. Ayrılık Kararı Talebi
 72. Bağımsız Bölümün Devri
 73. Şirketin Feshi Dava Dilekçesi
 74. Adli Sicil Hükümlülük Silinmesi
 75. Adli Sicil Kaydi Silme Talebi
 76. Adli Sicil Kaydinin Silinmesi
 77. Ağir Ceza Mahkemesinde Savunma
 78. Kredi kartı üyelik ücreti iptali
 79. Kapıdan Satış Sözleşmesinin İptali ile Yapılan Ödemenin İadesi
 80. Trafik kazası keşif talebi
 81. İstirdat Davası
 82. Haksız tutuklama tazminat
 83. beraat isteme
 84. davanın nakli(ceza)
 85. Düzeltme yazısının yayımlanması
 86. İşe İade - İhtarname
 87. Trafik Kazası Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Dilekçe
 88. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu
 89. Cinsiyetin Düzeltilmesi Dava Dilekçesi
 90. Cep Telefonu Çalınması Suç Duyurusu
 91. İdare Mahkemesinde Görülen davaya Katılma İstemli Dilekçe
 92. Ehliyetin Geri Alınmasına Cezasına İtiraz Dilekçesi
 93. Evlilik Dışı Çocuk İçin Nafaka Ve Tazminat İstemli Dilekçe
 94. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İstemli Dilekçe - İdari Dilekçe
 95. Gemi Haczi Müzekkeresi ve Talebi
 96. Adli Müzaheret Talepli Dava Dilekçesi
 97. İcraca Teslim Edilen Yere Yeniden Girme Suç Duyurusu
 98. Olumsuz Sicil Raporunun Düzenlenmesi İşleminin İptali İstemi
 99. 2. Eşin ilk evliliğinden olan çocuk miras hakkından yararlanabilir mi?
 100. Abonelik Sözleşmesinin İptali İle İlgili Dilekçe