Bir kimsenin malları üzerindeki zilyetliğin bir başkasına verilmesi.