Manevi baskı. Kişiyi bir sözleşmeyi kurmaya zorlayan haksız şart.