Son Değişiklikler ve Yeni Aktiviteler

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Son 24 saatte Son 24 saatte Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days Hepsi Hepsi Photos Photos Hukuk Forumları Forumlar Portal Portal Blog Bloglar Gruplar Gruplar
 • DonaldChami - Avatarı
  13-04-2024, 16:09:26
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ëè÷íàÿ ñîêğîâèùíèöà çíàíèé è ïğàçäíèêà! Çäåñü òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòûñêàòü âñå, î ÷åì ëèøü òîëüêî...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • Ritalin98 - Avatarı
  13-04-2024, 10:25:36
  Ritalin98 Yeni konu açtı: [Sigorta hukuku] Dain-i Mürtehin ve Kasko Ödeme Süreçleri . Kategori: Ticaret Hukuku forumları.
  Kıymetli hukukçular ve hukukseverler öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bayram tatili nedeniyle yolda olduğum sırada 07/04/2024...
  0 yanıt | 108 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  13-04-2024, 09:57:02
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ñîáñòâåííàÿ ñîêğîâèùíèöà ïîçíàíèé è ïğàçäíèêà! Çäåñü òû ìîæåøü îòûñêàòü âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàåøü: ğåêîìåíäàöèè ïî...
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  13-04-2024, 03:40:20
  Ñëóøàé, íàø âåáñàéò – ıòî êàê òâîÿ ëè÷íàÿ ñîêğîâèùíèöà çíàíèé è âåñåëüÿ! Òóò òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòûñêàòü âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàåøü:...
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • orovicuunuz - Avatarı
  13-04-2024, 02:14:57
  Apply indefensible online generic miglitol miglitol 50mg cyclophosphamide 50mg cyclophosphamide 50mg generic nizagara canada divalproex no...
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • Gordonvat - Avatarı
  12-04-2024, 18:59:30
  Âñåì õîğîøåãî äíÿ! Ïğèÿòíî âèäåòü òàê ìíîãî ó÷àñòíèêîâ! Êàêèå âûçîâû, ïî âàøåìó ìíåíèş, ÿâëÿşòñÿ íàèáîëåå àêòóàëüíûìè â íàøåé ñôåğå ñåãîäíÿ? ...
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  12-04-2024, 18:12:23
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ñîáñòâåííàÿ ñîêğîâèùíèöà ïîçíàíèé è âåñåëüÿ! Òóò òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íàéòè âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàåøü:...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  12-04-2024, 12:23:03
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ëè÷íàÿ ñîêğîâèùíèöà çíàíèé è ïğàçäíèêà! Çäåñü òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòûñêàòü âñå, î ÷åì ëèøü òîëüêî...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • Davidqdg - Avatarı
  12-04-2024, 10:13:17
  Can't change my password ?? Maybe I'm doing something wrong? Please help. Thank you.
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  12-04-2024, 06:03:08
  Ñëóøàé, íàø âåáñàéò – ıòî êàê òâîÿ ëè÷íàÿ ñîêğîâèùíèöà ïîçíàíèé è âåñåëüÿ! Òóò òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòûñêàòü âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàåøü:...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  12-04-2024, 00:28:37
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ñîáñòâåííàÿ ñîêğîâèùíèöà çíàíèé è âåñåëüÿ! Òóò òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íàéòè âñå, î ÷åì ëèøü òîëüêî...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  11-04-2024, 15:52:06
  Ñëóøàé, íàø ñàéò – ıòî êàê òâîÿ ëè÷íàÿ ñîêğîâèùíèöà ïîçíàíèé è ïğàçäíèêà! Òóò òû ìîæåøü íàéòè âñå, î ÷åì ëèøü òîëüêî ìå÷òàåøü: ğåêîìåíäàöèè ïî óõîäó...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • DonaldChami - Avatarı
  11-04-2024, 13:57:27
  Ñëóøàé, íàø âåáñàéò – ıòî êàê òâîÿ ñîáñòâåííàÿ ñîêğîâèùíèöà ïîçíàíèé è ïğàçäíèêà! Çäåñü òåáå ïğåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íàéòè âñå, î ÷åì ëèøü òîëüêî...
  3 yanıt | 1319 inceleme
 • Rosalvalop - Avatarı
  11-04-2024, 07:15:09
  ×åğíûé Ìóğàâåé äëÿ ìóæ÷èí ×åğíûé Ìóğàâåé — ïğåïàğàò äëÿ ìóæ÷èí íà îñíîâå åñòåñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ, êîòîğûå íå òîëüêî ñòèìóëèğóşò æåëàíèå, íî è...
  75 yanıt | 84669 inceleme
 • ifeviwev - Avatarı
  11-04-2024, 03:00:26
  Good placebos porphyria; haemoglobinopathies; lady era without a doctors prescription picrolax mebendazole aubagio lowest price non prescription...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • Antedilla - Avatarı
  10-04-2024, 22:15:41
  http://torcatalog.net Tor's Onion URLs Revealed: A Comprehensive Guide to the Dark Wiki The Dark Web has always been the platform for all...
  181 yanıt | 235219 inceleme
 • kale71kale - Avatarı
  10-04-2024, 19:28:15
  kale71kale Yeni konu açtı: Anlaşmalı boşandık sonrası vahim . Kategori: Aile Hukuku forumları.
  Merhaba; Eski Eşimle 2023 Kasım ayında anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmada ev eşyaları tamamen ona kaldı. Kişisel eşyalarımı aldım cocuk için 1500...
  0 yanıt | 457 inceleme
 • Av.Yusuf Selçuk Ateşkan - Avatarı
  10-04-2024, 09:36:53
  Av.Yusuf Selçuk Ateşkan yeni bir cevap yazdı. Konu: [Miras Payları] Ortaklığın giderilmesi Forum: Miras Hukuku
  İhaleye paydaşlar dışında kimsenin girmemesi ancak tüm paydaşların muvafakati ile mümkün olur. Bir paydaş, paydaşlar arasında arttırma yapılmasını...
  1 yanıt | 408 inceleme
No More Results


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.