Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 İş Hukuku - Sosyal Sigorta Hukuku
  HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 2

zkeskin1 Eklenme - 24/03/2005 :  09:08:49  Profili Göster  zkeskin1 adlı üyenin Web Sitesi  zkeskin1 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
değerli forum üyeleri:

haftalık çalışma süresi yasalarla 45 saat olarak tesbit edilmiştir.bir işyerinde günde 9 saat (öğlen yemek istirahati hariç...08-18 çalışma var)haftada 5 gün çalışıldığında 45 saat doluyor.fakat bu işyerinde cumartesi günü de çalışma yapılıyor.bu fazladan yapılan 9 saatlik çalışma normal fazla mesai mi sayılmalı yoksa hafta tatili (pazar) mesaisi mi sayılmalı..iş mahkemesine intikal edecek bu davada davacı çalışan 45 saati aşan çalışmalarını nasıl talep etmelidir.
 İleti: 128  ~  Kayıt Tarihi: 09/02/2005  ~  Son Ziyareti: 14/12/2006 Uygunsuz ileti bildir 

ANTALYA 1   Eklenme - 24/03/2005 :  09:43:19  Profili Göster  ANTALYA adlı üyenin Web Sitesi  ANTALYA adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle

Sayın Keskin1

haftalık çalışma süresi yasalarla 45 saat olarak tesbit edilmiştir.bir işyerinde günde 9 saat (öğlen yemek istirahati hariç...08-18 çalışma var)haftada 5 gün çalışıldığında 45 saat doluyor.fakat bu işyerinde cumartesi günü de çalışma yapılıyor.


bu fazladan yapılan 9 saatlik çalışma normal fazla mesai mi sayılmalı yoksa hafta tatili (pazar) mesaisi mi sayılmalı.
Fazla çalışma ücreti
MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.iş mahkemesine intikal edecek bu davada davacı çalışan 45 saati aşan çalışmalarını nasıl talep etmelidir.
İşveren 4857 Sayılı İş kanunu göre aşağıdaki Madde 37 uygulamak zorundadır.Eğer Hesap pusulasında fazla mesai uygulamasına dair bir ibare yoksa Hesap pusulasının imzalanmaması gerekir.
Ücret hesap pusulası
MADDE 37. - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.
Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.
Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. İleti: 96  ~  Kayıt Tarihi: 08/01/2005  ~  Son Ziyareti: 18/12/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zkeskin1 2   Eklenme - 24/03/2005 :  10:27:56  Profili Göster  zkeskin1 adlı üyenin Web Sitesi  zkeskin1 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
sn antalya

bizim konumuzda yazdıklarım aynen geçerli.işyerinde herhangi bir kart basma ve puantaj olmadığı için fazla çalışmalar ancak çalışanların ya da eski çalışanların tanıklığı ile isbat edilebilecektir.
ayrıca ücret ve hesap pusulalarında fazla çalışma ibaresi vb bir hesap ödeme söz konusu değildir. yapılacak fazla çalışmalar için çalışanını onayının alınması (yazılı ve sözlü-zaten sözlü muvafakat geçersizdir)söz konusu değildir.metazori babadan kalma usullerle dayatmacı ve bir şey olmaz diyerek çalışma yaptırılmaktadır.bu iş yeri ile ilgili onlarca şikayet vardır bölge çalışma müdürlüğüne.burada sorununu çözemeyen çalışan hakkını nasıl aramalıdır(iş mahkemesinde)bu bilgiler ışığında yanıtlayınız.
 İleti: 128  ~  Kayıt Tarihi: 09/02/2005  ~  Son Ziyareti: 14/12/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

yyln 3   Eklenme - 24/03/2005 :  11:41:42  Profili Göster  yyln adlı üyenin Web Sitesi  yyln adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Sn: zkeskin,
quote:
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Madde 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.maddesinde ise; genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir.


Hükümlerine göre, haftalık 45 saati aşan ve Cumartesi günü yapılan fazla çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenir.


 İleti: 824  ~  Kayıt Tarihi: 27/01/2005  ~  Son Ziyareti: 07/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zkeskin1 4   Eklenme - 25/03/2005 :  09:48:06  Profili Göster  zkeskin1 adlı üyenin Web Sitesi  zkeskin1 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
sayın yyln

fazla mesailerin nasıl ve ne şekilde talep edileceğini belirtirseniz daha yardımcı olmuş oluruz bu arkadaşa.şimdi haftalık çalışma saati 45 saat olduğu ve bu çalışma süresi günde 9 saatten haftanın 5 gününde doluyor.cumartesi saat 13 den sonra da hafta tatili başlıyor.bu durumda bu çalışan cumartesi 13 e kadar olan çalışmayı fazla mesai yani % 50 zamlı,ve 13 den sonraki çalışmayıda pazar mesaisi olarak % 100 zamlı olarak mı talep etmelidir.bir de talep ederse bunun isbatını nasıl yapacak.iş mahkemesi ne tür deliller ister..yazılı bir delil söz konusu değil.çünkü kart falan basılmıyor.ancak çalışanların tanıklığı söz konusu .bu yeterli olur mu?aslında yazılı kanıt istenirse bulunur..telefon faturası faks olarak kullanılan telefonların kayıtları ayrıntılı dökümleri vb..ama bunları geçmişe dönük örneğin 5-6 yıllık bulmak mümkün mü?
 İleti: 128  ~  Kayıt Tarihi: 09/02/2005  ~  Son Ziyareti: 14/12/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

yyln 5   Eklenme - 25/03/2005 :  10:22:02  Profili Göster  yyln adlı üyenin Web Sitesi  yyln adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Cumartesi günü de çalışılan işyerlerinde, haftalık 45 saat çalışma uygulamasının, Pazartesi-Cuma 8, Cumartesi 5 saatlik çalışma şeklinde olduğunu, bunun dışında yapılan çalışmanın fazla mesai olarak değerlendirildiğini, pazar günü yapılan çalışmalar için genel tatil günlerinde yapılan çalışma ücreti ödendiğini, fazla çalışma ücretinin de buna göre yapılması gerektiğini, tanık ifadelerinin haricinde kullanabileceğiniz kanıtlar varsa kullanılmasının yararlı olabileceğini söyleyebilirim.
 İleti: 824  ~  Kayıt Tarihi: 27/01/2005  ~  Son Ziyareti: 07/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 2 Konu  
Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.