Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - ozel evrakta sahtecilik
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Ceza Hukuku
  ozel evrakta sahtecilik
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 9

Av.Tayfun Eyilik 6   Eklenme - 23/12/2004 :  08:47:33  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 1993/6-337
K. 1994/7
T. 31.1.1994
• RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çek )
• ÇEKİN KEŞİDE YERİ
• ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ
• ÇEKİN ÖDEME YERİ
765/m.342
6762/m.693
ÖZET : Sahte olduğu saptanan suça konu çeklcrin üst sağ köşesine ( Adapazarı, Telefon 1931 ) kaçesi vurulmuş olup; bu ibarenin keşide yerini mi yoksa çekin bir diğer unsuru olan ödeme yerini mi, yani muhatap banka şubesinin bulunduğu yer ile telefon numarasını mı gösterdiği araştırılmadan, bu suretle çeklerin kanuni unsurları taşıdığı tesbit olunmadan, resmi evrakta sahtekârlık suçundan hüküm tesisi isabetsizdir.

SUÇ ve KARAR : Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık Dursun Keleş Şeref'in TCY.nın 342/1, 80. maddeleri gereğince 3 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, dolandırıcılık suçundan hüküm tesisine yer olmadığına ilişkin Adapazarı Ağır Ceza Mahkemesince verilen 5.12.1990 gün 237/290 sayılı hükmün C. Savcısı ile, davaya katılan ve sanık vekilleri tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen;

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 26.2.1992 gün 7239/1583 sayı ile:

"Suç konusu çeklerde keşide yerinin yazılı olmaması karşısında, çek niteliğini taşımadığı gözetilerek TCK.nun 345. maddesi yerine, 342/1. maddesiyle uygulama yapılması" isabetsizliğinden bozmuş,

Yerel Mahkeme 10.12.1992 gün 98/293 sayı ile:

"Suça konu çeklerin sağ üst köşesine keşide tarihi, bu tarihin sol tarafına kaşe ile "Adapazarı ve altına telefon numarası" yazılarak çekin yasal unsurları yerine getirilmiştir" gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir. Bu hükmün de Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenildiğinden dosya; Yargıtay C. Başsavcılığının "onama" istemli 8.12.1993 günlü tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup, düşünüldü.zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Tayfun Eyilik 7   Eklenme - 23/12/2004 :  08:50:34  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI:

Sahtecilik suçundan sanığın TCY.nın 342/1, 80. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık; suç konusu çeklerde keşide yerinin yazılı olup olmadığı ve bu itibarla çeklerin resmi evrak sayılıp sayılamayacağına ilişkindir. Sahte olduğu saptanan suça konu 15.10.1979, 15.11.1979 ve 15.12.1979 tarihli çeklerin üst sağ köşesme keşıde tarihleri yazılmış, bu tarihin sol tarafına ( Adapazan, Telefon 1931 ) kaşesi vurulmuştur. Bu ibarenin, keşide yerini mi yoksa çekin bir diğer unsuru olan ödeme yerini mi, yani muhatap banka şubesinin bulunduğu yer ile telefon numarasını mı gösterdiği araştırılmamıştır.

Bu nedenle,çeklerde mevcut ( Adapazarı Telefon 1931 ) ibaresinin ne amaçla yazıldığı, bu telefon numarasının muhatap bankaya ait olup olmadığı, ödeme yerini mi yoksa keşide yerini mi gösterdiği araştınlmak ve TTK.nun 693. maddesinde yer alan "çekte sarahat yoksa muhatabın ad ve soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri sayılır. Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır." hükmü de nazara alınmak suretiyle, çeklere de keşide ve ödeme yerinin olup olmadığı etraflıca araştırılıp .kesinlikle saptanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır. Yerel Mahkeme direnme hükmünün açıklanan değişik bu gerekçeyle bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Yerel Mahkeme direnme hükmünün soruşturmanın genişletilmesine yönelik yukarıda açıklanan değişik gerekçe ile ( BOZULMAS1NA ) tebliğnamedeki görüşe aykırı olarak oybirliğiyle karar verildi.

yarx


zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Tayfun Eyilik 8   Eklenme - 23/12/2004 :  09:23:10  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
E. 1992/1 K. 1992/5 T. 14.12.1992
• ÇEKLERDE KEŞİDE YERİNİN KISALTMA OLARAK YAZILMASI ( Çekin Geçerliliğine Etkisi ) • ÇEKİN GEÇERLİLİĞİ ( Kısaltma Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılması )
• KEŞİDE YERİ ( Kısaltılmış Olarak Yazılması ) • KISALTMA BİÇİMİNDE YAZMA ( Çekte Keşide Yerini ) • ÇEKİN UNSURLARI ( Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması )
743/m 765/m.342 765 ,345 765/2,349 765/2,765 3167-1/m.16 3167-1. 6762/m.693 6762
İçtihadı Birleştirmenin konusu çekte "keşide yeri" ile ilgilidir. Çekin yazıldığı, ihdas edildiği yerin çekin yüzüne yazılması zorunludur. Keşide yeri çekin zorunlu unsuru olduğu için, keşide yeri gösterilmeyen çek bu nitelikte sayılmamaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu`nun 693. maddesine "Yukarıdaki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmeyen bir senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında çek sayılmaz ... keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır" denilmiş ve çekle ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanunu`nda, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 sayılı Kanunda, Türk Ticaret Kanunu`nda ve İcra İflas Kanunu`nda yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu açısından çek resmi evrak sayılmaktadır. Türk Ceza Kanunu`nun 349/2. maddesine göre "Emre veya hamiline yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleri resmi evrak hükmündedir." Bu nedenle çekler üzerinde işlenen sahtecilik suçları resmi evrakta sahtekarlık hükümlerine tabi olacağından, Türk Ceza Kanunu`nun 342. maddesinin uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca çekin talimata aykırı olarak doldurulması 3167 sayılı Kanunda karşılıksız çek keşide edenler yönünden caydırıcı olabilecek cezai yaptırımlar getirilmektedir

zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Tayfun Eyilik 9   Eklenme - 23/12/2004 :  09:34:35  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
YARGITAY CEZA GENEL KURULU
E. 2002/6-47 K. 2002/176 T. 19.2.2002
• DOLANDIRICILIK ( Boş Çek Yaprağını Haksız Biçimde Ele Geçirerek Aldatıcılık Yeteneği Bulunacak Surette Sahte Olarak Düzenleyip Ciro Eden Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
• SAHTECİLİK ( Boş Çek Yaprağını Haksız Biçimde Ele Geçirerek Aldatıcılık Yeteneği Bulunacak Surette Sahte Olarak Düzenlenen Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Ticaret Kanunda Öngörülen Koşullara Uygun Düzenlenmiş Olan Çekin Muhatap Nezdinde Açılmış Hesap Bulunmaması Durumunda da Hukuken Geçerli Olması )
• ÇEK ÜZERİNDE YAPILAN SAHTEKARLIK ( Boş Çek Yaprağını Haksız Şekilde Ele Geçirip Dolduran Sanığın Eyleminin Resmi Evrakta Sahtekarlık Olması )
765/m.349 765, 503 765/1 6762/m.692 6762,695 6762
ÖZET : TTY.nın 692. maddesinde öngörülen koşullara uygun biçimde düzenlenmiş olan "çek", muhatap ( banka ) nezdinde açılmış bir hesap bulunmaması ya da kapatılmış olması halinde de hukuken geçerliliğini sürdürür.
Bu nedenle, hesabını kapatan katılanın bankaya geri vermeyerek sakladığı boş çek yaprağını haksız biçimde ele geçirerek anılan maddede öngörülen unsurları içeren ve aldatıcılık yeteneği bulunacak surette sahte olarak düzenleyip ciro eden sanığın eylemi "resmi belgede sahtecilik" suçunu oluşturur.


zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

alisinkay 10   Eklenme - 23/12/2004 :  15:30:59  Profili Göster  alisinkay adlı üyenin Web Sitesi  alisinkay adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
. Eline geçirdiği başkasına ait çek karnesini imza taklidi ile ( TTK m. 724 ) kullanan kimse karşılıksız çekten değil , sahtecilikten cezalandırılacaktır.

Çekin hangi öğeleri içereceği ve nasıl düzenleneceği TTK m 692 ‘de düzenlenmiştir . Bu maddede yer alan öğelerden birisini içermeyen çok resmi belge sayılmayacağından bunlarla ilgili sahtecilik cürümleri , özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır .

Ancak TTK 692’ye uygun olarak düzenlenen çek resmi belgedir ve oluşan suçta resmi evrakta sahtecilik suçudur.

Bir diğer suçta sayın Admin’in söylediği gibi emniyeti suistimal suçudur.

Eğer temsilci veya vekil doğrudan doğruya çekle işleyen hesap üzerinde tasarruf yetkisine sahipseler , kendileri sorumlu olacaklardır . Örneğin , eğer temsilci , ticari mümessil ise bu mümessil ticari işletmeyi tacir adına işletmeye yetkili olmasına göre çek keşide edebilir.Burada yetkisiz olduğunuzu söylüyorsunuz.Dolayısıyla bu fiilden sorumlu olacaktır. Temsilci hesap sahibinin talimatıyla hareket etmiş ve hesapta yeterli karşılık var zannediyorsa cezalandırılmaz. Bu halde hesap sahibi de bizzat çek keşide etmediğinden cezalandırılmaz. Eğer şartları varsa dolandırıcılık suçu oluşur. Hesap sahibi tüzel kişi ise , onun adın çek keşide eden temsilciler suçun faili olacaklardır. Bir başka deyişle , tüzel kişi değil , onun adına davranan gerçek kişi suçun faili olacaktır.
Yargıtay’ın benimsediği görüşe göre ise , Çek Kanunu objektif sorumluluk esasını benimsemiş , soyut olarak karşılıksız çek keşidesi eylemin iradi olması koşulu ile suç oluşacaktır. Yargıtay objektif sorumluluk esasını kabul etmekle birlikte , kovuşturma yapılmasının hamilin şikayetine bağlı olmasını da göz önüne alarak , objektif sorumluluğun hafifletildiğini ve iyiniyetli keşidecinin korunduğunu belirtmiştir
( Yargıtay CGK 9.10.1980 , 7/213-280 ).
Yetki verilmediği halde sizin çekleri kullanmanız emniyeti suistimal suçunu oluşturur.Çek defterini ele geçirişinize göre de resmi evrakta sahtecilik suçundan yargılanabilirsiniz.Asılan hırsız değil,
yakalanandır. Yasalar bal arisini mahkum eder, esek arisini beraat ettirir.
 İleti: 1978  ~  Kayıt Tarihi: 05/06/2003  ~  Son Ziyareti: 17/11/2008 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 9 Konu  
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.