Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - Yüz kızartıcı suçlar ve sonuçları
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Ceza Hukuku
  Yüz kızartıcı suçlar ve sonuçları
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Yazar Konu  

deniz76 Eklenme - 30/05/2004 :  23:44:51  Profili Göster  deniz76 adlı üyenin Web Sitesi  deniz76 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Bütün siteye merhaba.Benim sormak istediğim yüz kızartıcı suçtan veya devlete karşı ve bölücülük hariç herhangi bir suçtan 6 ay ve daha fazla , yada 6 aydan daha az hapis cezası almış bunu yatmış veya paraya çevrilerek ertelenmiş kişi yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak askerlik yapabilir mi?
Yani cezanın 6 aydan daha az yada çok olması ne derece etkiler yada etkiler mi?Tabi burada ağır ceza yada 5 yıl ve daha üzerini de kast etmiyorum.

Ve aynı zamanda bu kişi devlet memuru olabilir mi?Eger cezası 6 aydan azsa olabilir,6 aydan çoksa olamaz mı?Böyle net bir ayrım var mıdır?Yani yüz kızartıcı olmayacak ve 6 ay ve daha fazla olmayacak o zaman devlet memuru olabilir,yoksa olamaz anlamı var mı,böyle midir acaba?

Bu ikisinin arasında bir bağlantı var mı,askerliğe olası durumlarda asteğmen veya erbaş kısa olarak kabul edilmeyenler aynı sebepten devlet memuru olamama durumu yaşar mı?

Ve bu sabıka sildirme olayında eğer yüz kızartıcı bir suç işlemişseniz onun cürüm ortadan kalktıktan sonra silinme durumu olsa bile nasıl olsa silinse de bir getirisi yok çünkü resmi kurum için istendiğinde yada bu gibi askerlik işlemleri için istendiğinde eğer yüz kızartıcı ise bazı şeylere ömür boyu engel oluyor siz onu sildirmiş olsanız bile.Yani böyle midir aslında bunun kısaca anlamı?Yani yüz kızartıcı bir suç yada herhangi bir suç ama cezası 6 ay veya daha fazla olarak alınmış suç, silinse de sonuçta bunu sildirene bir faydası olmuyor aslında.Öyle midir gerçekten çünkü benim şu ana kadar okuduklarımdan edinmiş olduğum intiba bu.Peki o zaman bunları sildirmenin ya da sildirme hakkına sahip olmanın mantığı ve gereği nedir?(Bu soru sanırım kişisel görüş olarak cevaplanacak bir sorudur çünkü herhangi hukuksal bir mantığı görünmüyor bence)

Soruları olabildiğince anlaşılır yazmaya çalıştım umarım başarılı olmuşumdur.Gene de epey karışık ve birbirine bağlantılı sorular oldu bunun için şimdiden özür dilerim.

Şu ana kadar cevap aldiğim ve site içinde belli ağırlığa sahip oldukları için başlıktaki üye ve uzmanlara soruları öncelikle yöneltiyorum.Saygılar.

 İleti: 11  ~  Kayıt Tarihi: 25/05/2004  ~  Son Ziyareti: 13/06/2004 Uygunsuz ileti bildir 

avukat62 1   Eklenme - 04/06/2004 :  17:12:20  Profili Göster  avukat62 adlı üyenin Web Sitesi  avukat62 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Sayın deniz76,

Bahsettiğiniz konu ile ilgili olarak bu sitede defalarca cevap yazdım. Soruları olabildiğince anlaşılır yazdığınızı iddia ediyorsunuz! Bir de anlaşılır olmasa nasıl olacaktı bilmiyorum.

Hangi suçlara ait cezaların hangi şartlarla ve hangi sürelerde adli sicilden sileneceği, Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesinde düzenlenmiş. Madde aynen şöyle:

"Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkumiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkumiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir."

Aynı kanun'un 9 uncu maddesinde de, "Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir." denilmektedir.

Gelelim Yedek subaylığa; Bir kişinin yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları aldırabilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahkum olmaması gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'nun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlaki durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır" denilmektedir. Aynı maddenin (d) bemdinde de, "Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma :
Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır." denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ise, "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak." Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında sayılmışdır.

Sanırım bende cevabı oldukça açık vermeye çalıştım. Saygılarımla.


DeFacto
 İleti: 326  ~  Kayıt Tarihi: 18/02/2004  ~  Son Ziyareti: 09/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

deniz76 2   Eklenme - 07/06/2004 :  01:08:20  Profili Göster  deniz76 adlı üyenin Web Sitesi  deniz76 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Gerçekten de açık ve anlaşılır yazmaya çalıştım.Cevapladığınız için teşekkürler de facto.

 İleti: 11  ~  Kayıt Tarihi: 25/05/2004  ~  Son Ziyareti: 13/06/2004 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
  Konu  

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.