Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - Belediye encümeni idari para cezaları itirazı
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku
  Belediye encümeni idari para cezaları itirazı
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Yazar Konu  

yıldırım yahya berk Eklenme - 27/05/2004 :  16:48:50  Profili Göster  yıldırım yahya berk adlı üyenin Web Sitesi  yıldırım yahya berk adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
çankaya belediyesi imar müd.ce ev içindeki tadilata verilen süre içerisinde eski haline getirdiğim ve ayrıcada inşaat mühendisleri odasından aldığım olumlu rapora rağmen encümence verilen fahiş cezaya karşı ne yapabilirim yardımcı olabilirseniz şimdiden teşekkür ederim (Yıldırım Berk 231 81 53(1403)


  1  ~  Kayıt Tarihi: 26/05/2004  ~  Son Ziyareti: 27/07/2004 Uygunsuz ileti bildir 

ergül aykol 1   Eklenme - 16/07/2005 :  10:14:04  Profili Göster  ergül aykol adlı üyenin Web Sitesi  ergül aykol adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle

Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarına hangi mahkemede itiraz etmek gerekmektedir.
  1  ~  Kayıt Tarihi: 22/04/2005  ~  Son Ziyareti: 16/07/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Fırat Bayındır 2   Eklenme - 16/07/2005 :  12:51:25  Profili Göster  Av.Fırat Bayındır adlı üyenin Web Sitesi  Av.Fırat Bayındır adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Size yapılan İPC tebligatında itirazın nereye yapılacağının yazıyor olması lazım.

1 Haziran 2005 tarihinde yürülüğe giren 5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU uyarınca, kanunlarda belirlenen idari para cezalarına karşı 15 gün içinde İPC nı veren makamın bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilmelidir.

5326 sayılı kanunu okumanızı tavsiye ederim.
 İleti: 1801  ~  Kayıt Tarihi: 17/10/2003  ~  Son Ziyareti: 20/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zekayi 3   Eklenme - 18/07/2005 :  11:25:55  Profili Göster  zekayi adlı üyenin Web Sitesi  zekayi adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
belediye encümenince İmar kanununun 42. maddesine göre verilen para cezalarına karşı cezanın tebliğinden sonra 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açmanız gerekmektedir
ancak eski hale getirmeniz aldğınız cezanın ortadan kalkmasını sağlamaz
İMAR KANUNU MADDE 42 - Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL'dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 ıncı maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL'dan 10.000.000 liraya kadar para cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir.

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir.

(...) (Madde 42 nin 5. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin, 1 Şubat 2001 tarih ve 24305 sayılı Resmi Gazete#8217;de yayımlanan, 15.5.1997 gün ve E.1996/72 - K.1997/51 sayılı kararı ile yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur.

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir.

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad kaydolunur.

 İleti: 60  ~  Kayıt Tarihi: 14/06/2005  ~  Son Ziyareti: 10/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Dilek Kuzulu Yüksel 4   Eklenme - 18/07/2005 :  19:32:41  Profili Göster  Av.Dilek Kuzulu Yüksel adlı üyenin Web Sitesi  Av.Dilek Kuzulu Yüksel adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Sayın Zekayi Bey,

Fırat beyin de belirttiği gibi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, kanunlarda belirlenen tüm idari para cezalarına karşı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde,idari para cezasını veren makamın bulunduğu yer Sulh Ceza Mahkemesi' ne itiraz edilmelidir. Söz konusu kanunun gerekçesinin ilgili kısmını incelemenizi rica ediyor ve yorumlarınızı bekliyorum.

Saygılar...

...Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idarî nitelikte ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yürürlüğe konan kanunlarda veya kanun hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik düzenlemeler arasında bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik hakim bulunmaktadır. Bu nedenle, idarî nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanuna ülkemiz açısından büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşüncelerle hazırlanan bu Tasarıda, idarî yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından kanunîlik ilkesi, zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idarî yaptırımların hukukî niteliği, çeşitleri ve sonuçları, bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiştir...
 İleti: 2918  ~  Kayıt Tarihi: 19/04/2005  ~  Son Ziyareti: 29/11/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

MoRTaLFaTaLiTY 5   Eklenme - 27/10/2006 :  23:57:46  Profili Göster  MoRTaLFaTaLiTY adlı üyenin Web Sitesi  MoRTaLFaTaLiTY adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
merhaba. beldeiyeden henüz bir para cezası almadık ama terasa yaptırdığımız iki odalık depoya ruhsat alın ya da yıkın diye uyarı geldi. sonradan bu binayı yan komşumuz şikayet etmiş. ( bu arada belediyeden bir müdür yardımcısı şikayet geri alınırsa sorun kalmaz dedi ). biz bu insanların kendi arsalarında da kaçak yapı bulunduğunu arz ettik. onlar da sizde şikayet edin onlara da geliriz dediler. bizde bunun üzerine onları şikayet ettik.

şimdi belediye bizim yapıya yıkın ya da ruhsat alın kararı verdi onlara da eski yapı kararını açıkladı ( onların kararlarını sözlü olarak açıklıyor )

mahallede altı yedi adet iamara aykırı yapı var ama belediye sadece bizim yapı ile ilgileniyor. belediyenin sadece bir tane evle uğraşması bizde hakkımızın çiğnendiği kuşkusu uyandırdı.

imar kanununda eski yapıları tanımlarken 1985 öncesi yapı olarak tanımlıyor ( doğru anladıysam ). belediye de ise bize inşaatı bitmiş yapılarla ilgilenmiyoruz dediler. benim inşaatımda bitti dediğimde ise sizinkinin yeni olduğu görüntüsünden belli ( pencere takılmamış ) dediler.

iki sene önce yapılmış yapı ile bir ay önce yapılmış yapı arasında bir fark var mıdır.

mahallemizden imar geçmiş sanırım. ev müstakil. ikinci katı imardan sonra yapılmış olduğundan terasa yapılan ek yerin yıkılması gerekiyormuş sanıırm . bize yıkın ya da ruhsat alın diye gelen uyarıdan sonra biz ruhsat almamassak yıkmak zorunda mıyız.

belediyeye karşı hakkımı ( şayet çiğneniyorsa ) nasıl savunurum. teşekkürler.
 İleti: 2  ~  Kayıt Tarihi: 04/10/2006  ~  Son Ziyareti: 13/11/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
  Konu  

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.