Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - Kurusıkı tabanca silah'tan mıdır?
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Ceza Hukuku
  Kurusıkı tabanca silah'tan mıdır?
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 10

Benna 11   Eklenme - 01/11/2004 :  22:02:14  Profili Göster  Benna adlı üyenin Web Sitesi  Benna adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Kurusıkı tabanca tehdit etme halinde gerçek gibi işlev görecektir buna şüphe yoktur. ancak Yargıtay' ın 264/7 yorumunda saktlık var onu söylemem gerekiyor. çünkü bu madde TMK yürürlüğe girmemişken terör hareketlerine ağır ceza vermek amacıyla getirildi. daha sonra terör hareketleri TMK kapsamına girdi ancak temyiz mahkemesi kanunun gerekçesi de açık iken ve tehlike suçunu kapsamamasına rağmen tehlike suçu hatta soyut tehlike suçu gibi algılayarak ceza verme yolunu seçti ve halen bu şekilde ancak Yeni Türk Ceza Kanununda bence aşağıdaki maddeye girmektedir bunun cezası da daha azdır.
YTCK
Madde 170 - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

Metin

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Kimseye Hakettiğinden Ne bir Fazla Ne bir Eksik Değer Vermeli
 İleti: 227  ~  Kayıt Tarihi: 25/09/2004  ~  Son Ziyareti: 22/05/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Benna 12   Eklenme - 01/11/2004 :  22:04:34  Profili Göster  Benna adlı üyenin Web Sitesi  Benna adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
tehdit etme halinde gerçek gibi işlev görecektir buna şüphe yoktur. ancak Yargıtay' ın 264/7 yorumunda saktlık var onu söylemem gerekiyor. çünkü bu madde TMK yürürlüğe girmemişken terör hareketlerine ağır ceza vermek amacıyla getirildi. daha sonra terör hareketleri TMK kapsamına girdi ancak temyiz mahkemesi kanunun gerekçesi de açık iken ve tehlike suçunu kapsamamasına rağmen tehlike suçu hatta soyut tehlike suçu gibi algılayarak ceza verme yolunu seçti ve halen bu şekilde ancak Yeni Türk Ceza Kanununda bence aşağıdaki maddeye girmektedir bunun cezası da daha azdır.
YTCK
Madde 170 - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Kimseye Hakettiğinden Ne bir Fazla Ne bir Eksik Değer Vermeli
 İleti: 227  ~  Kayıt Tarihi: 25/09/2004  ~  Son Ziyareti: 22/05/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

hakancaldir 13   Eklenme - 08/11/2004 :  21:49:29  Profili Göster  hakancaldir adlı üyenin Web Sitesi  hakancaldir adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2001/10823
K. 2002/3462
T. 20.3.2002
• KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Kuru Sıkı Tabanca ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etmek )
• KURU SIKI TABANCA İLE MESKUN YERDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Edilmesi )
• SİLAH ÖĞESİ İÇEREN SUÇ TİPİ ( Kuru Sıkı Tabancanın Silah Öğesi Olarak Kabul Edilememesi )
765/m.264/7
ÖZET : Sanığın, silah niteliğinde olmayan kuru sıkı tabanca ile meskun yerde havaya ateş etmekten ibaret eyleminin, TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasında tanımı yapılan ve silah öğesi içeren suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde ateş etmekten sanık M. Ak'ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair ( TURHAL ) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26.6.2000 gün ve 897 esas, 402 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 12.6.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın, silah niteliğinde olmayan kuru sıkı tabanca ile meskun yerde havaya ateş etmekten ibaret eyleminin, TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasında tanımı yapılan ve silah öğesi içeren suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı ( BOZULMASINA ), 20.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2001/13290
K. 2002/5286
T. 18.4.2002
• KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Silah Niteliğinde Olmayan Kuru Sıkı Tabanca ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etme Eyleminin Yasada Belirlenen Suçu Oluşturmaması )
• KURU SIKI TABANCA İLE MESKUN YERDE HAVAYA ATEŞ ETME ( Eylemin Kanunda Tanımı Yapılan ve İçinde Silah Öğesi Olan Suç Tipine Uygun Olmadığının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
765/m.264/7
ÖZET : Silah niteliğinde bulunmayan kuru sıkı tabanca ile meskun yerde havaya ateş etme eyleminin kanunda tanımı yapılan ve içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığının gözetilmemesi ve mahkumiyet hükmü kurulması hatalıdır.

DAVA : Korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde silahla ateş etmekten sanık S. Ataman'ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair ( TURHAL ) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.10.2000 gün ve 339 esas, 549 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.10.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Silah niteliğinde bulunmayan kuru sıkı tabanca ile meskun yerde havaya ateş etme eyleminin TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasında tanımı yapılan ve içinde silah ögesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden, suç vasfının belirlenmesinde yanılgıya düşülerek sanık hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı ( BOZULMASINA ), 18.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Herşey son derece açık.

 İleti: 3  ~  Kayıt Tarihi: 21/09/2003  ~  Son Ziyareti: 16/08/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

ismet41861 14   Eklenme - 14/11/2004 :  00:34:47  Profili Göster  ismet41861 adlı üyenin Web Sitesi  ismet41861 adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Öncelikle bu konuda yorum yapılabilmesi için TCK.551.maddesinin ve kuru sıkı tabancayla tehdit suçunun incelenmesi gerekir.
TCK.551.
".......meskun bir mahalde veya civarında veya umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru zaruret olmaksızın silah atarsa....denilmek suretiyle bu eylemleri işleyen sanık hakkında ceza hükmü düzenlenmiştir.
Uygulamada kuru sıkı tabanca ile madde kapsamındaki sayılan yerlerde ateş edilmesiyle sonuçlanan eylem bu madde kapsamında kalan suç olarak kabul edilmiş ve bu suçtan dolayı Cumhuriyet Savcılığınca sanığa ön ödeme tebliği yapılmakta;mahkemelerce de sanığa mahkumiyet kararı verilmektedir.
Yine uygulamada sanık tarafından kuru sıkı tabancanın doğrultulması suretiyle mağdurun tehdit edilmesi eylemi,mağdurun kuru sıkı tabancayı gerçek tabanca zannetmesi durumunda,silahlı tehdit suçunun oluştuğu kabul edilip sanık hakkında silahla işlenen tehdit suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmektedir.
Her iki somut olayda kullanılan kuru sıkı tabancadır ve her iki olayda kullanılan kuru sıkı tabanca uygulamada silah olarak kabul edilip sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmektedir.Ancak her iki madde düzenlemesinde de "silah"tabirinden söz edilmekte ve kuru sıkı tabanca silah olarak kabul edilip ceza verilmektedir.
Somut olaya gelince;
TCK.264/7.madde de;
Her kim korku,kaygı veya panik yaratabilecek biçimde....meskun bir yerde....silahla ateş ederse...
hükmü düzenlenmiştir.
TCK.551.maddede de meskun mahal kavramı ve silahla ateş etme kavramı vardır.Bu maddeye ve uygulamaya göre kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi suç olarak kabul edilmiş ve yaptırıma bağlanmıştır.Ancak aynı tarz eylemin kuru sıkı tabancayla korku,panik,kaygı maksadıyla işlenmesi halinde kullanılan aletin kuru sıkı tabanca olması nedeniyle TCK264/7 maddesi kapsamında uygulamacı olan Yargıtay tarafından suç olarak kabul edilmemiştir.Neden?
Çünkü son halde cezanın alt sınırı 2 yıl hapis cezasını gerektiriyor ve öngörülen ceza yaptırım olarak çok ağır.
O zaman uygulamada çok büyük bir çelişkinin oluşmasına ve sırf cezasının ön ödemelik suç kapsamında kalan basit bir suç olması nedeniyle TCK.551 maddesi kapsamında kalan suçlarda ve sırf mağdurun gerçek silah zannetmesi nedeniyle tehdit suçlarında kuru sıkı tabancanın silahtan sayılması nedeniyle sanıklar hakkında mahkemece mahkumiyet hükmü tesisi haksızlığa ve uygulamada karışıklığa yol açar.
Ya bir şey hangi şart ve durumda olursa olsun silahtan sayılan alet sayılır ya da silahtan sayılmayan alet sayılır ki uygulamada birlik olsun ve insanların kafasında oluşabilecek çelişki giderilmiş olsun.
Halbuki Yargıtay bir eylemin TCK.551 mi yoksa TCK.264/7 mi maddesi kapsamında kaldığına dair güzel bir ayırım yapmıştır.O da geceleyin birden fazla silahla meskun mahalde ateş edilmesini TCK.264/7 kapsamında kalan suç,aksi durumları TCK.551 maddesi kapsamında kalan suç kabul etmiştir.
Bir insanın gece sayılan zaman dilimi içerisinde evinde,bahçesinde veya balkonunda otururken veya yolda yaya veya aracıyla seyrederken kuru sıkı tabancayla birden fazla ateş edilmesi durumunda o an için sanığın elindeki silahı göremeyeceğinden veya o anki paniği nedeniyle silaha bakamayacağından Yargıtayın tehdit suçundaki yerinde olan tespitine göre mağdurun veya insanların ateş edildiği esnada objektif ölçütlere göre silah ile ateş edilmiş zannederek kaygı,korku ve paniğe kapılacağından sanık hakkında TCK.264/7 maddesinin uygulanması gerekir.Aksi görüş ve uygulama yerinde olmaz.
Bu nedenle Yargıtayın aksine uygulamayı benimsemiş olması ve bu doğrultuda karar vermesi hatalı ve diğer uygulamalarına göre çelişkilidir.

ismet karabulut
 İleti: 24  ~  Kayıt Tarihi: 11/11/2004  ~  Son Ziyareti: 31/01/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

CenkBATU 15   Eklenme - 28/03/2005 :  21:08:00  Profili Göster  CenkBATU adlı üyenin Web Sitesi  CenkBATU adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Merhaba;

Ben ,son zamanlarda karşılaştığımız bu kapkaç ve gasp olaylarından korunmak için bir kurusıkı tabanca almayı düşünüyorum.Bu konuda birçok araştırma yaptım fakat net bir kanıya varamadım bana yardım etmenizi rica ediyorum.

- Öncelikle ben bu kurusıkı tabancayı ve faturasını üzerimde bulundurduğumda (aynı ilde yada farklı ilde) herhangi bir polis kontrolünde sorun yaşarmıyım?

- İkinci olarakta bu kurusıkı silahla bana karşı bir tehdit unsuruna karşılık mukavemet amacıyla karşı tarafı korkutmak için ateş edersem hukuki bir suç işlemiş olurmuyum?

Teşekkürler.
 İleti: 15  ~  Kayıt Tarihi: 28/03/2005  ~  Son Ziyareti: 23/04/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 10 Konu  
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.