UZAKDOĞUDA ARABULUCULUK ANLAYIŞI İLE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ARABULUCULUK KURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ - Seda ÖZMUMCU - Haziran 2012 - 2. Bası - Yeni - 978-605-4396-825

Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, UZAKDOĞUDA ARABULUCULUK ANLAYIŞI İLE TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ARABULUCULUK KURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.