+ Konuyu Yanıtla
1 den 3´e kadar toplam 3 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kiracının Sorumlulukları

  D. Kiracının borçları
  I. Kira bedelini ödeme borcu
  1. Genel olarak
  MADDE 313- Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

  2. İfa zamanı
  MADDE 314- Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

  3. Kiracının temerrüdü
  MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

  Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

  II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu
  MADDE 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

  Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

  Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

  III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu
  MADDE 317- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır.

  IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu
  MADDE 318- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.

  V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu
  MADDE 319- Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

  Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

  Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

  Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.

  E. Özel durumlar
  I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması
  1. Kiraya veren tarafından
  MADDE 320- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir.

  Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.

  2. Kiracı tarafından
  MADDE 321- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir.

  Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.

  Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

  II. Alt kira ve kullanım hakkının devri
  MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

  Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

  Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

  III. Kira ilişkisinin devri

  MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.

  Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

  İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

  IV. Kiralananın kullanılmaması
  1. Genel olarak
  MADDE 324- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

  2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi
  MADDE 325- Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.

  Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

  V. Takastan feragat yasağı
  MADDE 326- Kiracı ve kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hakkından önceden feragat edemezler.

  F. Sözleşmenin sona ermesi
  I. Sürenin geçmesi
  MADDE 327- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.

  Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

  II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi
  1. Genel olarak
  MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.

  Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.

  2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında
  MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Kiracının Sorumlulukları konulu yargıtay kararı ara
  Kiracının Sorumlulukları konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: KiRACININ SORUMLULUKLARI

  Kiracılar en cok bu konuda magdur ediliyor.
  Yöneticiler Kanunları bilmeden Ev sahibinin ödemesi gereken masraflarıda kiracılardan alıyorlar.
  10 luk bos.jpg
  III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu
  MADDE 317- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: KiRACININ SORUMLULUKLARI

  Kiracılar ödedikleri aidat/avanslar için dönem sonunda yöneticiden detaylı gider raporu istemeliler.
  Kiracılar sadece isletme giderleri öder (Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür).
  İsletme giderlerinden fazla ödenen aidat ve avans fazlalıkları dükkan/daire sahibine fazlalık aidat kadar kira eksik ödenerek Rücu edilir.
  Hesaplaşılır.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Şirketlerin sorumlulukları
  Yazan: serkoloji Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-03-2011, 13:32:06
 2. Yanıt: 2
  Son İleti: 28-09-2010, 09:42:09
 3. Kiracının aidat ödemesinde sorumlulukları
  Yazan: sultanapex Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 13-04-2010, 08:58:28
 4. Ortakların sorumlulukları
  Yazan: cetya Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 14-06-2008, 15:43:17
 5. Yanıt: 1
  Son İleti: 04-06-2007, 10:43:41

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kiracilarin sorumluluklari

kiracının sorumlulukları

kiracının yükümlülükleri

kat mülkiyeti kanunu kiracı sorumlulukları

kiracının sorumluluğu

kiralayanin bakim sorumlulugu

kiracinin sorumluluklari

alt kiracının sorumluluğu

kiracinin sorumlulugu

kiracinin yukumlulukleri

kiraci sorumluluklari

kat mülkiyeti kanununa göre kiracının yükümlülüklerikiracıların sorumluluklarıkiracinin yukumlulukleri temizlikkira sozlesmesi yukumlilugukira kontrati sorumluluguisyerinde alt kiracinin musetelsilen sorumlulugu nedirkira sozlesmesinde kiracinin yukumluluklericontentkiracı hakları kanunu 2011evde kiracının sorumluluklarıkira sözleşmesi yükümlülükleri aracı kiraya verenin sorumluluğukat Mülkiyeti Kanunu kiracının sorumlulugu kira ve kiraci sorumluluklari
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.