+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2011
  Nerede
  BİLECİK
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı İşten çıkarıldım

  Biz arkadaşlarla hep konuşuyorduk , Bu adam neden kollanıyor bu kadar , şefle arasında ne var akrabamı kuzenimi vs . gibi konuşmalar bütün çalışanlar tarafından yapılmaktaydı .söylediklerimiz arzuyla ismail arasında ilişki var diye değiştirilerek anlatılmış , arzu hnm hakkında ahlak dışı söylemlerim olduğu gerekçesiyle iş akdim 25/II-b ve d maddelerinden fesh edildi . bana husumet güden iki güvenlik görevlisi yazılı ifade vermiş , geri kalan 5 arkadaş beni destekliyo . Tarafıma aynı arkadaşlardan biri daha öncede iftira atmış olup ne kadar şikayetçiyiz, kimse ekmeğimle oynayamaz dediysem de kolladıkları için bir işlem yapılmadı . Bu olayı bana ispat edemediler . 2 gün işe gitmedim bana çalışma dediler . 3. gün izin kağıdı istedim zar zor izin yazdılar ( noterden ıhtarname cektırcem beni işe almazsanız deyince ) . olayı mahkemeye taşıdım bütün çalışan arkadalar biliyor. bu arkadaşlar daha önce fabrika içinde alkol aldılar bişe yapılmadı , bir tanesi aractan benzin çekip kendi aracına koydu konu kapatıldı . Müdür beye personel şefnin bu adamı kolladığını yazılı olarak ispat ettim , ancak olan gene bize oldu . Şef de fırsat kolluyodu yani . Sizde süreç nasıl gelişir yorumlarınızı alabilirmiyim başka ne yapabilirim işe aide davası açtım.İyi Günle saolun  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  İşten çıkarıldım konulu yargıtay kararı ara
  İşten çıkarıldım konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2011
  Nerede
  BİLECİK
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  değerlendirme yapıcak kimse yokmu

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  18.373
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  Alıntı realrolver rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Biz arkadaşlarla hep konuşuyorduk ,...
  Hiç anlamamışımdır, insanlar neden bir başkası hakkında hep konuşurlar...
  Dedikodu değilmidir bu?

  Alıntı realrolver rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  ... Şef de fırsat kolluyodu yani .
  Şefiniz ne için fırsat kolluyordu?
  Hakkında yapılan konuşmalara son vermek için bir fırsatmıydı beklediği fırsat?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2011
  Nerede
  BİLECİK
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  dedikodu değildi aslında , sadece olan olaylar artık herkesin canına tak etti ister istemez vardiyalarda sohbetler konuşmalar başladı , Bu adamı neden kolluyolar bu kadar akrabasımı, arkadaşımı gibi konuşmalar çok geçti . Kollanıp gözetilen olayda adı geçen çalışanın daha önce hizmet aracından benzin çekip kendi aracına koyduğunu tespit ettik 3 4 arkadaş ancak hiçbir işlem yapılmadı konu kapatıldı . Şef' in de bu arkadaşı kollayıp gözettiğini başka bir konu üzerinden müdür beye yazılı olarak ispatladım ancak daha sonra şef benim söylediğimi öğrenince aleyhime gelişti olaylar , bu kolladıkları adamları sürekli birşeyler yaptıkça biz daha fazla göze batar olduk . daha önce gene iftira attı bu soylemlerle hakkında ifade verenlerden birisi , ancak biz 2 arkadaş ne kadar şikayetçiyiz , gerekn neyse yapılsın desekte konuyu gene kapattılar . zaten yakıt olayından sonra üzerime geliniyodu hep şef işten çıkarmak için fırsat kolluyo gibiydi , Hiç araştırma yapmadan kimseye birşey sormadan . Kendisi bile söylediğime inanmadığı halde işten çıkardı.
  Konu realrolver tarafından (02-02-2012 Saat 12:50:01 ) de değiştirilmiştir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.042
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI
  NEDENLERLE DERHAL FESHİ


  4857 sayılı İş Kanunu işçi ile işverenler arasındaki çalışma yaşamına ilişkin bir takım hükümleri düzenlemektedir. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi de işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin yapılması zorunluluğudur. Nitekim İş Kanununun amaç kapsamını ele alan 1. maddesinde de bu hükme rastlamaktayız.

  Söz konusu hükme göre;
  “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.” demektedir. Bir iş ilişkisinin kurulması için öncelikle bir iş sözleşmesinin olması zorunludur. İş sözleşmesinin kurulması kadar iş sözleşmesinin fesh edilmesi de son derece normal bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sözleşmesi bazı durumlarda işçi tarafından fesh edilirken, bazı durumlarda da işveren tarafından fesh edilmesi söz konusu olabilmektedir. İş sözleşmesinin feshi iş dünyasında farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır;

  • Süreli Fesih (Md. 17)
  • İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Feshi (Md. 24)
  • İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Feshi (Md. 25)

  1- İş Sözleşmesinin İşveren tarafından haklı nedenlerle derhal fesih hakkı

  Bazı durumlarda işveren süresi belli olsun veya olmasın iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir. Bu durumlar 4857 Sayılı İş Kanunu 25. maddesinde düzenlenmiş şu başlıklar altında toplanmıştır;

  • Sağlık Sebepleri
  • Ahlak ve İyi Niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
  • Zorlayıcı sebepler

  Evet, işveren bu durumlardan biri meydana geldiğinde iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir.

  1.1 Sağlık Sebepleri:

  İş Kanunu 25. maddesine göre işçi kendi sağlını tehlikeye düşürecek derecede dikkatsiz olur veya özel yaşamında hayatına dikkat etmediği için yine sağlığını etkileyecek bir davranışta bulunursa işverenin bu durumda derhal fesih hakkı mevcuttur. Nitekim 25. maddenin birinci bendi bize bu durumları saymaktadır.

  • İşçinin kendi kastından dolayı veya özel yaşamında içkiye düşkünlüğünden dolayı işyerinde yaptığı işi aksatacak veya işin işleyişine etki edebilecek ve bu sebeple ardı ardına 3 iş günü veya bir ayda 5 iş günü işe gelmediği takdirde,
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğunun, sağlık kuruluşundan alınacak raporla saptanması,
  • Birinci madde de sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

  denmektedir. İşverenin sağlık sebeplerinden dolayı iş sözleşmesini fesh etmesi ancak ve ancak işçinin kendi ihmalkârlığından kaynaklanan durumların meydana gelmesi durumunda geçerli olacaktır.

  1.2 Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller:

  İşçi işverene karşı, herhangi bir konuda haklı bir sebebi olmaksızın iyi niyet ve ahlak ve kurallarına aykırı davranamaz. Örneğin işe girerken kendinin sahip olmadığı vasıfları işverene bu vasıflara sahipmiş gibi aksettiremez veya gerçeğe uygun olmayan sözler söyleyerek işvereni yanıltamaz. Bu tip bir durum meydana geldiğinde işveren iş sözleşmesini tek taraflı olarak ve derhal fesih hakkına sahip olacaktır.

  İş kanunumuza göre iyi niyet ve ahlak kurallarından dolayı derhal fesih sebepleri şöyle sayılmıştır:

  • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,
  • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.,
  • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
  • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması
  • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
  • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. Olarak sayılmıştır.

  İşçi yukarıda sayılan durumlardan herhangi birine aykırı hareket ettiği durumda işveren yine iş sözleşmesini haklı olarak ve derhal fesih hakkına sahip olacaktır.

  1.3 Zorlayıcı sebepler

  İşçiyi işyerinde bir haftadan süre ile çalışmaktan dolayı alı koyan bir durumun ortaya çıkması durumunda veya işçinin gözaltına alınması veya tutukluluk hallerinin devam etmesi dolayısıyla ve ilgili madde hükümleri uyarınca bildirim süresini aşması durumunda işveren 25. madde hükmü uyarınca iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahip olacaktır.

  Sonuç
  Son olarak belirtmek gerekirse iş sözleşmesi işveren tarafından sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 Sayılı Kanunun 17. maddesindeki bildirim süresini aşması nedeniyle bildirimsiz feshedilen işçilere ihbar tazminatı ödenmesine gerek yoktur. Sadece işyerinde 1 yıldan fazla bir süreden beri çalışan işçilere kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması dolayısıyla iş sözleşmesi fesh edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesh edebilme yetkisi “Öğrenme gününden başlayarak altı iş günü ve olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren bir yıl” olmak üzere hak düşürücü süre söz konusudur. İşçinin maddi bir çıkar sağlaması durumunda bu bir yıllık hak düşürücü süre uygulanmayacaktır.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2011
  Nerede
  BİLECİK
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  25/II-b 25/II-d maddelerinden cıkarılmıs olmam mahkemeyi kaybettiğim takdirde devlet memurluguna etki edermi eğer kayberderdem temyize gönderebilirmiyim.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.042
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım .

  Devlet memurluğunu etkilemez.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Oct 2011
  Nerede
  BİLECİK
  İletiler
  82
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım

  Efendim Güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum mahkemeye verdik ancak ben artık güvenlik olarak çalışamayacak mıyım nasıl etkileri olacak ?

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  18.373
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İşten çıkarıldım

  İşinize belirtilmiş olan sebeple son verilmiş olması,
  devlet memuru olmanıza yada güvenlik görevlisi olarak başka bir işyerinde çalışmanıza engel teşkil etmez.
  Ancak işe alacak işletmenin, işe alacağı personeli bir önceki işyerinden araştırma hakkı olduğunu da unutmamak gerekir.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. İşten çıkarıldım
  Yazan: pabsinthe Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-03-2008, 16:38:44
 2. İşten çıkarıldım.
  Yazan: dreamteam Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 25-06-2007, 15:38:51
 3. İşten çıkarıldım
  Yazan: ademibrikci Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 26-12-2006, 00:00:40
 4. İşten çıkarıldım
  Yazan: saydogar Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 29-09-2006, 17:25:51
 5. İşten Çıkarıldım
  Yazan: semra53 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 14-06-2005, 17:37:26

Bu sayfada bulunan kavramlar:

neden hep işten cikariliyorum

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.